Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2012 > 03
Zamów prenumeratę
Ze świata
m.in. Finansowanie budowy nowej linii Moskwa – St Petersburg z partnerstwa PPP; Szerokotorowa linia dużej prędkości w Hiszpanii; Automatyczne wykrywanie usterek zestawów kołowych w Arabii Saudyjskiej; Chiny ograniczają budowę linii dużych prędkości; Czesi polubili pociągi prywatnego przewoźnika RegioJet; stron: 7
Pobierz (.PDF 6.56 MB)

Z Unii Europejskiej
m.in. Czy nowy Pierwszy Pakiet Kolejowy dopuści połączenie infrastruktury z przewozami?; Bolonia laureatem nagrody Europejskiego Tygodnia Mobilności 2011; „And the winner is…”, czyli kto zwyciężył w pierwszym konkursie na rzecz inteligentnej mobilności; stron: 4

Z kraju
m.in. Solaris podsumowuje 2011 r.; Nowe zespoły trakcyjne dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej; stron: 3

Koleje kontra samoloty - konkurencyjność szybkich przewozów pasażerskich w Europie i Polsce
Autor: Joanna Hawlena, Anna Urbanek
Współcześnie czas jest jednym z najbardziej cennych zasobów, którymi dysponuje człowiek. Dynamicznie zmieniający się styl życia, rosnąca aktywność, mobilność i zamożność społeczeństw to czynniki determinujące wymagania stawiane nowoczesnym środkom transportu. Nie dziwi zatem fakt, że szczególnie dynamicznie w Europie rozwija się segment szybkich przewozów pasażerskich oferujący krótki czas podróży, komfort i wysoki poziom obsługi. Szczególnie interesujące w tym zakresie wydają się być dwie gałęzie transportu, mianowicie lotnictwo oraz szybkie koleje, które konkurują ze sobą na trasach łączących największe europejskie miasta i aglomeracje.; stron: 7
Pobierz (.PDF 2.28 MB)

Eksploatacja systemów kolei dużych prędkości w Europie
Autor: Tomasz Bużałek
Optymalne ułożenie planu eksploatacyjnego dla linii dużych prędkości jest kluczowym zagadnieniem jakie stoi przed przewoźnikiem kolejowym. Jednak źródła jego późniejszych sukcesów leżą we właściwym projektowaniu linii dużych prędkości. Linie dużej prędkości są tylko częścią krajowych systemów kolejowych i są ważnym czynnikiem restrukturyzacji sieci kolejowych dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa XXI w. Ich budowa ma nie tylko aspekt krajowy, ale i regionalny, gdyż muszą być one także elementem regionalnych systemów kolejowych poprzez budowę węzłów multimodalnych czy też budowę na tych liniach lokalnych stacji regionalnych.; stron: 20
Pobierz (.PDF 12.96 MB)

Metro w Ałmaty
Autor: Marek Graff
3/2012 43 Pierwszy odcinek linii metra w dawnej stolicy Kazachstanu – Ałmaty (ros. Ałma-Ata) otwarto na początku grudnia 2011 r. Oddana do eksploatacji linia ma 8,56 km i 7 stacji: Rajymbek, Żibek–Żoły, Ałmany, Abaj, Bajkonur, Teatr im. Auezowa i Ałtau.; stron: 3
Pobierz (.PDF 7.07 MB)

Pociągi ICE-T i ICE-TD kolei DB
Autor: Marek Graff
Niemcy są kolejnym krajem w Europie, po którego sieci kolejowej kursują pociągi z przechylnym nadwoziem. Wyprodukowane zespoły z napędem elektrycznym i spalinowym ICE-T i ICE-TD otrzymały jednak zupełnie inne mechanizmy przechyłu pudła – odpowiednio włoski hydrauliczny i niemiecki elektromechaniczny. Pierwszy z nich sprawdził się podczas regularnej eksploatacji, a drugi sprawiał od początku wiele kłopotów, które udało się jednak wyeliminować. Obecnie DB eksploatują pociągi wyposażone zarówno w hydrauliczny, jak i elektromechaniczny mechanizm przechyłu pudła.; stron: 6
Pobierz (.PDF 9.13 MB)

Ocena niezawodnościowa kolejowych łańcuchów dostaw węgla
Autor: Tadeusz Cisowski
Łańcuchy dostaw obejmują trzy podstawowe operacje technologiczne: załadunek – przewóz – wyładunek. Elementem łańcucha dostaw jest mechanizm lub urządzenie, które wykonuje dowolną operację procesu technologicznego. Stopień detalizacji procesu technologicznego związany jest z dokładnością obliczeń, możliwościami wpływu czynników technologicznych oraz organizacyjnych na czas i technologię operacji oraz możliwościami włączenia lub wyłączenia danej operacji do i z procesu technologicznego. Sformułowane podejście można zastosować w budowie schematu blokowego kolejowego łańcucha dostaw węgla. Detalizacja procesu technologicznego może być odzwierciedlona w analizie i budowie modeli zależności między poszczególnymi jego elementami.; stron: 6
Pobierz (.PDF 0.92 MB)

Wykorzystanie środków UE na realizację transportowych inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013
Autor: Jarosław Kopyłowski
Akcesja Polski do Unii Europejskiej umożliwiła wykorzystanie wsparcia finansowego na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych instrumentów finansowych. W bieżącym okresie programowania (2007–2013) łączna suma środków przeznaczonych na realizację działań rozwojowych w Polsce (bez działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej) wynieść może niemal 86 mld euro, w tym ponad 67 mld euro z funduszy Unii Europejskiej. Znaczna część tej kwoty (ponad 36%) przeznaczona jest na finansowanie inwestycji w sektorze transportu [1].; stron: 5
Pobierz (.PDF 0.86 MB)

Finansowanie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
Autor: Tadeusz Dyr
W artykule „Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej” [1] omówiono dokumenty unijne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Wskazano na znaczenie tej sieci w sprawnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz lepszej dostępności w całej UE. Szczególną uwagę zwrócono na wniosek w sprawie nowych wytycznych rozwoju sieci TEN-T [2]. Jest on powiązany z instrumentem wspierającym inwestycje w zakresie priorytetowej infrastruktury UE w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) [3].; stron: 4
Pobierz (.PDF 0.29 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).