Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2012 > 04
Zamów prenumeratę
Ze świata
m.in. Deutsche Bahn po raz pierwszy kupuje piętrowe zespoły trakcyjne dla transportu regionalnego; Hiszpański pociąg dużej prędkości rozpoczyna próby ruchowe; Pierwsze Desiro RUS dostarczone kolejom rosyjskim; Metro w Bombaju zostanie otwarte do końca 2012 r.; Rozbudowa konwencjonalnej sieci kolejowej w Chinach; stron: 7
Pobierz (.PDF 8.65 MB)

Z Unii Europejskiej
m.in. Wiceprzewodniczący Siim Kallas, komisarz ds. Transportu wypowiada się w Parlamencie Europejskim na temat dłuższych modułowych ciężarówek; Polskie linie dużej prędkości w sieci TEN-T; stron: 3

Z kraju
m.in. Wyniki PKP CARGO za 2011 r.; Bombardier Transportation podsumowuje wyniki w Polsce; stron: 2

Modernizacja elektrycznych zespół trakcyjnych EN57 przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
W ramach programu restrukturyzacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych Urząd Marszałkowski w Łodzi zamówił w drodze publicznego przetargu modernizację 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Projekt jest współfinansowany w ramach działania I.2 Kolej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 i został zrealizowany od lipca 2011 r. do maja 2012 r. Wykonawcą modernizacji jest firma NEWAG S.A. z Nowego Sącza.; stron: 6
Pobierz (.PDF 15.88 MB)

Fotele do modernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Firma Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego TAPS istnieje od 1989 r. Jest firmą prywatną, której właścicielem jest Maciej Kowalski. Firma zatrudnia 110 osób.; stron: 1
Pobierz (.PDF 1.54 MB)

Nowoczesny asynchroniczny napęd z hamowaniem odzyskowym produkcji MEDCOM do zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŁ
Autor: Janusz Biliński, Sylwester Buta, Emil Gmurczyk, Jerzy Kaska
Od kilkunastu lat wdrażany jest program modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Najnowszą była modernizacja napędu ezt z wykorzystaniem silnika asynchronicznego. Zastosowanie napędu tego typu umożliwia wyeliminowanie najbardziej dotkliwego problemu zespołów trakcyjnych – zbyt małej mocy napędu, ograniczającej zarówno przyspieszenie rozruchu, jak i prędkość maksymalną.; stron: 6
Pobierz (.PDF 5.34 MB)

Tramwaje i metro w Marsylii
Autor: Marek Graff
Sieć miejskiej komunikacji szynowej w Marsylii składa się z dwóch linii tramwajowych i dwóch linii metra. To niewiele, jak na liczące 826 tys. mieszkańców miasto i dużą aglomeracją miejską (ponad 1,5 mln mieszkańców). W wyniku rozwoju motoryzacji sieć tramwajowa uległa likwidacji w latach 50. XX w. Dopiero na początku XXI w. doceniono ten środek transportu. Nad budową metra dyskutowano i analizowano kolejne projekty przez prawie 60 lat. Pierwszą linię metra otwarto dopiero w 1977 r.; stron: 4
Pobierz (.PDF 6.5 MB)

Planowanie i tworzenie systemów ograniczania dostępu (ARS) na terenie polskich miast
Autor: Karolina Lubieniecka-Kocoń
Jak przedstawiono w streszczeniu raportu o ograniczaniu dostępu do miejskiej sieci transportowej na terenie miast krajów Unii Europejskiej [1], w 2010 r. w Rzymie przedstawiono politykę, jaką europejskie miasta prowadzą względem systemów ARS, czyli systemów ograniczania dostępu (Access Restriction Schemes) do pewnych obszarów miejskich [2]. Jak podkreślono w raporcie, coraz więcej europejskich miast wybiera strategie, które za zadanie mają stworzenie opcji tak zwanego „kontrolowanego dostępu” do miast. Systemy ARS stanowią jedną z form rozwiązań, które pozwalają się uporać ze wzrastającą kongestią i związanymi z nią problemami środowiskowymi.; stron: 3
Pobierz (.PDF 0.2 MB)

Usługi publiczne w kolejowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska
Rynek usług publicznych w transporcie pasażerskim odgrywa bardzo istotną rolę w przewozach na terenie Unii Europejskiej. Szacuje się, że obecnie około 90% krajowych przewozów pasażerskich we Wspólnocie oferowana jest w ramach usług publicznych. W wymiarze finansowym w 2007 r. jego wartość, na podstawie rekompensat wypłacanych przewoźnikom, określano na 20,1 mld euro, w tym w państwach byłej UE-15 18,6 mld euro.; stron: 13
Pobierz (.PDF 0.86 MB)

Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego
Autor: Paulina Wełnic
Ryzyko towarzyszy każdemu działaniu. Rozumieć je należy, jako nieprzewidywalność skutków działania, niebezpieczeństwo, możliwość nieosiągnięcia założonego celu czy zakładanych wcześniej efektów. Ryzyko wynika w głównej mierze z niepewności, co do wyników działania. Jest ono pojęciem wieloznacznym i złożonym. W zależności od tego, w jaki sposób rozumie się pojęcie nieprzewidywalności, można także różnie rozumieć pojęcie ryzyka.; stron: 4
Pobierz (.PDF 0.2 MB)

Transformatory trakcyjne - wybrane trudności identyfikacji obiektu
Autor: Ireneusz Chrabąszcz, Marek Dudzik, Janusz Prusak
W Polsce elektryfikację linii kolejowych na PKP rozpoczęto w latach 30. XX w. [6]. Do zasilania taboru zastosowano napięcie stałe o wartości nominalnej 3000 V. Był to sposób/system, który wówczas uważano za najlepszy i z tego powodu wdrażano go tam, gdzie wówczas rozpoczynano elektryfikację kolei. W innych krajach Europy spotykamy się obecnie z systemami zasilania napięciem przemiennym. W takich krajach, jak Niemcy i kraje skandynawskie stosuje się system 15 kV 16,7 Hz [13]. Poza tym w różnych częściach Europy rozbudowywany jest system zasilania trakcji napięciem 25 kV, o częstotliwości 50 Hz [17].; stron: 4
Pobierz (.PDF 2.56 MB)

Wyznaczanie jazdy optymalnej pociągu na odcinku z ograniczeniem prędkości
Autor: Mirosław Wnuk
Ograniczenie prędkości pociągu dla danej prędkości technicznej na odcinku sk powoduje zwiększenie zużycia energii. Jazda pociągu z ograniczeniem prędkości powoduje, że wokół rozwiązania optymalnego występuje bardzo dużo rozwiązań z minimum lokalnym. Ponieważ procedura optymalizacyjna wyznacza minimum funkcjonału, które nie musi być minimum globalnym, stąd trudność przy wyznaczaniu jazdy optymalnej. W artykule wykazano, że miejsce wystąpienia ograniczenia prędkości ma stosunkowo niewielki wpływ na wielkość zużycia energii. Przejęcie określonego miejsca wystąpienia zakłócenia bardzo ułatwia wyznaczenie jazdy optymalnej, ponieważ umożliwia to przygotowanie dobrego punktu startowego. Rozwiązanie takie obarczone będzie pewnym błędem, który może być niekiedy mniejszy niż wyznaczenie jazdy dla zakłócenia w dowolnym miejscu na odcinku.; stron: 6
Pobierz (.PDF 0.75 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).