Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2013 > 05
Zamów prenumeratę
Ze świata
Pomimo wzrostu kosztów koleje DB będą kontynuowały przebudowę dworca w Stuttgarcie; Nowe francuskie dworce będą budowane w partnerstwie publiczno-prywatnym; Linia dużej prędkości Astana – Almaty ma pobiegać przez stepy Kazachstanu; s. 4;
Pobierz (.PDF 6.52 MB)

Z Unii Europejskiej
Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące pojazdów ciężarowych bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych dla środowiska; s. 2;

Z kraju
Blisko 150 pociągów Swarzędz – Rotterdamem w pierwszym roku działalności; Kolejne pojazdy spalinowe Pesy kolei litewskich; s. 1;

Zmiany regulacji unijnego rynku transportu kolejowego ujęte w propozycjach czwartego pakietu kolejowego
Autor: Anna Mężyk
Zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze przewozów pozostaje od ponad dwóch dekad jednym z głównych priorytetów unijnej polityki transportowej. Środkiem, który w świetle założeń teoretycznych umożliwi realizację tego celu, jest kreacja otwartego w skali całej Wspólnoty i konkurencyjnego rynku kolejowego. Przyjęty w UE model strukturalny wspólnego rynku kolejowego zakłada funkcjonowanie wydzielonego podmiotu, zarządzającego infrastrukturą kolejową i udostępniającego ją niezależnym przewoźnikom za odpłatnością. Operatorzy przewozów kolejowych, po spełnieniu jednakowych wymogów dopuszczających do zawodu i do rynku mają równe prawa dostępu do sieci, a także nie są obciążani obowiązkami służby publicznej bez odpowiedniej finansowej rekompensaty. Powinnością władz państwowych jest stworzenie sprawiedliwych reguł funkcjonowania rynku oraz zadbanie o utrzymanie i rozwój sieci kolejowej. s. 7;

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
Autor: Jacek Goździewicz
W dniach 24–27 września 2013 r. odbędzie się już X edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. Liczba zgłoszonych wystawców oraz zainteresowane gości krajowych i zagranicznych zapowiada, że będzie to rekordowa edycja. Targi TRAKO weszły na stałe do terminarza imprez targowych w Polsce i Europie. s. 4;

Nowy tabor kolei litewskich
Autor: Marek Graff
20 5/2013 W ciągu ostatnich kilku lat koleje litewskie (LG) dokonały znacznych zakupów nowoczesnego taboru – od lokomotyw spalinowych (towarowych i pasażerskich) po spalinowe i elektryczne zespoły trakcyjne oraz spalinowe wagony silnikowe. Wśród oferentów dominują producenci z krajów Unii Europejskiej (zwłaszcza z Niemiec), wypierając dotychczasowych dostawców (podmioty z b. ZSRR). Wśród nowych pojazdów zakupionych przez LG można także dostrzec polskie akcenty (bydgoską Pesę). LG są także przykładem racjonalnego korzystania z funduszy UE, które służą nie tylko do wymiany taboru, ale także do utrzymania i remontów infrastruktury. Można powiedzieć, iż spośród krajów bałtyckich, koleje Litwy prezentują najwyższy poziom techniczny czy organizacyjny, stając się przedmiotem podziwu sąsiadów. s. 10;

Spalinowe zespoły trakcyjne serii MR+MRD i Y
Autor: Marek Graff
Od kilku lat w barwach przewoźnika Arriva RP kursują po liniach województwa kujawsko-pomorskiego pozyskane od kolei duńskich spalinowe zespoły trakcyjne serii Y i MR+MRD. Pojazdy te, pomimo wieku nadal są sprawne i pochodzą od tego samego producenta, co eksploatowane przez Koleje Mazowieckie od 2005/2006 r. wagony silnikowe serii VT627 i zespoły trakcyjne VT628. s. 4;
Pobierz (.PDF 10.05 MB)

Analiza efektywności filtrów wygładzających w podstacjach trakcji kolejowej 3 kV dc przy zaburzeniach napięcia zasilającego
Autor: Adam Szeląg, Tadeusz Maciołek
Kryteria jakości energii elektrycznej w odniesieniu do systemu zasilania prądu stałego dotyczą obwodów, od prostowników zainstalowanych w podstacjach trakcyjnych aż do odbieraka prądu pojazdu. Prawo energetyczne i przepisy wykonawcze jednoznacznie stwierdzają, że zelektryfikowany system transportu jako odbiorca energii ma spełniać warunki poboru energii określone w umowie, co narzuca określone wymagania wobec Zakładów Elektroenergetyki Kolejowej. s. 6;
Pobierz (.PDF 2.74 MB)

Finalna ocena efektywności metody szeregów czasowych w badaniach kolejowych podstacji trakcyjnych
Autor: Andrzej Kobielski, Sławomir Drapik, Marek Dudzik, Janusz Prusak
Charakter obciążeń trakcyjnych zależy od wielu czynników [1, 7, 13], dlatego też od kilku lat analizowano wyniki pomiarów, które były przeprowadzone na trzech kolejowych podstacjach trakcyjnych. Część uzyskanych wyników była już prezentowana w artykułach i referatach konferencyjnych [2–7, 9, 11–12]. Zwracano uwagę na to, że podstacje te współpracowały ze sobą zasilając równolegle węzeł komunikacyjny wielkiej aglomeracji. Stąd wynikała specyfika ich obciążeń objawiająca się pewnym zauważalnym podobieństwem. Ponadto pomiary obciążeń trakcyjnych były realizowane w cyklu jednodobowym, co dla warunków kolejowych jest odcinkiem czasowym raczej krótkim. Ponadto autorzy nie mieli możliwości powtarzania pomiarów. Ograniczony czas i zakres pomiarów spowodowany był względami finansowymi i organizacyjnymi. s. 5;

Identyfikacja kolejowych łańcuchów dostaw węgla
Autor: Tadeusz Cisowski
Jednym z podstawowych kierunków zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski jest dywersyfikacja kompleksu paliwowo-energetycznego, polegająca na stopniowym zmniejszaniu zużycia szybko malejących, światowych zapasów ropy i gazu, kosztem coraz większego wykorzystywania praktycznie niewyczerpywalnych zasobów węgla. Przyjęta 10 listopada 2010 r. przez Radę Ministrów Polityka energetyczna Polski do 2030 r. stanowi, że węgiel pozostanie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Paliwo to ma szczególne znaczenie między innymi dla sektora elektroenergetyki, ponieważ w przeważającej części zapotrzebowanie na energię elektryczną zaspokajane jest w oparciu o węgiel, co czyni Polskę jednym z najbardziej stabilnych pod względem bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej. s. 5;

Wpływ stawki godzinowej na wielkość kosztów wynagrodzeń i wysokość kosztów pośrednich w projektach realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego przez instytuty badawcze
Autor: Magda Sidorowicz
Instytuty badawcze odgrywają coraz większą rolę w realizacji projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych. Jest to wynikiem dążenia do konkurencyjności oraz budowania prestiżu i umacniania swojej pozycji na rynku. Zwiększony udział instytutów naukowych w projektach badawczo-rozwojowych wynika również z faktu, że jednostki te podlegają parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96). s. 3;
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).