Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2006 > 11-2
Zamów prenumeratę
Ze świata
M.in. Jubileusz pociągu TGV i budowa jego następcy - pociągu AGV. Nowy wózek Axiom Rail bardziej przyjazny dla toru. Iris 320 - nowy pociąg pomiarowy kolei SNCF. Europejscy kolejowi przewoźnicy towarowi promują infrastrukturę dla pociągów towarowych. Stron: 13.

Z Unii Europejskiej
stron: 3
Pobierz (.PDF 0.14 MB)

Z kraju
M.in. Konferencja "wymagania w zakresie ochorny środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji". 80 lat ZWUS. Stron: 6.
Pobierz (.PDF 0.38 MB)

Kolej w aspekcie kosztów zewnętrznych działalności transportowej
Autor: Beata Zagożdżon
Omówienie istoty kosztów zewnętrznych i poowanie ich wielkosci dla poszczególnych gałęzi transportu. Szacunki kosztów zewnętrznych. Przedstawienie proekologicznego charakteru transportu kolejowego. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 3
Pobierz (.PDF 0.16 MB)

Wpływ przedsięwzięc modernizacyjnych na środowisko naturalne
Autor: Urszula Michajłow
Przedstawienie zasad uwzględniania aspektów ekologicznych w projketowaniu modernizacji linii kolejowych. Omówienie katów prawnych w zakresie ochorny środowiska jaki musza być uwzględniane w kolejowych inwestycjach infrastrukturalnych. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 3
Pobierz (.PDF 0.15 MB)

Tabor kolejowy a środowisko
Autor: Jan Raczyński
Prezentacja stanu prawnego w Unii Europejskiej w zakresie budowy i eksploatacji taboru kolejowego. Omówienie wymagań dla taboru kolejowego w zakresie ochrony środowiska. Prezentacja karty UIC 345, która jest forma przewodnika dla sporządzających specyikacje na zakup nowego taboru kolejowego. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 4
Pobierz (.PDF 0.17 MB)

System oceny zgodności taboru kolejowego oraz dotychczasowa praktyka wzajemnego uznawania procedur dopuszczeniowych
Autor: Wojciech Rzepka
Analiza skutków wejścia w życie systemu oceny zgodnosci taboru kolejowego wg unijnych zasad dla dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Opis procedur i zasad wspólpracy w tym zakresie w Unii Europejskiej. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 4
Pobierz (.PDF 0.23 MB)

Składniki interoperacyjności według TSI dla taboru - plany aktualizacji norm europejskich do ich zgodności z TSI CR RST
Autor: Zbigniew Durzyński
Autor analizuje skutki wejścia w życie specyfikacji TSI Wagony towarowe. Jej pełne wdrożenie jest związane z opracowaniem programu rewizji dotychczasowych norm europejskich (EN) oraz stworzeniem nowych. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 7
Pobierz (.PDF 0.42 MB)

Problemy oddziaływania trakcji elektrycznej na środowisko
Autor: Adam Szeląg
Wieloaspektowa analiza skutków związanych z funkcjonowaniem trakcji elektrycznej. Analzia obejmuje oddziaływanie urządzeń trakcyjnych na środowisko, inne urzadzenia, w tym komaptybilność elektryczną i elektromagnetyczną. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 12
Pobierz (.PDF 2.32 MB)

Redukcja hałasu emitowanego przez tabor kolejowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych
Autor: Jacek Bułhak, Ewa Buchalska
Przedstawienie aktualnej oferty rynkowej w zakresie wstawek hamulcowych kompozytowych. Analiza wpływu ich charakterystycznych parametrów konstrukcyjnych na bezpieczeństwo i eksploatację pojazdów kolejowych. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 5
Pobierz (.PDF 0.58 MB)

Wymagania w zakresie ograniczenia emisji toksycznych składników spalin przez spalinowe pojazdy trakcyjne
Autor: Zygmunt Marciniak, Ireneusz Piechala
Analiza aktualnego stanu prawnego w Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla emisji zanieczyszczeń przez kolejowe silniki spalinowe. Przedstawienie metod badań emisji oraz przykłady pomiarów. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 15
Pobierz (.PDF 1.82 MB)

Wpływ zastosowania wstawek kompozytowanych typu K na konstrukcje układu hamulcowego wagonów towarowych
Autor: Romuald Lepkowski
Własnosci techniczne wstawek hamulcowych kompozytowych wymagają zmian w kosntrukcji układu hamulcowego wagonów towaorwych. Autor dokonuje analizy zakresu tych zmian. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 7
Pobierz (.PDF 1.27 MB)

Wpływ wymagań TSI Hałas na obliczenia hamulców wagonów towarowych
Autor: Radosław kapusta
Analiza własności kompozytowych wsatwek hamulcowych z punktu widzenia konstrukcji układu hamulcowego. Opis wpływu zastsowania wstawek na obliczenie układu hamulcowego. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 3
Pobierz (.PDF 2.15 MB)

Wymagania w stosunku do przekładników ciśnienia, przy zastosowaniu wstawej hamulcowych kompozytowych w wagonach towarowych do ruchu SS
Autor: Janusz Fortuński, Andrzej Struk
Zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych typu K zmiania charakterystyke hamowania wagonu towaorwego. Autorzy dokonują w artykule analizy związanych z tym nowych wymagań dla przekładników ciśnienia w układzie hamulcowym. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji." Stron: 7
Pobierz (.PDF 0.79 MB)

Zróżnicowanie wartości czasu pasażerów w analizie ekonomicznej inwestycji infrastrukturalnych
Autor: Iwona Wacławek, Michał Wolański
W artykuile przedstawiono analizę i wnioski w zakresie szscunku roli skrócenia czasu przejazdu na poprawę efektywności inwestycji infrastrukturalnych. Przykładowej analizy dokonano na przykładzie linii Węgliniec - Zgorzelec Miasto. Stron: 4

Ekologiczna lokomotywa spalinowa
Autor: Alstom
Opis konstrukcji i parametrów lokomotywy hybrydowej akumulatorowo-spalinowej. Wyniki badań w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych przez silnik spalinowy.
Pobierz (.PDF 0.5 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).