Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 04
Zamów prenumeratę
Ze świata
Kolej JR East rozpoczyna eksploatację zespołu trakcyjnego napędzanego akumulatorami; Budowa linii dużej prędkości w Japonii; W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, ma w ciągu 5 lat powstać 6 linii metra; Stron 6.

Z Unii Europejskiej
Współpraca UE i Chin na rzecz poprawy miejskiej mobilności; Strona 1.

Z Kraju · Konferencja MET 2013
Konferencja MET 2013; Stron 2

Inwestycje rewitalizacyjne w ramach POIiŚ – zagadnienia techniczne i formalno-prawne
Autor: Andrzej Massel
Sprawna, dopasowana do potrzeb przewoźników, infrastruktura jest warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania transportu kolejowego i jest niezbędna do wypełnienia przez kolej jej funkcji gospodarczych i społecznych. W Polsce, z powodu ponad 20-letnich zaległości w naprawach i w utrzymaniu infrastruktury kolejowej, jej stan nie jest zadowalający. Mimo że od początku obecnej dekady zaległości te są stopniowo nadrabiane, to jeszcze przez wiele lat stan infrastruktury nie będzie odpowiadał potrzebom rynku przewozowego [5]. Stron 7.
Pobierz (.PDF 4.44 MB)

Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (3). Elitarna turystyka kolejowa w Afryce
Autor: Joanna Hawlena
Rozwój kolejowego transportu na afrykańskim kontynencie odbywał się w specyficznych warunkach, wynikających nie tylko z utrudnień klimatyczno-środowiskowych, lecz w głównej mierze z realizacji celów polityki kolonialnej. Separatystyczne plany kolonistów spowodowały, że w Afryce nie zrodziła się koncepcja zbudowania zintegrowanej kontynentalnej sieci scalającej kolejowymi liniami najważniejsze miasta, regiony gospodarcze i turystyczne, jak to miało miejsce w wielu regionach świata. W tym przypadku można było obserwować powstanie charakterystycznych enklaw infrastruktury transportu szynowego, powodujących, że w odniesieniu do tego kontynentu trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie „kolej afrykańska”. Częściej spotkać się możemy raczej z nazwami związanymi z poszczególnymi regionami, w których kolej osiągnęła określony poziom rozwoju. Nie dziwi zatem, że w nomenklaturze afrykańskiego transportu kolejowego najczęściej spotyka się określenia „kolej egipska”, zwana także „północnoafrykańską”, „kolej wiodąca przez krainę faraonów”, „kenijska” czy też „południowo-zachodnia”. Te określenia odpowiadają rzeczywistości, odnoszą się do regionów, w których kolej uzyskała odpowiedni poziom techniczny i jest najważniejszym środkiem transportu osób i ładunków masowych. Stron 7.

Pojazdy z napędem spalinowym dla ruchu regionalnego w Polsce
Autor: Marek Graff
Od kilku lat polscy przewoźnicy regionalni sukcesywnie wprowadzają do eksploatacji nowe zespoły trakcyjne. Inwestorami w większości przypadków są Urzędy Marszałkowskie korzystające z unijnych środków pomocowych. Obecnie na sieci PKP eksploatowanych jest już około 200 pojazdów spalinowych niewielkiej mocy określanych jako spalinowe: wagony silnikowe i zespoły trakcyjne. Stron 10.

Diagnozowanie i prognozowanie stanu technicznego podzespołów napędu trakcyjnego
Autor: Zbigniew Durzyński
W artykule przedstawiono część wyników prac przeprowadzonych przez Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” w Poznaniu w ramach projektów badawczych i rozwojowych. Dotyczyły one nowoczesnych technik sterowania i diagnozowania stanu pojazdów szynowych. Stron 5.

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania integracji zarządzania transportem w obszarach aglomeracyjnych
Autor: Łukasz Oleszczuk
Potrzeba zwiększenia stopnia integracji realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) była podnoszona niejednokrotnie przez polityków ze szczebla lokalnego jak i krajowego, ekspertów oraz organizacje pozarządowe. Kilkukrotnie pojmowane były inicjatywy na rzecz wprowadzenia kompleksowej regulacji w tym zakresie, jednakże nie dochodziły one do skutku ze względu na bieżące interesy polityków lub źle rozumianego ducha i idee samorządności. Brak szczegółowych przepisów umożliwiających integrację realizacji zadań publicznych przez samorządy jest szczególnie odczuwalny na obszarach aglomeracyjnych, gdzie procesy nakładania się odpowiedzialności poszczególnych szczebli j.s.t. są szczególnie widoczne. Stron 7.

Zderzaki kolejowe – podział, wymagania, projektowanie, badania. Część II, Wymagania
Autor: Wojciech Gamon
Zgodnie z normą PN-EN 15551+A1 zderzaki kolejowe są urządzeniami pochłaniającymi energię, składającymi się z obudowy (pochwy i tulei zderzakowej), systemu sprężystego, tarczy i płyty (rys. 1), umieszczonymi na obu końcach pojazdu szynowego, pozostającymi w kontakcie z sąsiednimi zderzakami drugiego pojazdu. Mają one bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo i dynamikę taboru kolejowego. W związku z tym istnieje szereg wymagań, którym muszą sprostać, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pasażerów i towarów. Wymagania te dotyczą zarówno ich usytuowania na pojeździe, oznaczeń oraz wymiarów, jak i kwestii związanych bezpośrednio z ich pracą, czyli charakterystyk statycznych i dynamicznych oraz wytrzymałości całej konstrukcji. Stron 3.
Pobierz (.PDF 0.55 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).