Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2013 > 09
Zamów prenumeratę
Ze świata
Alstom zaprezentował pierwszy zespół Régiolis; Otwarcie tunelu długości 11,2 km w Indiach; Elektryfikacja linii lokalnej w Czechach; s. 3;
Pobierz (.PDF 6.98 MB)

Z Unii Europejskiej
Poparcie filara technicznego IV Pakietu Kolejowego; Małe i średniej wielkości spółki kolejowe dzielą się swoimi obawami dotyczącymi podejścia Komisji do otwarcia rynku; s. 2;

Z kraju
Rozpoczęła się produkcja pierwszego pociągu FLIRT dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; Wagony silnikowe z Pesy dla RŻD; s. 2;

Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju
Autor: Tadeusz Dyr
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju, zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [12], określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia. Istotną jej częścią jest rozmieszczenie obiektów infrastruktury transportowej. Z tego punktu widzenia Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) [11] jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju, mającym istotny wpływ na kierunki inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. s. 10;

Bezpieczeństwo bierne w komunikacji tramwajowej
Na całym świecie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym, wybierając nowy tabor do swoich linii tramwajowych lub kolejowych zwracają uwagę na parametry techniczne: prędkość, liczbę pasażerów, oszczędne, ekologiczne silniki i wiele innych wskaźników eksploatacyjnych. Ważny jest także coraz częściej oryginalny wygląd (design) pojazdu, ale wszyscy w swoich wymaganiach na pierwszym miejscu powinni stawiać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Dotyczy to bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, towarów, jak i samego pojazdu. Poziom bezpieczeństwa składów pasażerskich reguluje europejska norma EN-15227 i jej spełnienie powinno być dla projektantów jednym z najważniejszych i podstawowych kryteriów. s. 1;

Elektryczne pociągi zespołowe ETR610 serii ED250 dla PKP Intercity S.A.
Autor: Adam Wawrzyniak
11 maja 1994 r., o godz. 13.14 na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) pobito polski kolejowy rekord prędkości. Skład „Pendolino” ETR 460 wyprodukowany przez Fiat Ferroviaria osiągnął prędkość 250,1 km/h. Przedsięwzięcie było elementem prezentacji możliwości szybkich pociągów produkowanych przez zlokalizowaną we włoskim Savigliano fabrykę Fiat Ferroviariaw drugiej połowie lat 90., po rozpoczęciu modernizacji modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), Polskie Koleje Państwowe postanowiły zamówić pociągi dużych prędkości z wychylnym pudłem i w 1997 r. rozpisały przetarg na dostawę składów. Oferty złożyły Siemens, ADtranz oraz Fiat Ferroviaria. Przetarg wygrał Fiat, który zaoferował 16 pociągów serii ETR460 Pendolino. Z uwagi na problemy z finansowaniem projektu przetarg unieważniono z końcem 1999 r. s. 5;

Tak, technologia ErgoCradleTM już z nami
Pod koniec sierpnia Intercity, jako pierwszy przewoźnik w Europie, oddał do użytku zmodernizowane wagony typu 140A (1. klasa) i 141A (2. klasa) z fotelami, w których zastosowano aktywną technologię ErgoCradle™ dającą, jak wykazały testy pasażerskie przeprowadzone przez DB Regio, „nieoczekiwane poczucie komfortu”. s. 1;

Szybkie pociągi na sieci kolei ukraińskich
Autor: Marek Graff
Pierwsze szybkie pociągi pasażerskie na sieci UZ pojawiły się po 2000 r. Był to między innymi Stolicznyj Ekspres, kursujący między Kijowem i Charkowem, zestawiony z wagonów prowadzonych lokomotywą. Do ich obsługi zamówiono w krajowej fabryce KWSZ wagony wyposażone w miejsca siedzące typu: 61-779B, 61-779D i 61-779E. Kolejnym impulsem do rozszerzenia oferty był fakt organizowania Mistrzostw Piłkarskich Euro 2012 w czerwcu 2012 r. Wtedy koleje Ukrainy zakupiły 10 dwusystemowych (3 kV DC, 25 kV 50 Hz) zespołów trakcyjnych, oznaczonych jako seria HRCS2 (001-010) do obsługi szybkiej komunikacji dziennej między miastami-organizatorami mistrzostw – Kijowem, Lwowem, Donieckiem i Charkowem. s. 3;
Pobierz (.PDF 5.39 MB)

Zderzaki kolejowe – wymagania, projektowanie, badania. Część 1. Podział zderzaków kolejowych
Autor: Marek Sitarz, Wojciech Gamon
Zderzaki, jako zespoły służące łagodzeniu sił wzdłużnych działających na pojazdy szynowe, odgrywają ogromną rolę w eksploatacji taboru kolejowego. Ich zadaniem jest również zapewnienie spokojności biegu wagonów, umożliwienie wykonywania prac manewrowych, takich jak sprzęganie, czy rozprzęganie wagonów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów przy przemieszczaniu się w łukach [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Wpływają także znacząco na komfort jazdy podróżnych oraz bezpieczeństwo ludzi i przewożonych ładunków. Wymagania związane ze zderzakami kolejowymi umieszczone są w normie EN- -15551:2009+A1 „Railway applications – Railway rolling stock – Buffers” oraz w kartach UIC 526. s. 7;

Perspektywa wykorzystania napędu alternatywnego w lubelskiej komunikacji trolejbusowej (1)
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom
Trolejbus stanowi pośrednie rozwiązanie między autobusem a tramwajem. System klasycznej komunikacji trolejbusowej nie wymaga tak znaczących nakładów inwestycyjnych jak w przypadku tramwaju, lecz nie jest porównywalnie elastyczny ruchowo. Komunikacja trolejbusowa uzależniona od zasilania trakcyjnego stała się uciążliwa w eksploatacji. Poszukiwano więc rozwiązań umożliwiających „uelastycznienie” trolejbusów. W wyniku rozwoju technologii pojawiły się alternatywne sposoby zasilania układu napędowego trolejbusów przez zabudowanie agregatów spalinowych spełniających rolę prądnicy, akumulatorów o dużej pojemności energetycznej lub zasobników superkondensatorowych. s. 3;

Połączenie Łodzi i Kielc jako element krajowej sieci kolejowej – stan obecny i perspektywy rozwoju
Autor: Tomasz Bużałek, Jan Raczyński
Łódź i Kielce to stolice dwóch sąsiadujących ze sobą województw, oddalone od siebie o około 140 km, połączone siecią zależności funkcjonalnych, wynikających zarówno z różnicy potencjałów ludnościowych, jak i komplementarności ofert obu ośrodków. s. 6;

Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Marzena Graboń, Wojciech Gamon
Kolej jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Mimo to konieczne jest utrzymanie i ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa z korzyścią dla obywateli Europy. Bezpieczna kolej jest bardziej efektywna, a także bardziej atrakcyjna dla społeczeństwa. Nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Unii sprawuje Europejska Agencja Kolejowa (European Railway Agency – ERA). ERA wspomaga krajowe organa ds. bezpieczeństwa (National Safety Authority – NSA) oraz krajowe organa dochodzeniowe (National Investigation Bodies – NIB) w zakresie ich zadań oraz wspiera politykę bezpieczeństwa Unii. Rozwija i promuje wspólne ramy bezpieczeństwa, jako środek do osiągnięcia otwartego rynku kolejowego w UE. Agencja koordynuje także takie działania, jak monitorowanie i zapewnia wsparcie dla rozwoju prawodawstwa Unii Europejskiej. s. 11;
Pobierz (.PDF 5.87 MB)

Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym
Autor: Marek Pawlik
Oprócz Jednostek Notyfikowanych (NoBo), których zadaniem jest prowadzenie procesów oceny zgodności z prawem wspólnotowym składników interoperacyjności i interoperacyjnych podsystemów oraz Jednostek Upoważnionych (DeBo), których zadaniem w Polsce jest prowadzenie procesów oceny zgodności z prawem krajowym typów budowli służących do prowadzenia ruchu kolejowego i typów urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego mamy także Jednostki Oceniające (AsBo). Zadaniem tych jednostek jest niezależna ocena stosowanej przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych procedur oraz praktyk w zakresie analizy i wyceny ryzyka oraz środków bezpieczeństwa, a także prowadzonej przez nich oceny akceptowalności ryzyka w przypadkach znaczących zmian. Do zmian takich w szczególności należą zabudowa i przekazywanie do eksploatacji podsystemów, włącznie ze sprawdzaniem ich technicznej zgodności z systemami kolejowymi, do których są włączane oraz bezpiecznej integracji tych podsystemów. s. 4;
Pobierz (.PDF 0.22 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).