Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2015 > 03
Zamów prenumeratę
Ze świata
Solaris zdobywa prestiżowy kontrakt tramwajowy w Niemczech;
Pierwszy zespół IEP wyrusza do Wielkiej Brytanii;
Aeroexpress wycofuje się z Władywostoku i Kazania w Rosji;
Stron 7.

Z Unii Europejskiej
Intermodalność w transporcie towarów Europa – Azja;
Francusko-włoskie porozumienie o budowie linii dużej prędkości Lyon–Turyn;
Stron 2.

Z kraju
Pierwsze zespoły FLIRT 3 dla PKP Intercity na testach;
Zawieszenie niektórych transgranicznych połączeń pasażerskich pomiędzy Polską a Niemcami;
Stron 3.

Zatrudnienie kobiet w sektorze kolejowym w Unii Europejskiej
Autor: Ewa Raczyńska-Buława
W lutym 2015 r. Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury (CER) wraz z Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) opublikowała drugi raport roczny na temat rozwoju zatrudnienia kobiet w sektorze kolejowym. Jest to ciąg dalszy działań podejmowanych przez Wspólnotę Europejską, mających na celu zdiagnozowanie sytuacji zatrudnienia w sektorze kolejowym, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nierównościom w liczbie zatrudnionych w nim kobiet i zwiększania ich udziału w zatrudnieniu. Stron 6.

Problematyka bezpieczeństwa i ryzyka na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Autor: Andrzej Białoń, Marek Pawlik
Analiza ryzyka jest niezwykle istotnym elementem przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń technicznych. Zapisy pojawiające się w niektórych normach dotyczących urządzeń srk, szczególnie związanych z bezpieczeństwem, nakładają wręcz na zespoły projektujące i produkujące urządzenia obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka. Dowód na to stanowi norma PN-EN 50126, w której pokazany jest cykl życia systemu (np. urządzeń srk). Analiza ryzyka jest tu, jak pokazano na rys. 1, niezbędnym i istotnym elementem cyklu życia systemu. Również przy analizie bezpieczeństwa, niezbędnej do opracowania dowodu bezpieczeństwa, a przeprowadzanej zgodnie z normą PN-EN 50129, istotne znaczenie ma analiza ryzyka. Analiza ryzyka i ryzyko są nierozerwalnie połączone z bezpieczeństwem systemu, dlatego też bierze się je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu systemu. Stron 6.
Pobierz (.PDF 0 MB)

Przystanki kolejowe na terenie m.st. Warszawy – analiza zagospodarowania, dostępności dla podróżnych oraz powiązań ze środkami komunikacji publicznej
Autor: Piotr Dąbrowski
Przystanki kolejowe stanowią istotny element systemu transportowego m.st. Warszawy. Od ich lokalizacji zależy dostępność transportu publicznego. Wyposażenie przystanków ma wpływ na jakość obsługi potrzeb przewozowych w aglomeracji warszawskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących identyfikacji słabych i mocnych stron infrastruktury przystanków kolejowych na terenie m.st. Warszawy przeprowadzonych w 2014 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji. Stron 5.

Modernizacja i rozwój sieci tramwajowej w Toruniu
Autor: Michał Wojtaszek
Toruń jest jednym z kilku polskich miast posiadających sieć tramwajową o rozstawie 1 000 mm. Mimo że długość tras tramwajowych nie jest zbyt duża, a znaczna część wagonów nie mieści się w nocy w zajezdni i stacjonuje na pętlach, tramwaje toruńskie uchodzą za jedne z najbardziej zadbanych w Polsce. Dodatkowo w ostatnich latach rozpoczęła się realizacja inwestycji komunikacyjnych, a na ulicach pojawiły się pierwsze nowe, niskopodłogowe wagony tramwajowe. Stron 3.

SOLARIS – działania na rzecz elektromobilności
Autor: Tadeusz Dyr, Anna Urbańska
W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach. Osiągnięcia firmy Solaris w 2014 r. zostały przedstawione na specjalnym spotkaniu z dziennikarzami. Istotną jego część poświęcono prezentacji działań na rzecz elektromobilności. Stron 6.

Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycji
Autor: Arkadiusz Kampczyk
W artykule przedstawiono zasady opracowania map do celów projektowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, w tym też map do celów projektowych na obszarach kolejowych, w ich pobliżu oraz z towarzyszącą infrastrukturą. Opisano treść i formę ich opracowania. Zwrócono uwagę na wyjaśnienia i stanowiska Głównego Geodety Kraju, dotyczące zasad aktualizacji analogowej mapy zasadniczej, oznaczeń i symboliki stosowanej przy sporządzaniu map do celów projektowych. W artykule przedstawiono schemat blokowy procedury opracowania mapy do celów projektowych. Oprócz wniosków i spostrzeżeń pojawiły się propozycje związane z ulepszaniem map projektowych, które są niezbędne w budowlanym procesie inwestycyjnym. Stron 8.
Pobierz (.PDF 0.55 MB)

Realizacja ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych instalowanych wzdłuż szlaku kolejowego
Autor: Andrzej Białoń, Włodzimierz Kruczek, Mieczysław Laskowski
Elektroniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym należą do najbardziej rozbudowanych przestrzennie systemów. Cechuje je duża wrażliwość na impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne, przede wszystkim na przepięcia wywołane wyładowaniami elektromagnetycznymi i procesami komutacyjnymi. Stron 5.

Wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na energochłonność trakcji miejskiej – pomiary rekuperacji
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom
W artykule [3] przedstawiono analizę teoretyczną wpływu struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność hamowania odzyskowego oraz wielkość strat przesyłowych. Przedmiotem niniejszej publikacji jest prezentacja wyników badań pomiarowych nad znaczeniem kształtu układu zasilania na wielkość stopnia wykorzystania rekuperacji. Powszechnie niedoceniany jest wpływ struktury układu zasilania na możliwość zwiększenia stopnia wykorzystania rekuperacji w pojazdach. W wielu przypadkach nawet nieznaczne modyfikacje układu zasilania – jak zmiana sekcjonowania lub dwustronne zasilanie – umożliwiają znaczne zwiększenie odzysku energii. Przedstawiona analiza została wykonana w oparciu o pomiary przeprowadzone w sieci Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni. Stron 4.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).