Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2015 > 04
Zamów prenumeratę
Ze świata
Przebicie części tunelu Ceneri w Szwajcarii;
Otwarcie linii dużej prędkości Osong–Gwangju w Korei Południowej;
Stron 2.

Z Unii Europejskiej
Transport towarów z Azji do EU – rola dla intermodalności;
CER dostrzega postęp w kwestii IV Pakietu Kolejowego;
Strona 1;

Z kraju
Nowy przystanek SKM Trójmiasto;
Koleje Dolnośląskie kupują 5 dalszych zespołów Impuls;
Strona 1

Projekt kolei dużych prędkości w Polsce w kontekście trendów rozwojowych kolei w Europie
Autor: Jan Raczyński
Linie dużych prędkości dla sprawnego transportu kolejowego są odpowiednikiem autostrad i dróg szybkiego ruchu dla transportu drogowego. O ile jednak w Polsce mamy już 3,5 tys. km tych ostatnich, to linii o prędkości maksymalnej (200 km/h) mamy obecnie niecałe 100 km, natomiast projekty budowy linii pozwalających osiągnąć prędkość 300 km/h nie wyszły poza fazę planistyczną. W długości autostrad i dróg szybkiego ruchu Polska zajmuje już 6. miejsce w Unii Europejskiej, a więc miejsce odpowiadające wielkości naszego kraju i jego potencjałowi gospodarczemu. Plany budowy autostrad wskazują, że za kilka lat długość tych dróg będzie większa niż w Wielkiej Brytanii. Przekłada to się na zasadniczą utratę konkurencyjności kolei w przewozach pasażerskich dalekobieżnych, których udział rynkowy w Polsce jest marginalny (a według Strategii rozwoju transportu do 2020 r. ma ulec jeszcze zmniejszeniu). Kontynuacja, a nawet przyspieszenie, programu rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce ma więc kluczowe znaczenie dla polskiego transportu. W 2015 r. zostaną ukończone wszystkie prace studialne, zaplanowane w kończącej się unijnej perspektywie budżetowej, umożliwiając rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy nowych linii. Włączenie polskich projektów do Transeuropejskiej Sieci Transportowej daje możliwość ich finansowania ze środków unijnych. Stron 11.
Pobierz (.PDF 0.6 MB)

Koszty i korzyści systemu kolei dużych prędkości
Autor: Tadeusz Dyr, Karolina Ziółkowska
W ocenie efektywności inwestycji związanych z rozwojem systemu kolei dużych prędkości istotne znacznie ma identyfikacja strumieni kosztów i korzyści związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz świadczeniem usług przewozowych. W artykule, na podstawie dostępnych raportów, przedstawiono koszty jednostkowe w funkcji prędkości pociągów. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące celowości rozwoju systemu kolei dużych prędkości w Polsce. Stron 6.

Shinkansen – pół wieku dużych prędkości w Japonii
Autor: Marek Rabsztyn
W październiku ubiegłego roku kolej JR Central w Japonii obchodziła uroczystość 50-lecia linii dużej prędkości Tokaido Shinkansen. Była to pierwsza linia dużej prędkości na świecie. Stron 6.

Chińskie linie dużej prędkości
Autor: Marek Rabsztyn
Niezwykły wzrost chińskiej sieci kolejowej dużej prędkości jest jedną z cech charakterystycznych ostatnich lat, wytyczających kierunki dalszego rozwoju kolei. Pod względem długości linii kolejowych dużych prędkości nie ma na świecie kraju, który mógłby się równać z Chinami. W październiku 2014 r. długość sieci osiągnęła tam 12 183 km. Chiny zbudowały prawie 4 razy więcej kilometrów linii dużych prędkości niż Hiszpania, która zajmuje pod względem długości tych linii drugie miejsce w skali światowej. Dzisiaj większość prowincji chińskich jest albo już podłączona do sieci o prędkości wynoszącej co najmniej 200 km/h, albo jest w trakcie podłączania do takiej sieci. Stron 4.

Rozwój kolei dużych prędkości w Europie
Autor: Andrzej Harassek
W październiku ubiegłego roku minęło 50 lat od otwarcia pierwszej linii superekspresów Shinkansen, łączącej Tokio z Osaką w Japonii. Początkowo pociągi rozwijały na nowej linii, nazwanej The New Tokkaido, prędkość do 210 km/h. Z tego względu, według współczesnych standardów, linia nie spełniała wówczas wszystkich stosowanych dziś kryteriów kolei dużych prędkości. Była to jednak linia zbudowana zupełnie od podstaw, przeznaczona specjalnie do ruchu szybkich pociągów, a w Japonii była też o tyle wyjątkowa, że – w odróżnieniu od pozostałej sieci kolejowej o szerokości toru 1 067 mm – zastosowano na niej szerokość 1 435 mm. Z tych powodów linię Tokkaido uznaje się powszechnie za pierwszą na świecie linię dużych prędkości, a Japonię przyjęło się uważać za ojczyznę kolei dużych prędkości. Rozwojowi japońskiej sieci szybkich pociągów jest poświęcony oddzielny artykuł w tym numerze TTS, więc w niniejszym tekście zagadnienia te zostaną pominięte. Omówiony zostanie natomiast rozwój sieci kolei dużych prędkości na Starym Kontynencie. Stron 9.
Pobierz (.PDF 0.65 MB)

Finansowanie rozwoju sieci TEN-T z instrumentu „Łącząc Europę”
Autor: Tadeusz Dyr, Agata Pomykała, Jan Raczyński
Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jest istotnym czynnikiem zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz lepszej dostępności w całej UE. W jej rozwoju kluczowe znaczenie ma zapewnienie środków finansowych na realizację nowych projektów oraz prac studialnych i przygotowawczych. Wsparcie inwestycji w tym zakresie przewidziano z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 [8]. Jego założenia przedstawiono w niniejszym artykule. Stron 4.

Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do dużych prędkości jazdy
Autor: Andrzej Massel
W grudniu 2014 r. rozpoczęła się normalna eksploatacja pierwszych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED250 Pendolino, wyprodukowanych przez Alstom dla PKP Intercity. Są to pierwsze pojazdy dużych prędkości użytkowane przez koleje polskie. Ale nie mniejsze znaczenie miało ukończenie realizacji szeregu ważnych inwestycji infrastrukturalnych lub ich istotnych etapów [13]. Na Centralnej Magistrali Kolejowej, jako pierwszej linii na kolejach polskich, podjęty został ruch z wykorzystaniem systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów ETCS poziomu 1 i pociągi przewożące pasażerów kursują po CMK z prędkością rozkładową 200 km/h [19]. Niniejszy artykuł omawia uwarunkowania wprowadzenia prędkości 200 km/h w regularnym ruchu pociągów na kolejach polskich ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania infrastruktury torowej. Stron 6.

Przewozy pasażerskie w systemie kolei dużych prędkości
Autor: Andrzej Żurkowski
Wprowadzenie w grudniu 2014 roku połączeń pociągami ED250 (Pendolino) z prędkością 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi – w myśl dyrektywy 2008/57 o interopercyjności kolei – uruchomienie połączeń w systemie kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce. Jest to pierwszy – ważny – krok do stworzenia w nieodległej przyszłości systemu szybkiej, nowoczesnej kolei obsługującej połączenia międzyaglomeracyjne w skali całego kraju oraz połączenia międzynarodowe. Stron 4.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).