Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2009 > 01-2
Zamów prenumeratę
Ze świata
m.in. Budowa głębokiego tunelu pod przełęczą Gothard w Szwajcarii. Nowe twardsze szyny można eksploatować przez 40 lat. Zakłady Skoda wyprodukowały 3-systemową lokomotywę na 200 km/h. Szwajcarzy inwestują w tabor pasażerski. stron: 16

Z Unii Europejskiej
m.in. W kierunku bardziej konkurencyjnego transportu kolejowego w Europie. Nowelizacja dyrektywy o zbepieczeństwie kolei i certyfikacja zakładów utrzymania taboru kolejowego. Unijny program działania dla promowania dla promowania zrównoważonej mobilności w miastach. Inteligentne systemy transportowe i usługi - inicjatywy na rzecz przyspieszonego wdrażania w Europeei. stron: 2

Z kraju
m.in. PKP Intercity otrzymało pierwszą lokomotywę Taurus. Bombardier dostarczył wagony sterownicze dla Kolei Mazowieckich. Kolej tunelem pod Łodzią coraz bliżej. stron: 3
Pobierz (.PDF 1.37 MB)

Jak sprawdzić zegarek, czyli koleje w Japonii
Autor: Jacek Wesołowski
Przegląd systemu kolejowych przewozów pasażerksich w Japonii. Omówiono kolej Shinkansen, prywatne i trzeciego sektora. Ponadto opisano systemy obsługi pasażerów i usytuowanie dworców w kontekście miejskim. stron: 19

Propozycje zmian zwiększających bezpieczeństwo na przystankach tramwajowych we Wrocławiu
Autor: Tomasz Korycki
Przedstawione zostały rozwiązania przystanków tramwajowych w różnych miastach mające na celu zapewnienie bepieczeństwa korzystających z nich podróżnych. We wnioskach przedstawiono propozycje rozwiązań dla Wrocławia. stron: 7
Pobierz (.PDF 3.99 MB)

Bal na dworcu w Koluszkach
Autor: Emilian Pajączkowski
Opis zakresu prac i rozwiązań konstrukcyjnych zastsowanych podczas modernizacji dworca kolejowego w Koluszkach. stron: 4
Pobierz (.PDF 1.97 MB)

Modernizacja tramwajowej stacji prostownikowej
Autor: Jacek Jastrzębski
W artykule przedstawiono zakres modernizacji stacji prostownikowej „1 Maja” w Łodzi, przeprowadzonej w latach 2007–2008 przez łódzką spółkę ELESTER-PKP. Pierwsza część artykułu zawiera dokładny opis oryginalnych rozwiązań technicznych z 1959 r. W drugiej części przedstawiono szczegółowy opis techniczny zmodernizowanego obiektu, pokazujący aktualne standardy w zakresie modernizacji stacji prostownikowych komunikacji miejskiej. stron: 8
Pobierz (.PDF 2.56 MB)

Pierwsze lokomotywy do obsługi korytarza A wyposażone w system Atlas 200
Autor: Benjamin Gentina, Serge Henrot, Bernard Herrent, Christian Schauke-Mau, Patrick Zoetardt
Opis projketu wyposażenia lokomotywy typu ES 64w system ETCS z mozliwością przejazdu przez wszystkie systemy sygnalizacji w korytarzu A (Holandia - Włochy). stron: 4
Pobierz (.PDF 1.25 MB)

Charakterystyka sygnałów systemów satelitarnych i radionawigacyjnych dziś oraz w przyszłości
Autor: Jacek Januszewski
Ostatnie lata przyniosły wiele istotnych zmian w statusach operacyjnych i praktycznej eksploatacji nawigacyjnych systemów satelitarnych (NSS) i naziemnych systemów radionawigacyjnych (NSRN), w tym także charakterystyce sygnałów tych systemów. W artykule opisano sygnały transmitowane przez obecne i przyszłe satelity systemów GPS i GLONASS oraz przyszłe satelity systemów Galileo i Compass, urządzenie AIS oraz stacje nadawcze systemu naziemnego Loran C, zwłaszcza odmiany eLoran. Zestawiono też obecne i przyszłe częstotliwości nośne, kody wraz z przyjętą numeracją, struktury sygnałów systemów GPS, GLONASS i Galileo, a dla systemu GPS gęstość mocy odbieranego sygnału. stron: 4

Analiza zużycia energii w systemach elektrycznego ogrzewania rozjazdów
Autor: Andrzej Białoń, Jerzy Mikulski
Jednym z ważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo na kolei jest poprawna praca rozjazdów. Rozjazd kolejowy jest newralgicznym elementem drogi kolejowej, szczególnie narażonym na negatywne oddziaływanie śniegu i niskich temperatur. W okresie zimowym występują utrudnienia związane z działaniem tych urządzeń. Opady śniegu lub oblodzenie szyn powodują blokowanie się iglic rozjazdowych, a niska temperatura zwiększa opory ruchu zamknięć nastawczych. stron: 3

Poszukiwania metody określania sił podłużnych w szynach toru bezstykowego
Autor: Władysław Koc, Anrzej Wilk, Sławomir Grulkowski, Piotr Chrostosławski
W artykule przedstawiono w zarysie przegląd wybranych prac badawczych nad znalezieniem metody określania sił podłużnych w szynach toru bezstykowego, przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Rozległość tych badań jest imponująca, jednak efekty wciąż nie są do końca zadowalające. Jak dotąd nie opracowano bowiem metody bezpośredniego pomiaru sił podłużnych, dostosowanej w pełni do warunków praktyki utrzymaniowej stron: 9

Nowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - szanse i zagrożenia
Autor: Tadeusz Dyr
Do konsultacji społecznych przesłano projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 28.11.2008 r. Jest to kolejna próba regulacji publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Ustawa ma być uszczegółowieniem regulacji zawartych w rozporządzeniu (WE) 1370/20071) i wraz z nim ma stanowić ramy prawne dla realizacji usług w transporcie publicznym w Polsce. Termin oraz zasady wejścia w życie ustawy zostaną określone w ustawie. Przepisy wprowadzające ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Zapisano w niej, że ustawa o publicznym wransporcie zbiorowym wejdzie w życie 3 grudnia 2009 r., tj. w dniu, którym zacznie obowiązywać rozrządzenie (WE) 1370/2007. stron: 7

Uprawnienia budowlane w zawodach związanych z budową infrastruktury kolejowej w kontekście aktualnych uregulowań prawnych
Autor: Jan Boryczka
stron: 4

Z żałobnej karty
4 lutego 2009 r. odszedł od nas na zawsze dr Leon Skoczyński – sekretarz generalny SITK RP
Pobierz (.PDF 0.58 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).