Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2013 > 07-08
Zamów prenumeratę
Ze świata
Nowy tramwaj dla Helsinek; Kolejne lokomotywy elektryczne dla kolei białoruskich; Tramwaje CAF dla Budapesztu; s. 3;

Z Unii Europejskiej
Komisja przyznała środki finansowe na inicjatywy związane z ekologiczną mobilnością miejską; Rekomendacje sektora kolejowego w zakresie bezpieczeństwa pracowników; s. 2;

Z kraju
Solaris rozbudowuje swoje fabryki; Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na dostawę wagonów piętrowych oraz lokomotyw do obsługi pociągów w systemie „push-pull”; W drodze konkursu wybrano malowanie zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich; s. 2;

Rozwój komunikacji tramwajowej w Polsce
Autor: Jan Wojcieszak
Epokę kolei ulicznych, czyli tramwajów, zapoczątkowano 26.11.1832 r. Otwarto wówczas w Nowym Jorku pierwszą linię tramwajową na świecie. Do ciągnięcia wagonów wykorzystano początkowo muły, później konie oraz parowozy. Po okresie zdobywania doświadczeń eksploatacyjnych ostatecznie zdecydowano się na trakcję konną. Udoskonalenie konstrukcji torowiska tramwajowego spowodowało, że od 1852 r. w szybkim tempie powstały w USA kolejne przedsiębiorstwa tramwajowe. W 1855 r. uruchomiono w Paryżu pierwszą linię tramwajów konnych na kontynencie europejskim. Na ziemie polskie ta nowinka techniczna dotarła bardzo szybko. Pierwszą linię tramwajów konnych otrzymała Warszawa już 11 grudnia 1866 r. Rozwój komunikacji tramwajowej w miastach polskich przedstawiono w tablicy 1. s. 27;

Genewskie rozmowy o przyszłości lokalnego transportu zbiorowego
Autor: Zbigniew Rusak
Pod koniec maja 2013 r. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP), wspólnie z lokalnym przewoźnikiem TPG, zorganizowały w Genewie 60. jubileuszowy kongres tej organizacji połączony z Międzynarodową Wystawą Mobilności i Transportu. Pomimo ogólnoświatowego kryzysu, na wystawie swoje produkty zaprezentowało 326 wystawców oferujących najnowsze technologie z zakresu budowy autobusów, trolejbusów, pojazdów szynowych, infrastruktury torowo-sieciowej, systemów zasilania i napędu, narzędzi planowania i optymalizacji transportu publicznego, systemów zarządzania taborem, systemów pobierania opłat i informacji pasażerskiej, zajmując powierzchnię ponad 30 tys. m². To o 34% więcej niż dwa lata temu w Dubaju. s. 10;
Pobierz (.PDF 14.65 MB)

Nevelo N126 z Nowego Sącza
Autor: Roman Chochorowski – Newag Nowy Sącz
Istniejąca od ponad 136 lat nowosądecka firma NEWAG wytrwale i z powodzeniem buduje i umacnia swoją pozycję na rynku producentów taboru szynowego, regularnie poszerzając gamę pojazdów składających się na jej ofertę. Potwierdzeniem tego jest pojawienie się – najpierw na krótko w Wielkopolsce, w Poznaniu, a obecnie na dłużej w Krakowie – nowego, prototypowego tramwaju typu 126N Nevelo. Pomimo braku torów tramwajowych w Nowym Sączu, NEWAG, a ściśle mówiąc kilkanaście lat wcześniej ZNTK-Nowy Sącz, miał krótką przygodę z pojazdami tramwajowymi, realizując dla MPK Kraków naprawy główne tramwajów typu 105N. Naprawa główna istniejącego produktu, a podjęcie się wykonania zadania, obejmującego realizację pełnego procesu projektowania, produkcji, rozruchu i badań statycznych i dynamicznych z wprowadzeniem pojazdu na rynek w celu obserwacji eksploatacji wykonanego prototypu jest nieporównywalna, a dla firmy i firm współpracujących jest wyzwaniem. s. 4;
Pobierz (.PDF 3.88 MB)

Moderus BETA MF02AC nowoczesny tramwaj za rozsądną cenę
W maju 2011 r. pasażerów MPK Poznań zaczęły wozić pierwsze tramwaje Moderus BETA MF02AC wyposażone w aparaturę energoelektroniczną firmy ENIKA Sp. z o.o. Przez pierwsze ponad dwa lata eksploatacji tramwaje te zbierają pozytywne opinie zarówno pasażerów, obsługi technicznej, jak i motorniczych. s. 2;
Pobierz (.PDF 2.98 MB)

Rodzina nowych nawrotników tramwajowych typu NHM – wyniki eksploatacji (2)
Autor: Andrzej Szubko
W tts 11-12/2012 przedstawiono nowe nawrotniki NHM-100 i NHM-200, wprowadzane do eksploatacji bieżącej w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w Szczecinie i Łodzi, a ostatnio w Warszawie. W artykule przedstawiono pierwsze wyniki ich eksploatacji oraz wnioski dotyczące prawidłowości przyjętych założeń technicznych. s. 2;

Wsparcie rozwoju trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej (1)
Autor: Tadeusz Dyr
Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych instrumentów finansowych. W bieżącym okresie programowania (2007–2013) łączna suma środków przeznaczonych na realizację działań rozwojowych w Polsce (bez działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej) wynieść może niemal 86 mld euro, w tym ponad 67 mld euro z funduszy Unii Europejskiej. Znaczna część tej kwoty przeznaczona jest na finansowanie inwestycji w sektorze transportu. s. 14;
Pobierz (.PDF 14.09 MB)

Tramwaje w Jerozolimie
Autor: Marek Graff
Od niedawna w Jerozolimie i Ziemi Świętej funkcjonuje komunikacja tramwajowa. Jej powstanie nie było jednak proste – zbudowanie w tak specyficznym miejscu linii tramwajowej było poprzedzone sporami terytorialnymi czy religijnymi (stosunkowo szybko rozwiązano kwestie finansowe). Nowy środek komunikacji szybko spotkał się z uznaniem mieszkańców, niezależnie od wyznania, są zatem plany rozbudowy sieci o dodatkową linię. s. 4;

Co nowego na miejskich torach?
Autor: Tomasz Gieżyński
Okres dwóch lat od poprzedniej analizy zmian taborowych na miejskich torach w Polsce, publikowanej na łamach miesięcznika tts, był na swój sposób wyjątkowy. Przeżyte Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 i związane z nimi dostawy taboru były poważnym zastrzykiem nowych sił dla czterech spośród czternastu sieci. W części innych miast także kontynuowano dostawy nowego taboru, jednak z małymi wyjątkami były to wagony już przed dwoma laty znane i opisane. Patrząc pod tym kątem, mieliśmy czas posuchy. Patrząc zaś na liczbę dostarczonego taboru, był to jeden z lepszych okresów kiedykolwiek. Obecnie znowu stoimy w obliczu kilku toczących się lub już rozstrzygniętych przetargów na dostawę wagonów tramwajowych. Spróbujmy pokrótce prześledzić losy poszczególnych miast i zanalizować skutki ich polityki taborowej. s. 9;

Ocena ryzyka operacyjnego w transporcie szynowym – tramwaje
Autor: Katarzyna Chruzik, Marek Sitarz, Marzena Graboń, Wojciech Gamon
Wymagania stawiane obecnie operatorom transportu zbiorowego na świecie nie ograniczają się już tylko do zapewnienia wysokiej jakości usług. Coraz częściej wiodącym kryterium funkcjonowania firm transportowych staje się bezpieczeństwo przewozu. Wynika to nie tylko z wymagań stawianych przez jednostki samorządowe zawiadujące transportem, lecz również z coraz większej świadomości społecznej, która po zamachach terrorystycznych stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Na świecie już kilka wysoko rozwiniętych państw wdrożyło obowiązek opracowania dla przewozów zbiorowych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (Belgia, Holandia, Australia, USA). W zakresie transportu szynowego (tramwaje) coraz częściej wykorzystuje się sprawdzone już rozwiązania wykorzystywane w transporcie kolejowym [1, 2]. s. 4;
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).