Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2012 > 11-12
Zamów prenumeratę
Ze świata
m.in. Wprowadzanie pociągo-tramwajów na tory kolejowe Francji; Brak pieniędzy w budżecie powodem żądania likwidacji kolei Renfe, inwestycje w koleje dużych prędkości bez ograniczeń; stron: 4

Z Unii Europejskiej
m.in. CER i UNIFE pozytywnie oceniają wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim nad nową Siecia TEN-T; stron: 1

Z kraju
m.in. 155 lat linii kolejowej do Wieliczki; stron: 1

Bariery liberalizacji europejskiego rynku kolejowego i perspektywy zmian
Autor: Anna Mężyk
Otwarcie krajowych rynków i stworzenie jednolitej przestrzeni dla swobodnej działalności kolejowej jest traktowane w polityce Unii Europejskiej jako podstawowy warunek wzmocnienia roli transportu kolejowego w obsłudze przewozów. Polityczna wola stworzenia takiej przestrzeni doprowadziła do podjęcia procesu restrukturyzacji kolei państw członkowskich Wspólnot Europejskich na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Liczne akty legislacyjne, przyjmowane w okresie minionych dwudziestu lat, stworzyły ramy prawne dla nowego modelu instytucjonalnego kolei; modelu którego najistotniejszą cechę stanowi oddzielenie funkcji zarządzania infrastrukturą od wykonawstwa przewozów kolejowych.; stron: 6
Pobierz (.PDF 0.25 MB)

Przewozy pasażerskie transportem kolejowym w aglomeracji krakowskiej
Autor: Zofia Bryniarska
Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzystają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współpracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa podmiejska mają różne charakterystyki i różne potrzeby, ale pozostają ze sobą w ścisłych powiązaniach społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Zarówno miasto, jak i obszary podmiejskie spełniają różnorodne funkcje w zakresie administracji, gospodarki i finansów, turystyki, kultury, nauki i edukacji, komunikacji, opieki zdrowotnej oraz logistyki i informacji. Funkcje te są komplementarne względem siebie i nawzajem przyczyniają się do rozwoju, zwiększenia wartości i znaczenia poszczególnych płaszczyzn funkcjonalnych.; stron: 9
Pobierz (.PDF 2.7 MB)

Pociągi Pendolino w Finlandii
Autor: Marek Graff
Koleje fińskie (VR) od kilkunastu lat z powodzeniem eksploatują zespoły Pendolino, wyprodukowane w fabryce w Savigliano we Włoszech. Pociągi te, pomimo początkowych trudności, szybko zyskały uznanie pasażerów i obecnie są najszybszymi pociągami na sieci VR, łącząc stolicę kraju z najważniejszymi ośrodkami miejskimi Finlandii.; stron: 5

Metro w Amsterdamie
Autor: Marek Graff
Metro w Amsterdamie jest częścią publicznego transport zbiorowego nie tylko w samym Amsterdamie, ale także łączy centrum z przedmieściami stolicy Holandii: Diemen, Duivendrecht i Amstelveen. Pierwszy odcinek metra otwarto w październiku 1977 r., a obecnie sieć kolei podziemnej składa się z czterech linii o długości sumarycznej 42,5 km (linie nr 50, 51, 53 i 54 plus budowana linia nr 52). Większość linii przebiega na poziomie gruntu, z wyjątkiem podziemnego odcinka Centraal Station – Wibautstraat (linie nr 51, 53 i 54). Systemem metra zarządza miejskie przedsiębiorstwo transportu GVB (fl. Gemeentelijk Vervoerbedrijf).; stron: 6
Pobierz (.PDF 0 MB)

Rodzina nowych nawrotników tramwajowych typu NHM
Autor: Witold Sobczak, Kazimierz Frątczak, Andrzej Szubko
Nawrotnik jest aparatem elektrycznym służącym do bezprądowej zmiany konfiguracji obwodu głównego pojazdu trakcyjnego, polegającej na odpowiednim przełączeniu zacisków obwodu wzbudzenia silników trakcyjnych. W wyniku tej zmiany następuje odwrócenie kierunku przepływu prądu w obwodach wzbudzenia, a co za tym idzie zmiana kierunku obrotów silników. W przypadku pojazdów napędzanych silnikami szeregowymi prądu stałego w ten sposób uzyskuje się możliwość jazdy wagonem zarówno do przodu jak i do tyłu.; stron: 4
Pobierz (.PDF 5.73 MB)

Lokomotywy elektryczne wyprodukowane po upadku ZSRR i eksploatowane w krajach poradzieckich
Autor: Marek Graff
Po upadku ZSRR w 1991 r. i podziale kolei radzieckich (SŻD) większość nowopowstałych zarządów kolejowych po uporaniu się z głębokim kryzysem gospodarczym, rozpoczęła proces odnowy taboru.; stron: 18

Uniepalnienie materiałów niemetalowych a ich właściwości funkcjonalne
Autor: Jolanta Radziszewska-Wolińska, Danuta Milczarek
Rozwój ewentualnego pożaru w pasażerskim taborze kolejowym stwarza wyjątkowo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pasażerów oraz załogi. Jego przebieg charakteryzuje się dużym wzrostem temperatury, a także zdecydowanie szybszym niż w obiekcie budowlanym rozprzestrzenianiem się ognia i dymu. Wynika to z faktu, że pociąg znajduje się w ruchu, ma wydłużony kształt oraz dobrą izolacje cieplną przy jednocześnie małej pojemności cieplnej. Ponadto, ewakuacja z palącego się taboru jest zdecydowanie trudniejsza niż z parterowego budynku. Istotną przeszkodą są wąskie korytarze, drzwi nie otwierające się w czasie ruchu oraz nie otwierane okna w klimatyzowanych pociągach.; stron: 4
Pobierz (.PDF 1.06 MB)

Aspekty oceny zgodności wyrobów stosowanych w budowie infrastruktury kolejowej na przykładzie wybranych elementów nawierzchni kolejowej PKP PLK
Autor: Stanisław Opaliński
Najogólniejszą definicję oceny zgodności daje norma ISO/IEC 17000 [1] według której ocena zgodności to działalność, która dostarcza dowodów, że spełnione są określone wymagania odnoszące się do wyrobu, procesu lub jednostki.; stron: 4

Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC
Autor: Maciej Szkoda
Uwarunkowania prawne w zakresie transportu kolejowego w Polsce pozwoliły na dynamiczny rozwój prywatnych podmiotów gospodarczych zajmujących się kolejowymi przewozami ładunków i pasażerów. W ostatnich latach na rynku kolejowym obserwuje się duże zainteresowanie zakupem nowych pojazdów do przewozów pasażerskich: lokomotyw elektrycznych, zespołów trakcyjnych, autobusów szynowych, jak również modernizacją starego taboru szynowego do przewozów towarowych, przede wszystkim lokomotyw spalinowych. Ze względu na bardzo wysokie koszty z jakimi związane są inwestycje dotyczące zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych, przedsięwzięcia te powinny być dokładnie przeanalizowane pod kątem wykonalności i opłacalności.; stron: 6

Finansowanie zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej
Autor: Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski
Odrębność organizacyjno-prawna organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz możliwość samodzielnego decydowania o sposobie organizacji, realizacji i finansowania przewozów sprzyja powstawaniu systemów transportowych, które nie są ze sobą zintegrowane. W rezultacie na tych samych lub powiązanych ze sobą rynkach transportowych występuje zróżnicowanie taryf, brak koordynacji rozkładów jazdy różnych środków transportu, nieefektywne wykorzystanie potencjału oraz infrastruktury transportowej. Taka sytuacja zmniejsza konkurencyjność transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego i przyczynia się do zmniejszenia popytu na usługi transportu zbiorowego. W tym kontekście, analizując zmiany zachowań komunikacyjnych i wpływ otoczenia konkurencyjnego na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, integrację można traktować jako wielokierunkowy i złożony proces adaptacji rynkowej transportu zbiorowego [1]. Proces ten warunkuje prawidłowe funkcjonowanie transportu zbiorowego i stanowi nieuchronny kierunek jego ewolucji.; stron: 7

Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego
Autor: Jacek Caban, Leszek Gardyński
Rozwój gospodarczy w znacznym stopniu zależy od sprawnego systemu transportowego, który powinien umożliwiać niezawodny, bezpieczny i efektywny przewóz towarów zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym [12]. Zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym mają ogromne znaczenie w integracji i wprowadzaniu przepisów wspólnotowych UE z polskimi.; stron: 4
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).