Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 07-08
Zamów prenumeratę
Stan dworców kolejowych przed rozpoczęciem programu rewitalizacji – na przykładzie Dolnego Śląska
Autor: Anna Gajna-Korycka, Tomasz Korycki
Dolny Śląsk jako kraina geografi czna charakteryzuje się bogatą historią związaną z rozległym, jednym z najlepszych w kraju, rozwojem przestrzennym sieci kolejowej. Co się z tym wiąże, długość istniejących kiedykolwiek linii kolejowych wprost przekładała się na liczbę eksploatowanych na tymże obszarze punktów odprawy podróżnych. Ze względu na stale postępujący już od kilkudziesięciu lat regres długości sieci kolejowej (związany przede wszystkim z rozwojem konkurencyjnych form transportu, ale także z zaniedbaniami w bieżącym utrzymaniu infrastruktury kolejowej) zauważalny jest szybki proces przekształcenia pierwotnie założonej funkcji licznych obiektów dworcowych (fot. 1). W artykule przedstawione zostaną wyniki inwentaryzacji obiektów dworcowych, która przeprowadzono w latach 2009–2011, a więc jeszcze przed rozpoczęciem programu rewitalizacji tych obiektów.
Pobierz (.PDF 0 MB)

Dworzec kolejowy – jaki był, jaki jest i jaki być powinien
Autor: Daniel Załuski
Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić fi lozofi a myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w zakresie poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych środków transportu na drugie.
Pobierz (.PDF 1.41 MB)

Hala peronowa jako problem konserwatorski
Autor: Jacek Wesołowski
Fala renowacji polskich dworców kolejowych, widoczna na przestrzeni ostatnich lat, ze zrozumiałych względów dotyczy przede wszystkim budynków. Hale, a nawet wiaty peronowe, jakoś umykają uwadze, ponieważ tych pierwszych jest w Polsce bardzo mało, a i tych drugich znacznie mniej niż potrzeba. Tymczasem za granicą metalowa przeważnie konstrukcja hal peronowych stanowi ostatnio specyfi czny przedmiot zabiegów konserwatorskich lub modernizacyjnych, decydujących niekiedy o charakterze całego dworca. Stanowi to zasadniczą zmianę w stosunki do praktyki widocznej w większej części XX w., kiedy to hale dość powszechnie zamieniano na indywidualne zadaszenia peronów. Praktyka ta była szczególnie powszechna w niektórych krajach (Belgia, Włochy, Stany Zjednoczone), chociaż gdzie indziej mogła prawie nie występować (Niemcy).
Pobierz (.PDF 2.13 MB)

Przepustowość stacji kolejowej Poznań Główny

Pobierz (.PDF 0.71 MB)

Wrocław Główny jako węzeł cyklicznego rozkładu jazdy
Autor: Bogusław Molecki, Barbara Zegarlicka
Artykuł przedstawia rozważania na temat wdrożenia cyklicznego rozkładu jazdy na dużej stacji węzłowej, na przykładzie stacji Wrocław Główny. Omówione zostały zasady konstrukcji rozkładu jazdy opartego na założeniach cykliczności. Przedstawiono uwarunkowania historyczne kształtu układu torowego węzła wrocławskiego, obecnie jednego z najbardziej niekorzystnych w kraju. Analizę zamykają wnioski do modernizacji układu torowego, które pozwoliłyby na wdrożenie cyklicznego rozkładu jazdy w formie dogodnej dla pasażerów.
Pobierz (.PDF 1.03 MB)

Dostosowanie układu torowego stacji do założonego rozkładu jazdy
Autor: Oliver Morel
Artykuł przedstawia szwajcarskie podejście do projektowania zmian w infrastrukturze kolejowej. Założenia cyklicznego zintegrowanego rozkładu jazdy, wdrożonego w całym transporcie publicznym Szwajcarii, są całkowicie inne niż warunki panujące w Polsce. Najważniejszym elementem całego procesu jest konstrukcja rozkładu jazdy, który ma odpowiadać potrzebom pasażerów i nadawców ładunków. Następnym krokiem jest analiza możliwości dostosowania do wymogów projektowanego ruchu posiadanej infrastruktury. Ostateczny wybór rozwiązania opiera się z jednej strony na analizie możliwości fi nansowych, a z drugiej – na długoterminowym planowaniu robót w celu minimalizacji zakłóceń w ruchu pociągów.
Pobierz (.PDF 0.72 MB)

Nowy i „stary” dworzec kolejowy Katowice Osobowa – analiza porównawcza
Autor: Adam Molecki
Kiedy w roku 1972 oddawano do użytku dworzec kolejowy w Katowicach, była to perła architektury nie tylko na skalę Polski, lecz i całej Europy. Pojawiały się wówczas głosy negatywne, związane z wyburzeniem zajmujących ten teren kamienic, jak również z kolidowaniem stylu architektonicznego tegoż obiektu ze stylem panującym w ówczesnym centrum miasta. Nie zmienia to faktu, iż jako budynek użyteczności publicznej był podziwiany nie tylko za swoją oryginalną bryłę, lecz przede wszystkim za funkcjonalność [2]. Odnosząc się do przeprowadzonej niedawno przebudowy, trudno nie pokusić się o dokonanie porównania.
Pobierz (.PDF 0.95 MB)

Warunki obsługi pasażerów na dworcu Poznań Główny po budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
Autor: Elżbieta Plucińska, Damian Kosicki
Dworzec kolejowy Poznań Główny i jego otoczenie są obecnie przebudowywane. Założeniem przebudowy było powstanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, łączącego dworzec kolejowy i autobusowy z parkingiem dla podróżnych, nowym układem ulic i nowym przystankiem transportu miejskiego. Przeprowadzona w niniejszym referacie analiza dróg dojścia wskazała na niebezpieczeństwo gorszej obsługi pasażerów po powstaniu planowanego Centrum. Jednakże przy założeniu decentralizacji obsługi pasażerskiej, a więc przy lokalizacji dojść i kas biletowych ze wszystkich możliwych kierunków, a także przy odpowiedniej organizacji ruchu autobusowego możliwa jest poprawa jakości obsługi pasażerskiej (nawet w stosunku do starej lokalizacji dworca).
Pobierz (.PDF 0.63 MB)

Zintegrowane węzły przesiadkowe przy małych dworcach kolejowych
Autor: Daniel Załuski
Współczesny dworzec kolejowy nie może być już traktowany jedynie jako przystanek kolejowy, ale jako punkt integrujący różne środki transportu w formie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Tylko całościowe myślenie o transporcie w regionie, czyli również lepsze skomunikowanie kolei z innymi środkami transportu, może przełożyć się na lepsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej, lepsze napełnienie pociągów, większą częstotliwość ich przejazdów, a zarazem bardziej efektywne wykorzystanie całego systemu.
Pobierz (.PDF 0.93 MB)

Funkcjonalność czeskich dworców kolejowych z punktu widzenia pasażera
Autor: Wojciech Gąsior
W Republice Czeskiej użytkowane są przez jednego zarządcę linie kolejowe o skrajnie różnych parametrach (od linii magistralnych po lokalne), lecz na pierwszy plan wysuwa się wspólna cecha stacji i dworców: wysoka funkcjonalność oraz dbałość o wygodę pasażera. Wysoki udział linii lokalnych oraz organizacja przewozów oparta o liczne przesiadki sprawiły, że dostrzeżono problem funkcjonalności z punktu widzenia systemu (np. możliwości organizacji kilkuminutowych przesiadek) oraz wygody pasażera (np. budowy wysokich peronów), przy czym warto zauważyć, że oba te aspekty nie zawsze idą w parze (szerokie perony lub bezkolizyjne przejścia wydłużają bowiem drogi dojścia, wymuszając wydłużanie czasu na przesiadkę). Współczesny wygląd czeskich dworców kolejowych jest zatem wynikiem kompromisu pomiędzy funkcjonalnością i wygodą, przy czym zmiany przepisów [4] wyraźnie wskazują na przyjęcie jako priorytetu wygody i bezpieczeństwa pasażerów.
Pobierz (.PDF 1.11 MB)

Obsługa pasażerów na dworcach kolejowych Białorusi i Ukrainy
Autor: Marcin Rechłowicz
Dworce kolejowe odgrywają kluczową rolę w pasażerskim transporcie kolejowym. Na ich terenie nie tylko rozpoczynają się i kończą podróże pasażerów, ale bardzo często to właśnie tutaj potencjalny klient po raz pierwszy styka się z koleją, chcąc zasięgnąć informacji o rozkładzie jazdy i cenie biletu. Białoruś i Ukraina są jednymi z tych państw, gdzie dworcom kolejowym poświęca się szczególnie dużo uwagi nie tylko pod względem estetyki, ale także zakresu usług świadczonych podróżnym. Miejscowe dworce budują pozytywny wizerunek całej kolei, co pozwala na zwiększenie jej atrakcyjności względem transportu drogowego i lotniczego. Dotyczy to nie tylko obiektów położonych w centrach dużych miast, lecz także dworców w małych miastach i na wsiach.
Pobierz (.PDF 1.33 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).