Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 01-02
Zamów prenumeratę
Ze świata
Pokaz pierwszego pociągu dużej prędkości dla linii Guangzhou – Hongkong; Kolej GySEV wprowadza przed terminem zespoły Flirt do eksploatacji; Škoda dostarcza pierwszy tramwaj do Konya w Turcji; Stron 7.

Z Unii Europejskiej
Europejski przemysł kolejowy chce, aby ERA była jedynym urzędem ds. techniki kolejowej w Europie; Miliard na kolej przyszłości – trzykrotnie większy budżet innowacji dla kolei; Komisja Europejska zwiększa wsparcie dla miast; Stron 4.

Z kraju
Elfy dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej „BiT-City”; Nowe spalinowe zespoły trakcyjne dla Kolei Mazowieckich; Grupa PKP CARGO publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2013 r.; 190-tonowy wiadukt na linii kolejowej Warszawa – Łódź; Stron 4.

Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce
Autor: Andrzej Massel
Polska jest krajem dysponującym dość dobrze rozwiniętą siecią kolejową. Według stanu na 31 grudnia 2012 r. ogólna długość linii kolejowych wynosiła 19 191 km [2]. Pewnym problemem jest nierównomierne rozmieszczenie tej infrastruktury na obszarze kraju i niepełne dostosowanie układu sieci do potrzeb gospodarki. Jednakże dużo istotniejszy problem stwarza obecny stan sieci kolejowej w Polsce, który nie odpowiada potrzebom przewoźników kolejowych, zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Uniemożliwia on oferowanie przez nich usług konkurencyjnych w stosunku do innych środków transportu, co skutkuje stale malejącym udziałem kolei w rynku przewozowym. Stron 8.

Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu zachodnim
Autor: Juliusz Engelhardt
Pojęcie korytarza transportowego obejmuje ciąg infrastruktury transportowej międzynarodowego znaczenia, wzdłuż której przebiegają, co najmniej, dwie różne drogi (trasy) transportowe o odpowiednich parametrach techniczno- eksploatacyjnych, z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi, np. terminale intermodalne, porty morskie i śródlądowe, centra logistyczne. Stron 5.
Pobierz (.PDF 0.77 MB)

Turystyka kolejowa – pociągi luksusowe (2) Elitarna turystyka kolejowa w Europie
Autor: Joanna Hawlena
Rozwój kolei na kontynencie europejskim był naturalną konsekwencją terytorialnej ekspansji, sprawdzonych w Wielkiej Brytanii nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w transporcie. Zapoczątkowana tam „rewolucja przemysłowa” szybko rozszerzyła się na inne kraje kontynentalnej Europy, w których powstały korzystne uwarunkowania gospodarcze, sprzyjające rozwojowi tego rodzaju transportu. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, kolej rozpoczęła działalność od trakcji konnej. Pierwsze publicznie dostępne kolejowe linie konne uruchomiono w Czechach już w 1827 r. Powstała wówczas licząca 129 km linia łącząca czeskie Budziejowice z Linzem – była to wówczas najdłuższa trasa na świecie. W krótkim czasie powstały tam kolejne trasy żelaznych kolei konnych, łączące Pragę z Lahn oraz Bratysławę z Trnavą (Austro-Węgry). Stron 10.

Odbiory torowych robót nawierzchniowych
Autor: Arkadiusz Kampczyk, Tomasz Bort
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z prowadzonymi odbiorami robót nawierzchniowych, z ukierunkowaniem na prace torowe. Dokonano przedstawienia terminologii dotyczącej napraw bieżących, głównych i modernizacji linii kolejowych wraz z zagadnieniami odbiorów międzyoperacyjnych, eksploatacyjnych i ostatecznych. Przeprowadzono analizę i ocenę regulacji prawnych oraz wymogów odnośnie do pomiarów poszczególnych parametrów toru, opisujących jego geometrię. Następnie określono, jakie powinny być bezwzględnie wymagane pomiary na etapie odbioru eksploatacyjnego, który jest podstawą otwarcia toru do ruchu z odpowiednią prędkością. Stron 7.

Spalinowe zespoły trakcyjne GTW Stadlera na sieci PKP PLK
Autor: Marek Graff
Zespoły trakcyjne z rodziny GTW (niem. Gelenktriebwagen – pol. wagon przegubowy) są zaprojektowanymi i produkowanymi przez Stadlera zespołami trakcyjnymi z napędem spalinowym lub elektrycznym, zdolnymi do poruszania się do torze normalnym lub węższym (dotychczas nie zamówiono pojazdów na tor szeroki). Pojazdy te – wyłącznie z napędem spalinowym – od kilku lat pojawiają się także na sieci PLK w obsłudze lokalnych połączeń pasażerskich w barwach obcych przewoźników: UBB (Uznamska Kolej Kąpieliskowa) czy DB Regio. Dotychczas żaden z polskich podmiotów nie zdecydował się na zakup lub leasing podobnych pojazdów. Stron 3.

Analiza porównawcza zużycia energii przez pociągi dużych prędkości w zależności od stosowanego systemu zasilania
Autor: Włodzimierz Jefimowski
Jakość usług świadczonych przez pasażerski transport kolejowy jest głównym czynnikiem wpływającym na jego konkurencyjność wobec innych środków transportu. Czynniki wpływające na jakość w zasadniczej mierze to czas i komfort podróży. Mają one szczególny wpływ na koszty przygotowania odpowiedniej infrastruktury, zakupu taboru i koszt zużytej energii. Udział kosztów energii w budżecie kolei konwencjonalnej i KDP ma tendencję wzrostową w krajach UE ze względu na zwiększanie prędkości i stały wzrost cen energii elektrycznej [1]. Dlatego problem poprawy racjonalności zużycia energii zajmuje znaczące miejsce w polityce transportowej UE. Stron 4.
Pobierz (.PDF 1.35 MB)

Polskie systemy SOP bezpiecznego prowadzenia pociągu na liniach metra
Autor: Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Katarzyna Bergiel
W latach 80. XX w., po długim okresie dyskusji (problemy ekonomiczne), planowania i projektowania, rozpoczęła się budowa pierwszej linii metra w Warszawie. Przy Generalnej Dyrekcji Budowy Metra powstał działający pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Mirosławy Dąbrowy-Bajon Zespół ds. Automatyki i Sterowania Ruchem Pojazdów w Metrze. Jednym z istotnych problemów, z jakim musiał się on zmierzyć, był wybór systemu automatycznego prowadzenia pociągu, który by nadzorował, wspomagał i zastępował pracę maszynisty, zapewniając bezpieczną jazdę pociągu. Stron 5.

Jaki w polskich warunkach powinien być tramwaj dwusystemowy?
Autor: Józef Dąbrowski
Niebawem minie już ćwierć wieku od wprowadzenia do eksploatacji w niemieckim mieście Karlsruhe tramwaju poruszającego się po znajdujących się w tym mieście torach tramwajowych oraz kolejowych, dzięki czemu uzyskano bezprzesiadkowe połączenie z miastem Bretten [15]. Stron 8.

Walidacja stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w warunkach polskich z uwzględnieniem zarządzania konfiguracją
Autor: Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Aby móc realizować podstawowe cele związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego w Polsce oraz nim skutecznie i efektywnie zarządzać, należy szczególną wagę przyjąć w zakresie stosowania optymalnych metod monitorowania procesów wpływających na to bezpieczeństwo. Procesy te, zapewniając ciągłość bezpieczeństwa transportu kolejowego, powinny być oceniane odpowiednio do tego przeznaczonymi metodami oceny. Jednocześnie owe metody oceny bezpieczeństwa powinny być wsparte pełnym instrumentarium zarządczym, dotyczącym właściwego zarządzania ryzykiem technicznym w relacji system techniczny – operator – środowisko pracy systemu. Stron 8.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).