Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2006 > 09
Zamów prenumeratę
Ze świata
stron: 10 m.in. Lokomotywy napędzane gazem ziemnym w Peru. Transport kolejowoy w Erytrei. Szlifowanie szyn obniżające hałas w torze na betonowej płycie musi być znacznie częstsze.

Z Unii Europejskiej
stron: 2. m.in. Wnioski z warszatów Komisji Europejskiej nt. porozumienia dotyczącego transgranicznych przewozów kolejowych

Z kraju
stron: 2
Pobierz (.PDF 1.8 MB)

TRAXX - platforma lokomotyw dla Europy
Autor: Marek Krzyżanowski, Jacek Pawlak, Janis Vitins
stron: 9. Opis platformy lokomotyw elektrycznych i spalinowych różnych i mocy dla różnych zastosowań konstruowanych z typowych modułów. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne typowych podzespołów i wyposząenia lokomotywy (także kabiny maszynisty, systemy sterowania). Zestawienie parametrów typowych rozwiązan kosntrukcyjnych lokomotyw platformy TRAXX.
Pobierz (.PDF 1.53 MB)

Wyposażenie spalinowych i elektrycznych pojazdów szynowych w układy, zespoły i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu na polskich liniach kolejowych (2)
Autor: Zygmunt Marciniak
stron: 11. Opis rozwiązań technicznych i podzespołów zastosowanych w ostatnich latach w modernizacji lokomotyw elektrycznych i spalinowych w Polsce. Część tych modernizacji została dokonana w celu przystosowania uzywanych lokomotyw zakupionych za granicą do warunków polskich. Opisane rozwiązania są w dużej części autorstwa Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu.

Określenie lokalizacji pociągu za pomocą systemów radionawigacyjnych
Autor: Rafał Iwański, Andrzej Toruń
stron: 6. Opis koncepcji lokalizacji pociągu w oparciu o systemy nawigacji satelitarnej GNSS. Jako przykłakład projketu wykorzystującego GNSS do pozycjonowania pociągu został przytoczony projekt INTEGRAIL.

Zaburzenia radioelektryczne i impulsowe w sieci niskiego napięcia zasilającej obiekty kolejowe
Autor: Andrzej Białoń, Mieczysław Laskowski
stron: 8. W artykule przedstawiono problematykę zaburzeń radioelektrycznych i impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych, nazywanych potocznie przepięciami, które występują w sieci energetycznej 230 V/50 Hz zasilającej stacjonarne obiekty kolejowe, takie jak na przykład nastawnie. Wykonywano pomiary zaburzeń w sieci trójfazowej wytypowanych wcześniej obiektów kolejowych. Przedstawiono również szereg propozycji dla producentów urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw kolejowych w Unii Europejskiej
Autor: Anna Meżyk
stron: 6. Analiza finansów unijnych przedsiębiorswt kolejowych. W artykule do analizy wykorzystano publikacje Analysis of the financial situation of railway undertakings in the European Union. Final Report. ECORYS Nederland BV, Rotterdam, 2006 i Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego oraz Komitetu Regionów, dotyczące wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego. COM(2006)189.

Aktualności SITK
stron: 1
Pobierz (.PDF 1.02 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).