Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2012 > 01-02
Zamów prenumeratę
Ze świata
Autor:
m.in. Wagony silnikowe i zespoły trakcyjne kolei ukraińskich produkcji Pesy Bydgoszcz; Tramwaje Sirio; Stron 5
Pobierz (.PDF 0.34 MB)

Z Unii Europejskiej
m.in. Decyzja Komisji Europejskiej o testach systemu ETCS; Perspektywa finansowania transportu; Korzystne trendy w rozwoju przewozów kolejowych; stron: 5

Z kraju
m.in. SA135 dla Kolei Mazowieckich; Mazowieckie elf-y w komplecie; Dostawa lokomotywy Siemensa dla PKP CARGO; Dworzec Przemyśl Główny po kapitalnym remoncie; stron: 3

10 mitów o kolejach dużych prędkości
Autor: Agata Pomykała
stron:7
Pobierz (.PDF 2.76 MB)

Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
Autor: Tadeusz Dyr
Infrastruktura transportowa jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kreowania konkurencyjności zarówno poszczególnych regionów, jak i całej Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie przypisuje się transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) mającej zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz lepszą dostępność w całej UE. W połowie lat 80. XX w. podjęto więc działania zmierzające do opracowania spójnej koncepcji sieci TEN-T.; stron: 7
Pobierz (.PDF 4.01 MB)

Dostęp do miejskiej sieci transportowej
Autor: Karolina Lubieniecka-Kocoń
W komunikacie Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz mobilności w miastach” [1], wydanym 30 września 2009 r., podkreślono rolę wydajnego systemu transportu w miastach, a także ogrom wyzwania, stającego przed miastami, mianowicie stworzenie i zorganizowanie takiego systemu transportowego w swoim obrębie, by uwzględniał: zasadę zrównoważonego rozwoju, biorącego pod uwagę ochronę środowiska, konkurencyjność, a także aspekty społeczne [1]. Jako że już w 2007 r. 72% ludności [2] w Europie żyło na obszarach miejskich, propozycje rozwiązań rozładowania kongestii ruchu na obszarach miejskich zyskują wsparcie Unii Europejskiej, zainteresowanej rozpowszechnianiem rozwiązań, które pozytywnie wpłynęły na transport w miastach. Same obszary miejskie „stają się laboratoriami, w których eksperymentuje się w dziedzinie innowacji technologicznych i organizacyjnych, zmian wzorców mobilności i nowych możliwości finansowania” [1].; stron: 5
Pobierz (.PDF 1.25 MB)

Metro w Kijowie
Autor: Marek Graff
Metro w Kijowie było trzecim systemem kolei podziemnej, jaki powstał w ZSRR – po Moskwie i Leningradzie (ob. St Petersburgu). Zostało otwarte w listopadzie 1960 r. i obecnie składa się z trzech linii, długości około 65 km, oraz 50 stacji. Eksploatowany tabor stacjonuje w trzech zajezdniach: TCz1 Darnica, TCz2 Obołoń i TCz3 Charkowskoje. W skład systemu metra zalicza się także zakłady remontowe metra oraz przedsiębiorstwo inżynieryjne, odpowiedzialne za projektowanie oraz budowę tuneli i stacji metra.; stron: 8
Pobierz (.PDF 7.36 MB)

Zwiększenie efektywności pracy lokomotyw spalinowych SM31 w eksploatacji
Autor: Marek Babeł
Lokomotywy spalinowe eksploatowane od ponad 30 lat na PLK i w zakładach przemysłowych wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych w celu zwiększenia ich technicznych i ekonomicznych wskaźników pracy, zdecydowanej poprawy warunków pracy maszynisty, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo ruchu.; stron: 4
Pobierz (.PDF 2.4 MB)

Lokomotywy elektryczne serii E405/E412 kolei włoskich
Autor: Marek Graff
Do lat 80. XX w. koleje włoskie w zasadzie nie eksploatowały lokomotyw wielosystemowych, tj. zdolnych do pracy zarówno pod prądem przemiennym (lokomotyw transformatorowych), jak i stałym, stosowanym u siebie (3 kV DC). Wjazd na sieć kolejową sąsiedniej Francji (1,5 kV DC) lokomotyw elektrycznych FS był wprawdzie praktykowany, ale komunikacja z krajami niemieckojęzycznymi, używającymi prądu 15 kV 16,7 Hz, wymagała wymiany lokomotyw na granicy.; stron: 4
Pobierz (.PDF 7.44 MB)

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwej w transporcie kolejowym (11) Integracja systemów zarządzania
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Adam Wachnik
Wymagania stawiane obecnie państwom członkowskim przez Europejską Agencje Kolejową pozycjonują kryterium bezpieczeństwa jako podstawowy element zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi. Przedsiębiorstwa te jednak nierzadko posiadają już inne systemy zarządzania obejmujące kryteria jakości, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa i higieny pracy, lub wdrażają nowe wymagania wynikające z obowiązku certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych [1]. Nasuwa się więc pytanie jak budować i wdrażać systemy zarządzania, aby przyniosły one największe korzyści funkcjonalne i intencjonalne?; stron: 3
Pobierz (.PDF 1.14 MB)

Zagadnienia modernizacji stacji rozrządowych
Autor: Stanisław Janusz Cieślakowski
W punktach skrzyżowania kilku linii kolejowych, w miejscach powstania lub zanikania znacznych potoków wagonów, jak np. w rejonie wielkich miast, albo w pobliżu wielkich zakładów produkcyjnych oraz w innych dogodnych punktach sieci kolejowej zachodzi potrzeba wykonania znacznej pracy manewrowej. W punktach tych zlokalizowane są stacje rozrządowe, manewrowe i zakładowe. Przybywające do nich wagony trzeba podzielić według kierunków odjazdu oraz stacji docelowych przewozu, a następnie zorganizować je w pociągi, które w miarę możliwości powinny przebywać jak najdłuższą drogę bez przeróbki.; stron: 3
Pobierz (.PDF 2.18 MB)

Efektywność ekonomiczna inwestycji kolejowych a zmiana struktury kosztów i korzyści zewnętrznych
Autor: Beata Zagożdżon
Kolejowe inwestycje infrastrukturalne zazwyczaj wykazują efektywność ekonomiczną, przy jednoczesnym braku efektywności finansowej. Wpływ na wielkość wskaźników efektywności ekonomicznej mają stosunkowo duże, w porównaniu z innymi gałęziami transportu, korzyści zewnętrzne kolei, jej ,,przyjazny’’ dla środowiska charakter.; stron: 3
Pobierz (.PDF 0.22 MB)

Modele structuralne dla europejskich krajowych sektorów kolejowych Stanowisko Wspólnoty Kolei Europejskich (CER)
stron: 3
Pobierz (.PDF 0.2 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).