Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2007 > 05-6
Zamów prenumeratę
Ze świata
M.in. Wykolejenie pociągu Pendolino w Wlk. Brytanii. Rozpoczęcie budowy nowej linii kolejowej Johanenesburg -Pretoria w RPA. Dworzec ST Pancras w Londynie szykuje sie do przejęcia pociągów Eurostar. Otwarcie pierwszego odcnika linii tramwajowej Glattalbahn w Zurychu. 57. światowy Kongres UITP w Helsinkach. stron: 11

Z Unii Europejskiej
M.in. Program Galileo przechodzi na finansowanie publiczne. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego dyskutuje kwestię wzajemnego uznawania taboru. Parlament Europejskich przegłosowal rozporządzenie o transporcie publicznym. stron: 3

Z kraju
stron: 1
Pobierz (.PDF 0.9 MB)

15 lat hiszpańskich kolei dużych prędkości
Autor: Ryszard Rusak
W artykule opisano genezę kolei dużych prędkości w Hiszpanii. Ponadto opisy kolejnych projektów linii oraz opisy taboru dużych prędkosci. stron: 9
Pobierz (.PDF 3.3 MB)

Rozwój tramwajów o niskiej i średniej wysokości podłogi (1)
Autor: Harry Hondius
Analiza rynku taboru tramwajowego w 2006 r. Opisy konstrukcji taboru, dane techncizne i ceny. stron: 13

Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich - zmierzch czy szansa? (2)
Autor: Krzysztof Lewandowski
W artykule przedstawiono historię rozwoju kolejowych przewozów poczty i przesyłek. Omówiono tez kształtowanie się oferty w tym zakresie w poszczególnych państwach. Stron: 4

Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EW60 (6WEb)
Opis techncizny dwóch zmodernziowanych zespołów trakcyjnych serii EW60 stron: 10
Pobierz (.PDF 2.71 MB)

Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (4) Obciążalność prądowa górnej sieci trakcyjnej
Czwarty z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule omówiono warunki obciążalności prądowej nowego typu sieci trakcyjnej. stron: 6

Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego
Autor: Wiesław Starowicz
Komitet Polityczny programu Civitas Caravel (Policy Advisary Committee) podjął inicjatywę opracowania Zielonej księgi dla transportu publicznego. Założenia do niej przyjęte zostały w maju br na posiedzeniu w Brukseli. Przekazano je oficjalnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Transportu Panu M. Jacques Barrot. Na podstawie tych założeń w połowie 2007 roku zostanie przygotowany tekst Zielonej księgi. W artykule przedstawiono ostateczną wersję założeń. stron: 5
Pobierz (.PDF 0.55 MB)

Pomoc publiczna dla sektora transportu w Unii Europejskiej i w Polsce
Autor: Tadeusz Dyr, Paulina Wełnic
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu z środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Racjonalne ukierunkowanie wsparcia powinno sprzyjać realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu. Prowadzić może to jednak do dyskryminacji niektórych podmiotów. Dlatego Unia Europejska określiła szczegółowe ramy prawne udzielania wsparcia. W artykule dokonano ich omówienia stron: 10

Plan działania na rzecz wydajności energetycznej
W październiku 2006 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania na rzecz wydajności energetycznej. Zaproponowane w planie polityki i środki oparte są na konsultacjach dotyczących Zielonej Księgi nt. wydajności energetycznej [1]. Zwiększenie wydajności energetycznej w sektorze transportu było uważane za kwestię specjalnej wagi, ponieważ sektor ten zużywa większość produktów ropopochodnych a dodatkowo poziom emisji zwiększa się w nim najszybciej. W artykule omówiono głowne założenia planu. Stron: 2

Poziomy zaburzeń elektromagnetycznych w sieci pokładowej niskiego napięcia pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich
Autor: Andrzej Białoń, Mieczysław Laskowski
W artykule omówiono główno źródła zakłóceń elektromagnetycznych w pojazdach kolejowych. Poadne zostały także wyniki pomiarów tych zakłoceń i ich interpretacja. stron: 9
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).