Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2012 > 05-06
Zamów prenumeratę
Ze świata
m.in. Transport szynowy i Olimpiada w Londynie; Wprowadzanie sygnalizacji ETCS w Europie; Przewidywane zwiększenie zapotrzebowania na lokomotywy elektryczne w latach 2012–2015; stron: 7

Z Unii Europejskiej
m.in. CER i CIT o prawach pasażerów w Europie; Stanowisko CER w sprawie rewizji polityki TEN-T; stron: 4

Z kraju
m.in. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne z Newagu; Solaris dostarczy tramwaje do Brunszwiku; 30 lat doświadczeń w kolejach dużych prędkości oraz rozwoju przewozów regionalnych we Francji; stron: 2

Od TGV do AGV
Autor: Marek Graff
Rozpoczęcie programu budowy pierwszej linii dużej prędkości we Francji, co do której wstępna decyzja zapadła w sierpniu 1966 r., wiązało się z koniecznością opracowania nowej konstrukcji pociągu o prędkości maksymalnej przekraczającej znacznie 200 km/h. Pierwszy testy eksperymentalnego zespołu TGV 001 (Train Grande Vitesse) zakończyły się w 1973 r. osiągnięciem prędkości 318 km/h. 28 lutego 1981 r. seryjnie produkowany już pociąg TGV PSE ustanowił na nowej linii z Paryża do Lyonu nowy światowy rekord prędkości na torach – 380 km/h. Pociągi TGV stały się synonimem dużych prędkości i nowej jakości na kolejach.; stron: 22
Pobierz (.PDF 24.11 MB)

Kolej aglomeracyjna obszaru metropolitarnego Helsinek i jej rola w rozwoju aglomeracji
Autor: Tomasz Bużałek
Finlandia jest najrzadziej zaludnionym państwem Europy. Stołeczny zespół metropolitarny to jedyny duży zespół miejski na terenie kraju. Z ludnością oscylującą wokół miliona mieszkańców gromadzi 18,5% wszystkich mieszkańców Finlandii i zajmuje dominującą pozycję w strukturze osadniczej państwa. Jednocześnie od kilkudziesięciu lat notuje trwały, dynamiczny wzrost liczby ludności w dużej mierze dzięki dodatniemu saldu migracji, zwłaszcza z ulegających depopulacji terenów wiejskich [15]. Wraz ze wzrostem demograficznym dynamicznie rośnie popyt na usługi transportowe. Ich zaspokojenie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyzwanie, które może przesądzić o przyszłości aglomeracji.; stron: 12
Pobierz (.PDF 18.65 MB)

Maksymalne wartości prądów obciążeń trakcyjnych dla rzeczywistej trasy kolejowej w odniesieniu do bezpiecznej eksploatacji wyłączników szybkich
Autor: Paweł Bartkiewicz, Ireneusz Chrabąszcz, Janusz Prusak
Bezpieczeństwo eksploatacyjne kolejowych sieci trakcyjnych prądu stałego zależy od prawidłowego działania wszystkich elementów układu zasilania. Szczególną rolę na podstacjach trakcyjnych i w kabinach sekcyjnych odgrywają wyłączniki szybkie (WS) prądu stałego. Urządzenia te montowane są w obwodach bezpośrednio zasilających sieć jezdną o potencjale 3 kV DC, a ich zadaniem jest wyłączanie prądów roboczych, przeciążeniowych i zwarciowych. Poprawne i skuteczne działanie WS jest bardzo ważne dla aparatury trakcyjnej i może również decydować o zdrowiu a nawet życiu ludzkim.; stron: 5
Pobierz (.PDF 3.61 MB)

Pociągi dużych prędkości ICE4
Autor: Marek Graff
Na początku XXI w. koleje niemieckie wraz z krajowymi producentami taboru kolejowego uzgodniły koncepcję nowych pociągów dużych prędkości, jakie miałyby zastąpić eksploatowane obecnie zespoły ICE1/2, ICE3 i ICE-T, plus pociągi konwencjonalne klasy IC/EC (robocze oznaczenie - ICx). Nowe pociągi byłyby zespołami trakcyjnymi przystosowanymi do kursowania z prędkością maksymalną od 230 km/h do 330 km/h, zestawionymi od 7 do 16 wagonów, z różną liczbą wagonów napędnych (zastosowano by napęd rozproszony), w ogółem 24 konfiguracjach. Jednym z pociągów opracowanych w ramach projektu ICx są zespoły ICE4, których modyfikacji DB zamierzają eksploatować w relacjach Frankfurt/Amsterdam – Londyn (przez Eurotunnel), na trasach długości 821/586 km.; stron: 2

Bezpieczeństwo na polskich kolejach - teoria i praktyka
Autor: Marek Sitarz
Mając na uwadze ostatnie wydarzenia na kolei oraz to, że najważniejsze na kolei i dla kolei oraz pasażerów jest ich bezpieczeństwo, należy postawić tezę, że od wielu lat w Polsce (nie tylko w przedsiębiorstwach grupy PKP) poziom bezpieczeństwa na kolei się obniża, a osoby i instytucje za nie odpowiedzialne nie mają pomysłu na jego poprawę. Potwierdzeniem tego jest coraz większa liczba zdarzeń kolejowych (poważnych wypadków, wypadków i incydentów – w nomenklaturze kolejowej, a np. katastrof transportowych w nomenklaturze sądowej), np. w ostatnim czasie Białystok czy Szczekociny. Jeżeli w tej sprawie rząd i Parlament nie podejmą radykalnych działań, a nie tylko doraźne, to podobne przypadki będą się powtarzać w niedalekiej przyszłości, a opinia o kolei jako najbezpieczniejszym środku transportu, jakim jest jeszcze dzisiaj, będzie tylko „gołosłownym” frazesem.; stron: 6
Pobierz (.PDF 3.53 MB)

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Raport 2012
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Adam Wachnik
W artykule przedstawiono ocenę bezpieczeństwa systemu kolejowego Unii Europejskiej opracowaną na podstawie Raportu Bezpieczeństwa za lata 2007–2011 przygotowanym przez Europejską Agencję Kolejową w 2012 r.; stron: 8
Pobierz (.PDF 5.51 MB)

Usługi publiczne w kolejowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej (2)
Autor: Joanna Raczyńska
Rynek usług publicznych w transporcie pasażerskim odgrywa bardzo istotną rolę w przewozach na terenie Unii Europejskiej. Szacuje się, że obecnie około 90% krajowych przewozów pasażerskich we Wspólnocie oferowana jest w ramach usług publicznych. W wymiarze finansowym w 2007 r. jego wartość, na podstawie rekompensat wypłacanych przewoźnikom, określano na 20,1 mld euro, w tym w państwach byłej UE-15 18,6 mld euro.; stron: 22
Pobierz (.PDF 1.04 MB)

Zdobywanie funduszy na rozwój transportu - przegląd narzędzi Unii Europejskiej
Autor: Karolina Lubieniecka-Kocoń
Zdobywanie funduszy na rozwój transportu, zwłaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego, stanowić może wyzwanie, któremu trudno sprostać. Uznając kluczową rolę rozwoju transportu Menadżerowie Infrastruktury Europejskiej (EIM) wraz ze Wspólnotą Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER) wydali czwartą już edycję broszury [1], stanowiącej kompendium wiedzy o obecnie dostępnych funduszach europejskich i sposobach ich pozyskiwania. Broszura przedstawia następujące źródła: Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, TEN-T, partnerstwo publiczno-prywatne, EIB, Marco Polo II, a także metody finansowania taboru. W artykule przedstawiono najistotniejsze elementy podanych w broszurze opcji.; stron: 5
Pobierz (.PDF 0.83 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).