Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2015 > 01-02
Zamów prenumeratę
Ze świata
Koleje czeskie chcą zrezygnować z napięcia 3 kV dc;
Kolej Eurotunnel zamawia dodatkowe wagony do przewozu samochodów;
Finlandia ma zamiar porzucić łączność GSM-R i przejść na łączność VIRVE;
Stron 7.
Pobierz (.PDF 0.49 MB)

Z Unii Europejskiej
Unijne wsparcie dla wspólnych inteligentnych systemów transportowych;
UE wesprze badania nad rozwojem pojazdów elektrycznych;
Stron 1.

Z kraju
Pociągi Pendolino serii ED250 rozpoczęły eksploatację z prędkością 200 km/h;
Lokomotywy spalinowe serii 754 kolei ČD w obsłudze pociągów PKP Intercity;
Lokomotywy elektryczne Vectron na sieci PKP PLK;
Stron 3.

Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach
Autor: Tadeusz Dyr
W grudniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach [7]. Przedstawiono w nim instrumenty mające sprzyjać zmianie zachowań komunikacyjnych i wzorców mobilności w obszarach zurbanizowanych. Uwzględniać one powinny potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych i skoordynowanych działań. Najważniejsze postanowienia tego dokumentu przedstawiono w niniejszym artykule. Stron 7.

Plan inwestycji strategicznych dla Europy
Autor: Tadeusz Dyr, Agata Pomykała
Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude’a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2014 r. – jest priorytetem Komisji Europejskiej. W myśl tej idei Komisja Europejska przygotowała trójelementową inicjatywę przyśpieszenia procesu wychodzenia z kryzysu i wzrostu inwestycji w latach 2015–2017. Założenia tej koncepcji przedstawiono w niniejszym artykule. Stron 6.

Przyspieszenie ruchu pasażerskiego w Polsce
Autor: Andrzej Massel
Od 14 grudnia 2014 roku w rozkładzie jazdy pociągów w Polsce nastąpiły duże zmiany. Związane zarówno z wejściem do handlowej eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych ED250 Pendolino, jak i z ukończeniem realizacji szeregu ważnych inwestycji infrastrukturalnych. W artykule przeanalizowano czasy przejazdu oraz prędkości handlowe dla połączeń kolejowych między Warszawą a wszystkimi miastami wojewódzkimi. Zestawiono też najważniejsze połączenia dalekobieżne w Polsce z porównywalnymi relacjami w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Największa średnia prędkość handlowa dla 5 relacji jest osiągana w Polsce i wynosi 111,5 km/h, najmniejsza zaś w Bułgarii – 66,6 km/h. Stron 8.

Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie
Autor: Karolina Ziółkowska
Władze Londynu wraz z organizatorem transportu publicznego w tej aglomeracji (Transport for London) podjęły działania zmierzające do utworzenia Strefy ultra niskiej emisji spalin. Jej utworzenie jest istotnym instrumentem poprawy jakości powietrza w aglomeracji oraz warunków życia i pracy. W artykule przedstawiono koncepcję funkcjonowania tej strefy oraz korzyści z jej wprowadzenia. Stron 4.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w Polsce w warunkach wdrażania rozporządzenia (WE) 1370 i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Autor: Czesław Piela
W marcu 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zwana ustawą o PTZ. Dzięki niej dostosowano prawo krajowe do prawa unijnego, w tym w szczególności do rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, zwanego rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007. W artykule omówiono wybrane regulacje zawarte w ustawie oraz ich znaczenie dla funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich. Stron 4.

Projekt nowoczesnego demonstratora symulatora dla operatorów pojazdów szynowych
Autor: Przemysław Brona, Adam Dąbrowski, Jarosław Koszela, Damian Król, Zbigniew Szafrański, Roman Wantoch-Rekowski
Symulatory pojazdów szynowych odgrywają istotną rolę w procesie szkolenia maszynistów kolejowych. W artykule przedstawiono wybrane symulatory dostępne w Polsce oraz omówiono koncepcję nowego symulatora opracowanego w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stron 9.

Rekuperacja energii hamowania w praskim systemie tramwajowym
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk
Zauważalny w ostatnim dziesięcioleciu wzrost liczby pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej, wyposażonych w zdolność hamowania odzyskowego stanowi szansę zmniejszenia energochłonności trakcji miejskiej. Istotna staje się ocena możliwości ograniczenia zużycia energii za pomocą zwiększenia stopnia rekuperacji. W artykule przedstawiono analizę efektywności hamowania odzyskowego w sieci tramwajowej stolicy Republiki Czeskiej – Pragi. Stron 4.
Pobierz (.PDF 0.42 MB)

Tramwaj z zasobnikiem akumulatorowym – koncepcja i testy


System nowej generacji elementów połączeń nośnych kolejowej górnej sieci trakcyjnej
Autor: Tadeusz Knych, Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Andrzej Mamala, Wojciech Ściężor, Michał Jabłoński, Radosław Kowal, Paweł
W artykule zaprezentowano system podwieszań sieci trakcyjnej nowej generacji. Dla zaprojektowanego rozwiązania przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu naprężeń, a także współczynnika bezpieczeństwa w warunkach statycznych obciążeń eksploatacyjnych. Przeprowadzone badania potwierdziły, że opracowane elementy są bezpieczne z punktu widzenia nośności konstrukcji w warunkach obciążeń eksploatacyjnych. Stron 4.

Górna sztywna sieć trakcyjna
Autor: Artur Rojek, Wiesław Majewski
Szczególnym rozwiązaniem górnej sieci trakcyjnej jest sieć sztywna, zwana siecią tunelową. Jej cechą charakterystyczną jest zwarta konstrukcja, nie wymagająca dużej przestrzeni. W artykule przedstawiono konstrukcję i właściwości aluminiowej szynie prądowej oraz wyniki badań jakości współpracy sieci sztywnej z pantografami. Stron 4.

Ocena specyfiki obciążenia zespołów prostownikowych podstacji trakcyjnych dla II linii metra warszawskiego
Autor: Ireneusz Chrabąszcz, Janusz Prusak, Szymon Tkaczyk
W artykule przedstawiono analizę zmian obciążenia podstacji trakcyjnych na nowo wybudowanej linii metra w Warszawie. Obliczenia zostały oparte na danych dotyczących profilu trasy w budowie, lokalizacji przystanków i podstacji trakcyjnych, właściwości trakcyjnych pojazdów oraz parametrów ruchu oraz sposobu zasilania (zasilenie dwustronne, praca równoległa). Stron 6.

Transformatory do przetwornic statycznych – projektowanie, realizacje, badania
Autor: Andrzej Buze
Przetwornice statyczne pojazdów trakcyjnych charakteryzuje szeroki zakres parametrów znamionowych oraz różnorodność układów elektrycznych, do których muszą być dostosowane transformatory obniżające napięcie. Wynika z tego rozmaitość rozwiązań konstrukcyjnych transformatorów oraz konieczność ich indywidualnego projektowania. W artykule przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty konstruowania transformatorów. Stron 4.

Ultradźwiękowa metoda wykrywania uszkodzeń szyn, wykorzystująca kodowanie fazy sygnału diagnostycznego
Autor: Krzysztof Gądek
W diagnostyce szyn kolejowych powszechnie stosowane są obecnie metody ultradźwiękowe oraz metody indukcyjne, wykorzystujące indukcje magnetyczną w celu wykrycia zmian pola magnetycznego w otoczeniu szyny, powodowanych obecnością nieciągłości geometrycznych, takich jak pęknięcia. Konwencjonalne badanie ultradźwiękowe wykorzystują koła [3] lub sanie [2] wypełnione wodą, wyposażone w szereg czujników piezoelektrycznych. Czujniki ultradźwiękowe są umieszczone pionowo (rys. 1) ponad główką szyny, pracują w trybie impulsowym skan B (ang. B-scan) [7] w celu detekcji wad poziomych oraz pod kątem θ = 70° do normalnej do powierzchni jezdnej w celu detekcji wad poprzecznych. Stron 3.

Prognozowanie rynku usług transportowych
Autor: Tadeusz Cisowski
W niniejszej pracy pokazano szeroką klasę modeli stosowanych w prognozowaniu wskaźników przewozów. Przedstawiono wielopoziomowe modele przewozów. Zaproponowano algorytm prognozowania przewozów na bazie analizy dynamiki procesów zachodzących w makroekonomicznym otoczeniu transportu kolejowego. Stron 3.
Pobierz (.PDF 0.4 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).