Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 03
Zamów prenumeratę
Ze świata
Pierwsze próbne jazdy w głębokim tunelu pod Gothardem w Szwajcarii; Budowa tramwajów w Dubaju; Fabryka CNR Tangshan przetransportowała tramwaj samolotem do Turcji; Dłuższy tramwaj Flexity dla Berlina; Stron 6.

Z UE
Nowe unijne rozporządzenia o Transeuropejskiej Sieci Transportowej i zasadach finansowania jej rozwoju; Stron 2.

Z kraju
Seminarium Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) dla gospodarki i społeczeństwa, Warszawa, 25 lutego 2014 r.; Koleje Mazowieckie zakupią 22 wagony piętrowe i 2 lokomotywy oraz zmodernizują zespoły trakcyjne serii EN57; Stron 2.

Aspekty ekonomiczne, techniczne i strategiczne transportu intermodalnego
Autor: Joanna Brill, Zbigniew Łukasik
Czynniki mające wpływ na zwiększające się zainteresowanie transportem intermodalnym oraz jego rozwój to nie tylko optymalizacja czasu i kosztów transportu czy ciągłość procesu transportowego. Ogromną rolę w kształtowaniu się tych tendencji mają ograniczenia związane z wykorzystaniem infrastruktury drogowej będące skutkami realizacji projektów chroniących środowisko. Pojęcia transportu multimodalnego, intermodalnego oraz kombinowanego są bardzo często stosowane zamiennie. Należy jednak rozróżniać wymienione pojęcia, gdy różnice występujące między tymi przewozami mają ogromne znaczenie. Stron 13.

Kolej zębata Štrba - Štrbské Pleso
Autor: Marek Graff
Znajdująca się w słowackich Tatrach kolej zębata Štrba – Štrbské Pleso łączy dwie stacje: pierwszą, położoną przy linii magistralnej Bratysława – Żylina – Koszyce, i drugą przy Jeziorze Szczyrbskim, będącą jednocześnie stacją końcową TEŽ (sł. Tatranské elektrické železnice). Na trasie kolei zębatej Štrba – Štrbské Pleso znajduje się jedna stacja pośrednia – Tatranský Lieskovec. Stron 3.
Pobierz (.PDF 5.66 MB)

Wykorzystanie techniki GPS w podejmowaniu decyzji o lokalizacji przystanków tramwajowych na przykładzie projektu Galileo Signal Priority
Autor: Marek Bauer, Andrzej Szarata
W projektach realizowanych ze środków unijnych istotną rolę odgrywa ocena wdrożenia poszczególnych etapów działań. Jest to uwarunkowane nie tylko wymogami kontraktu, ale przede wszystkim koniecznością wykazania stopnia spełnienia założonych celów (bądź ich niespełnienia). Ocenę prowadzonych działań prowadzi się na podstawie uprzednio opracowanej metodyki, bazującej na wyselekcjonowanych czynnikach jakościowych i ilościowych. Metodyka ta przewiduje również sposób pozyskania danych, proponuje procedurę przeprowadzenia niezbędnych pomiarów oraz analizę wyników. Stron 4.

Analiza obowiązków podmiotów zamawiających i realizujących modernizacje linii kolejowych w zakresie dopuszczania podsystemów do eksploatacji
Autor: Marek Pawlik
W Opisach Przedmiotów Zamówienia (OPZ) i innych dokumentach wiążących zamawiających z wykonawcami modernizacji linii kolejowych mamy do czynienia z różnymi zapisami określającymi obowiązki wykonawców w zakresie dopuszczania podsystemów do eksploatacji. Pośrednio zapisy te w niektórych przypadkach definiują również działania, jakie musi podjąć zamawiający, aby uzyskać „zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu”. W celu uzyskania takiego zezwolenia konieczne jest złożenie wniosku do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przy czym wniosek – zgodnie z zapisami Ustawy o Transporcie Kolejowym [8] – może być złożony przez producenta podsystemu albo jego upoważnionego przedstawiciela, zarządcę, przewoźnika kolejowego, dysponenta, importera, inwestora lub podmiot zamawiający. Tak szeroka lista podmiotów, które mogą występować z wnioskiem do UTK, powoduje konieczność precyzyjnego określenia obowiązków wykonawców i zamawiających, związanych stosownymi umowami. Stron 4.

Wpływ rodzaju własności operatora na wykorzystanie zasobów w miejskiej komunikacji - podejście modelowe
Autor: Wojciech Bąkowski
Podmioty gospodarcze zajmujące się przewozami pasażerskimi w systemie zadań publicznych na zlecenie organizatora działają, jako operatorzy. Wyróżnieni tą nazwą przewoźnicy realizują usługi według wyznaczonych zadań na specjalnych zasadach finansowych i bez udziału konkurentów. Nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne ma na celu zwiększenie dostępności do usług przewozowych dla pasażera po „niskich” cenach. Niższe ceny za przejazdy w stosunku do cen rynkowych mają motywować podróżnych do korzystania z komunikacji zbiorowej a zniechęcać do przejazdów własnym samochodem osobowym. Operator uzyskuje zapłatę od organizatora przewozów według ustalonej w przetargu stawki za przebyte kilometry, która gwarantuje rentowność dla tej działalności. W rezultacie różnica pomiędzy przychodami ze sprzedanych biletów a poniesionymi kosztami za zakupione wozokilometry pokrywana jest z budżetu samorządu. Stron 3.

Dylematy ustalania rekompensaty za usługi publicznego transportu zbiorowego
Autor: Tadeusz Dyr
W artykule dotyczącym wykorzystania narzędzi performance management1autorzy (dalej autorzy artykułu) zaprezentowali metodykę wyznaczania przychodów i kosztów, stanowiących podstawę ustalenie rekompensaty za świadczenie usług w publicznym transporcie zborowym. Została ona opracowana w trakcie wdrażania projektu realizowanego w ramach trójstronnych umów stażowych zawartych 1 lipca 2012 r. pomiędzy Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Kielcach a PKS w Ostrowcu Św. SA i pracownikami naukowymi dwóch uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Politechnika Wrocławska). Rezultatem tego projektu jest implementacja instrumentu pozwalającego, przy wykorzystaniu arkusza Excel, na generowanie i prezentację informacji wspomagających podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie prowadzonej działalności przewozowej, w tym dotyczących kalkulacji rekompensaty. Stron 5.

Weryfikacja wytrzymałościowa głowicy sprzęgu tramwajowego
Autor: Marek Sitarz, Adam Mańka, Ilona Mańka, Wojciech Gamon

A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).