Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2013 > 01
Zamów prenumeratę
Ze świata
m.in. 1/2013 5 Koszty utrzymania taboru kolejowego na świecie wynoszą 38,5 mld euro rocznie; Rozbudowa metra Wielkiego Paryża; Koleje ukraińskie w obliczu kryzysu inwestycyjnego; stron 6

Z Unii Europejskiej
m.in. Komisja przyjęła wnioski dotyczące czwartego pakietu kolejowego; Unia Europejska ogłasza strategię czystego paliwa; Prawa pasażerów: lepsza ochrona podróżujących autobusami i autokarami w Unii Europejskiej; stron 3

Z kraju
m.in. Budowa Centrum Serwisowego dla pociągów Pendolino w Warszawie; Bombardier dostarczy ERTMS dla linii Legnica – Wrocław – Opole; stron 2

Strategia rozwoju transportu do 2020 r.
Autor: Tadeusz Dyr
22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Strategii rozwoju transportu do 2020 r.1, przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Wdrożenie strategii ma pozwolić nie tylko na usunięcie aktualnie istniejących barier, lecz także na stworzenie nowej jakości w infrastrukturze transportowej, zarządzaniu i systemach przewozowych. Stron 13

Ocena jakości statycznej informacji pasażerskiej na przystankach i stacjach kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych
Autor: Bogusław Molecki
Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów (2012/13), obowiązek umieszczania rozkładów jazdy na stacjach i przystankach kolejowych przeszedł z przewoźników na zarządcę infrastruktury kolejowej. Rozwiązanie takie miało usprawnić cały proces i podnieść jakość informacji dla pasażerów. Pierwsze ogłoszenia o nowym rozkładzie jazdy pojawiły się z wyprzedzeniem około miesiąca. Po zgłoszeniu błędów i nieścisłości, w momencie zmiany rozkładu wywieszona została druga, skorygowana wersja ogłoszeń. W lutym na stacje i przystanki trafiła wersja trzecia, związana z przypadającą w tym terminie korektą rozkładu jazdy. Stabilizacja postaci ogłoszeń pozwala na ocenę ich jakości, rozumianej jako czytelności i przydatności dla potencjalnych pasażerów. Stron 8.

Koleje Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie
Autor: Michaił S. Mukownin, Marek Graff
Transport kolejowy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu bazy lotów kosmicznych Bajkonur. Zalety kolei są nieocenione przy przemieszczaniu rakiet i instalacji po rozległym obszarze kosmodromu, jak i z punktu widzenia bezpiecznego transportu. Bajkonur jest kosmodromem znajdujących się w Kazachstanie, obecnie dzierżawionym przez Rosję na mocy umowy do 2050 r. Kompleks zbudowano w lutym 1955 r. jako Naukowo-Rozwojowy Poligon Testowy nr 5 (ros. Nauczno-Issledowatielskij Ispytatielnyj Poligon N. 5) w celu testowania rakiet balistycznych (klasy ICBM), np. R-7. Wśród założycieli można wymienić gen. Wasilija Wozniuka oraz ojca sowieckiego programu rakietowego, Siergieja Korolowa (m.in. twórcę rakiet R-7). Początkowo Kosmodrom służył do wystrzeliwania rakiet balistycznych, a później także rakiet nośnych. Stron 6.
Pobierz (.PDF 13.33 MB)

Niestandardowe zasilanie pojazdów trakcji miejskiej bez ciągłej górnej sieci trakcyjnej
Autor: Tadeusz Maciołek
Tramwaje elektryczne od ponad stu lat zasilane są najczęściej poprzez ciągłą górną sieć trakcyjną. Sieć powrotną stanowią szyny jezdne. Rozwiązanie to jest opanowane technicznie i zapewnia wystarczające parametry energii elektrycznej do prowadzenia ruchu taboru w różnych warunkach pogodowych. Tramwaj, trolejbus jako ekologiczny środek transportu o dużej zdolności przewozowej jest promowany. Jednocześnie obecność przewodów jezdnych nad ulicami w obszarach zurbanizowanych jest kłopotliwa. Pogarsza ona architekturę ulic. Problemem jest również zawieszanie sieci trakcyjnej. Właściciele budynków przyległych do linii tramwajowych starają się o usunięcie mocowań konstrukcji podwieszeń poprzecznych ze ścian. Ograniczenie przestrzeni miejskiej utrudnia stawianie słupów. Przy intensywnym ruchu pieszym i kołowym występują większe zagrożenia od upadku sieci. W efekcie wiele miast w Europie zrezygnowało ze swoich linii tramwajowych, bądź powstrzymuje się z ich rozwojem. Stron 3.

Analiza porównawcza elektrycznych napędów zwrotnicowych EEA-5 i S700 KM
Autor: Mieczysław Kornaszewski, Dawid Czubak
Napędy zwrotnicowe to urządzenia sterowane elektrycznie służące do samoczynnego przestawiania zwrotnicy. Na polecenie operatora system sterowania podaje napięcie nastawcze do napędu, co skutkuje przestawieniem iglicy zwrotnicy w przeciwne położenie. Napęd służy do nastawiania zwrotnicy z jednego położenia w drugie i do pewnego zamykania jej w krańcowych położeniach. Stron 4.

Analiza wyników monitoringu odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych na linii kolejowej
Autor: Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Marian Ochal, Kazimierz Woźniak
W celu oceny stanu technicznego odbieraków prądu prowadzone jest ich monitorowanie podczas przejazdu pociągu przez stanowisko kontrolne na linii kolejowej. Stanowisko monitoringu rejestruje uniesienie przewodów jezdnych wywołane oddziaływaniem odbieraka, prędkość pojazdu i jego dane identyfikacyjne. Na podstawie pomiarów i kryteriów oceny następuje klasyfikacja stanu technicznego odbieraków. Przeprowadzono weryfikację wyników monitoringu. Podano zestawienie statystyczne prowadzonych pomiarów. Stron 5.

Zmienność napięcia na odbieraku tramwaju – analiza wybranych przypadków metodą symulacji
Autor: Ireneusz Chrabąszcz, Mateusz Potempa, Janusz Prusak
Energia elektryczna (specyficzny forma towaru), dostarczana przez podstacje trakcyjne do zasilania układów napędowych pojazdów szynowych (w rozpatrywanym przypadku pojazdów tramwajowych), powinna charakteryzować się (jak każdy towar będący przedmiotem handlu) odpowiednią jakością [1, 6, 7]. Przede wszystkim energia ta musi być dostarczana w sposób ciągły. Tramwaje powinny łagodzić problemy przewozowe, a nie dodatkowo blokować ruch na ulicach miast w przypadku awarii zasilania. Inną, ważną cechą tego towaru, jaki stanowi wspomniana energia, jest zachowanie odpowiedniego poziomu napięcia w miejscu jego odbioru, czyli na odbieraku pojazdu trakcyjnego. Stron 5.

Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie
Autor: Jacek Caban, Leszek Gardyński, Sylwester Samborski
Ogromny rozwój kolei nastąpił w drugiej połowie XIX w. i początku XX w. Przyczyną tego było otwarcie w 1825 r. pierwszej linii kolejowej w Anglii ze Stockton do Darlington, a następnie z Liverpool do Manchester [6]. Rozwój gospodarczy w znacznym stopniu zależy od sprawnego systemu transportowego, który powinien umożliwiać niezawodny, bezpieczny i efektywny przewóz towarów zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym [7]. Stron 4
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).