Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 09
Zamów prenumeratę
Ze świata
50-lecie kolei dużych prędkość w Japonii; Tramwaje Pesy dla Moskwy już w eksploatacji; Shinkansen Dr Yellow do diagnostyki infrastruktury; stron 4
Pobierz (.PDF 6.89 MB)

Z Unii Europejskiej
Nowy włoski pociąg dużej prędkości - Frecciarossa 1000; Ponad 2/3 mieszkańców Unii Europejskiej jest zadowolonych z transportu publicznego, jednak wciąż mało z nich z niego korzysta regularnie; 10 lat Europejskiej Agencji Kolejowej; stron 2;

Z kraju
Łódzka Kolej Aglomeracyjna ruszyła; „Słoneczny” wybrało blisko 68 tysięcy podróżnych; Test systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS; stron 3;

Analiza wpływu czynników społeczno-gospodarczych na wielkość kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce
Autor: Andrzej Żurkowski
Wielkość przewozów pasażerskich realizowanych w Polsce transportem publicznym od końca lat 70. ubiegłego wieku systematycznie spada. Dotyczy to w szczególności kolei, która jeszcze na początku tego okresu przewoziła 1,1 mld pasażerów (1980), a obecnie przewozi poniżej 300 mln osób rocznie. Podobny spadek notuje publiczny transport drogowy, gdzie przewozy autobusami spadły z 2,4 mld (1985) do niespełna 500 mln osób. Analogiczne spadki dotyczą także pracy przewozowej. Jednocześnie obserwowany jest dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej. Tylko w okresie ostatnich 10 lat liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych wzrosła blisko dwukrotnie i wynosi obecnie ok. 19 mln pojazdów, czyli 451 na 1 000 mieszkańców. W ciągu tego okresu wybudowano także około 1 tys. km autostrad oraz 800 km dróg ekspresowych. Stron 5;
Pobierz (.PDF 0.3 MB)

Kolej linowo–terenowa na Hrebieniok
Autor: Marek Graff
Kolej linowo–terenowa Starý Smokovec–Hrebieniok (pol. siodełko) to jedyna na terenie Słowacji kolej linowo–terenowa. Droga pokonywana przez każdy z wagoników jest równa 1937 m, a stacje dolna i górna są położone na wysokości odpowiednio 1025 i 1272 m n.p.m. Odcinek zbudowano w 1908 r., a w latach 1950–1951, 1967–1970 i 2007–2008 całość poddano modernizacji. Stron 4;
Pobierz (.PDF 0.81 MB)

Symulator tramwaju – NGT6Kr
Autor: Maciej Górowski, Tomasz Rogacewicz
W Polsce wykorzystywanych jest kilka profesjonalnych symulatorów związanych z transportem: w warszawskiej firmie CS Doradztwo i Szkolenia funkcjonuje symulator lokomotywy elektrycznej EP09, w Instytucie Transportu Samochodowego – symulator samochodu ciężarowego, w Akademii Morskiej w Gdyni – symulator statku. Symulatory jazdy samochodami posiadają również niektóre ośrodki szkolenia kierowców. To oczywiście tylko przykłady najbardziej znanych konstrukcji. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że rozwiązania te bazują głównie na programach komputerowych firm zachodnich. Stron 4;
Pobierz (.PDF 2.22 MB)

Wspólne metody bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Europy – teoria i praktyka
Autor: Katarzyna Chruzik
Artykuł opisuje wymagania prawne związane z wdrożeniem zapisów Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych [10] w obszarze wspólnych metod oceny bezpieczeństwa. Dokument ten wymusza stopniowe wprowadzanie wspólnych wymagań bezpieczeństwa – CST (Common Safety Target) i wspólnych metod oceny bezpieczeństwa – CSM (Common Safety Method), aby utrzymać (lub podnieść) wysoki poziom bezpieczeństwa transportu również po rozszerzeniu (liberalizacji) rynku kolejowego. Stron 8;
Pobierz (.PDF 0.38 MB)

Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty integracji
Autor: Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Wdrażający systemy zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorcy kolejowi coraz częściej mają problem z zadawalającym zintegrowaniem procesów zarządzania ryzykiem technicznym z istniejącym w ich firmach ryzykiem zawodowym. Ten drugi obszar działania dotychczas był słabo eksponowany w zakresie jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Bardziej – co wynika z jego istoty – skupiony był na ochronie pracowników na stanowiskach pracy przed zagrożeniami mającymi wpływ na ich życie i zdrowie, mniej na bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Stron 5;
Pobierz (.PDF 0.15 MB)

Prognozowanie przewozów w regionie sieci transportowej
Autor: Tadeusz Cisowski, Józef Stokłosa
Prognozowanie jest określeniem możliwego przebiegu procesu w przyszłości na bazie informacji pochodzących z przeszłości. Prognozowanie dotyczy różnych dziedzin wiedzy, w tym logistyki i transportu. W zależności od celu prognozy, dziedziny wiedzy, struktury i zakresu informacji o przeszłości można stosować różne metody i modele prognozowania. Stron 3;

Adaptacja rynkowa organizatora miejskiego transportu zbiorowego
Autor: Hubert Kołodziejski
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym spowodowała zasadniczą zmianę warunków kształtowania obsługi komunikacyjnej w kontekście rozwiązań organizacyjno-zarządczych. W ustawie tej określono jednoznacznie obligatoryjną formę organizacji rynku oraz zadania podmiotów tworzących jego stronę podażową. Po wejściu w życie 1 marca 2011 r. ustawy jedyną dopuszczalną formą rynku jest konkurencja regulowana. Stron 5;

Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu z funduszy Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr, Karolina Ziółkowska
Inwestycje w infrastrukturę transportu stanowią istotny czynnik wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów. Działania te, zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [2], obejmują m.in. wsparcie finansowe z Funduszu Spójności oraz z funduszy strukturalnych. W perspektywie finansowej 2007–2013 środki zaangażowane w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zwanych również Narodową Strategią Spójności, wyniosą ok. 85,6 mld euro, w tym: o 67,3 mld euro z budżetu UE, o 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,9 mld euro z budżetu państwa), o ok. 6,4 mld euro ze środków prywatnych [5]. Stron 3;
Pobierz (.PDF 0.26 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).