Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2015 > 07-08
Zamów prenumeratę
Ze świata
Houston (USA) otwiera 2 kolejne linie tramwajowe;
Pierwszy pociąg TGV Duplex dostarczony do Maroka;
Nowy zespół trakcyjny wchodzi do ruchu w Chorwacji;
Stron 8
Pobierz (.PDF 0 MB)

Z Unii Europejskiej
13,1 mld euro na inwestycje w sektorze transportu

Z kraju
Targi TRAKO, 22–25 września 2015 r.;
Wrocławski zakład Bombardiera wyprodukuje pudła dla ICx;
Elektryczne zespoły trakcyjne ED160 Stadlera w testach i na jazdach pokazowych;
Stron 3

Korzyści ekonomiczne budowy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
Autor: Karolina Ziółkowska, Andrzej Abramowicz, Maciej Abramowicz
Celem artykułu jest przedstawienie oceny kosztów braku realizacji sieci TEN-T. W artykule zostały omówione badania i analizy przeprowadzone przez Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung (ISI), stanowiące próbę przeprowadzenia ilościowej oceny kosztów zaniechania budowy transeuropejskiej sieci transportu TEN-T przed 2030 r. [2]. Badania skupiają się na bazowej sieci TEN-T, określonej przez nowe wytyczne z 2013 r. (Regulacje EU 1315/2013) i nowe zasady finansowania, określone w rozporządzeniu ustanawiającym instrument „Łącząc Europę” (CEF) [7, 11]. Europejski Scenariusz Odniesienia zakłada, że wprowadzenie bazowej sieci TEN-T zostanie zakończone przed 2030 r. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung; poddano w nich ocenie 3 scenariusze niezakończenia budowy sieci bazowej TEN-T do 2030 r. Te scenariusze zostały porównane ze Scenariuszem Odniesienia. Ocena scenariuszy skupiła się na skutkach gospodarczych, a w szczególności na konsekwencji dla produktu krajowego brutto (PKB) oraz zatrudnienia. Stron 6

Rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
Autor: Maciej Beister, Janusz Górny, Marcin Połom
Rozkwit transportu tramwajowego w wielu miastach Europy w ostatnich latach wiąże się z polityką transportową przyjętą przez Unię Europejską w zakresie wspierania elektrycznego transportu miejskiego. Nowoczesny, szybki i wygodny transport tramwajowy może stać się alternatywą dla transportu samochodowego i wpłynąć na zmianę preferencji podróżnych oraz wizerunek śródmieść. W Polsce w ostatnich 10 latach (od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. do końca drugiego okresu budżetowego w 2013 r., w którym Polska partycypowała) funkcjonowało 14 systemów transportu tramwajowego. W większości prowadzono projekty dofinansowane z budżetu unijnego. Wyjątek stanowił Gorzów Wielkopolski, w którym nie wykorzystano szansy na modernizację zdegradowanej infrastruktury, a wręcz rozważano likwidację transportu tramwajowego. Na drugim biegunie polityk transportowych znalazł się Olsztyn, w którym władze lokalne podjęły decyzję o budowie od podstaw nowego systemu tramwajowego. Tramwaje wrócą do Olsztyna po 50 latach od likwidacji pierwszego systemu w 1965 r. Ważnym czynnikiem wpływającym na wykonanie wielu projektów w zakresie infrastruktury tramwajowej była organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Cztery miasta, które były współgospodarzami zawodów sportowych, Gdańsk, Poznań, Warszawa i Wrocław, otrzymały specjalną pulę środków, ułatwiającą realizację najważniejszych zadań przed rozpoczęciem mistrzostw. Polityka transportowa Polski zakłada wspieranie miejskiego transportu elektrycznego, w tym transportu tramwajowego, jako przyjaznego środowisku, nieemisyjnego w miejscu eksploatacji i cichego. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umożliwiło modernizację i rozwój systemów tramwajowych dzięki puli środków przeznaczonych na transport. Stron 17

Systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce
Autor: Ewa Raczyńska-Buława
Artykuł porusza problematykę rozwoju kolei aglomeracyjnych w Polsce – ich definicji, a także genezy powstania, związanej ze zjawiskiem rozlewania się miast i powstawaniem wielkich aglomeracji miejskich. Omówione zostały różne systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce – w aglomeracjach: warszawskiej, trójmiejskiej, łódzkiej i krakowskiej. Omówiono także perspektywy dalszego rozwoju systemów kolei aglomeracyjnych. Stron 9

Nowy tabor tramwajowy w Polsce
Autor: Marek Graff
Obecnie systemy tramwajowe w Polsce występują w: Częstochowie, Gdańsku, GOP, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (1 435 mm) oraz Bydgoszczy, Elblągu, Grudziądzu, Łodzi i Toruniu (1 000 mm). Systemy te można podzielić na odpowiedniki rozbudowane (przynajmniej kilkanaście eksploatowanych linii), jak i niewielkie, liczące po kilka linii. Do pierwszej grupy można zaliczyć: Gdańsk, GOP, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawę i Wrocław, a do drugiej: Bydgoszcz, Częstochowę, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz i Toruń. Po 1989 r. systemy tramwajowe w Polsce potrzebowały pilnych inwestycji, zarówno taborowych, jak i infrastrukturalnych. Należy dodać, iż wcześniej, m.in. ze względów finansowych, dostęp do nowoczesnych technologii był znacząco utrudniony. W rezultacie większość taboru nie była nowoczesna, a w poszczególnych miastach eksploatowano jeszcze wagony serii N. Stron 18
Pobierz (.PDF 1.31 MB)

Solaris Tramino Olsztyn – nowa jakość w komunikacji miejskiej
Autor: Joanna Pastuszka
Solaris Bus & Coach S.A. – lider na rynku autobusów komunikacji miejskiej w Polsce i wiodący producent trolejbusów w Europie – w swojej ofercie ma także nowoczesne tramwaje. Najnowszym pojazdem jest Solaris Tramino Olsztyn – pojazd specjalnie zaprojektowany i wykonany do przewozów w komunikacji miejskiej Olsztyna. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w tym innowacyjnym pojeździe. Stron 2

Pociągi e320 dla przewoźnika Eurostar
Autor: Marek Graff
Pociągi dużych prędkości e320, zbudowane na platformie Velaro i będące pochodną serii 407 kolei DB, to kolejna seria pojazdów dedykowanych do obsługi ruchu pasażerskiego pomiędzy Londynem oraz Paryżem i Brukselą przez Eurotunel, z Antwerpią, Rotterdamem i Amsterdamem, a także – w zamierzeniach – z Niemcami (np. Kolonia, ew. Frankfurt). Stron 2

Integracja systemu energetycznego miejskiego transportu szynowego i stacji ładowania autobusów elektrycznych – szansa czy zagrożenie?
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom
Autobusy elektryczne, znane także pod nazwą elektrobusów, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie techniczną ciekawostkę, obecnie uważane są za najbardziej przyszłościowy środek transportu miejskiego. Wiele miast rozważa wprowadzenie elektrobusów i zastąpienie nimi linii autobusowych; w niektórych miejscowościach takie linie już funkcjonują. Szereg innych przewoźników testuje elektrobusy w regularnym ruchu. Jednym z głównych problemów wiążących się z elektrobusami jest kwestia ich ładowania. Dlatego przewoźnicy, którzy równocześnie eksploatują sieć tramwajową bądź trolejbusową, rozważają wykorzystanie tychże sieci do ładowania autobusów elektrycznych. Pojawia się jednak pytanie, czy taka integracja istniejącego systemu energetycznego trakcji miejskiej i wprowadzanych do eksploatacji elektrobusów jest możliwa? Stron 4

Europejska Agencja Kolejowa i rozwój TSI dla europejskiej sieci kolejowej
Autor: Andrzej Harassek
Z powodów historycznych europejska sieć kolejowa jest wciąż mieszaniną krajowych systemów, jakie rozwijały się przez ostatnie już prawie 200 lat. Koleje poszczególnych państw były budowane zgodnie z przyjętymi w tych krajach zasadami, niezależnie i oddzielnie od siebie. Skutkiem tego była różnorodność rozwiązań technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych, stosowanych w różnych krajach, a czasem nawet wewnątrz jednego państwa. To zróżnicowanie, aczkolwiek niesprawiające większych problemów w komunikacji wewnątrz poszczególnych krajów, jest jednak poważną przeszkodą w ruchu międzynarodowym. Jest też poważną barierą dla rozwoju wspólnego rynku producentów i usług. Stron 4

Instytut Kolejnictwa Jednostka Notyfikowana 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie jednostka upoważniona (art. 22g ust. 9), podmiot uprawniony
Autor: Marek Pawlik
W artykule omówiono istotę interoperacyjności kolei oraz relacje między interoperacyjnością a wspólnym rynkiem kolejowym. Wspólny rynek dla podsystemów i składników interoperacyjności kolei opisano w kontekście swobodnego przepływu towarów i usług. Opis roli jednostek notyfikowanych uzupełniają procedury weryfikacji i oceny. Instytut Kolejnictwa w Warszawie został przedstawiony nie tylko jako jednostka notyfikowana, ale również jako uprawniona organizacja i wyznaczony organ dla oceny produktów w dziedzinie polskich wymagań. Stron 3

Wpływ odległości kolejowych podstacji trakcyjnych na rozkład obciążeń między nimi – symulacyjna ocena wybranych przypadków
Autor: Andrzej Białoń, Ireneusz Chrabąszcz, Wasyl Hudym, Adrian Kaczmarczyk, Janusz Prusak
W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji komputerowych, dotyczące rozkładu obciążenia trakcyjnego między podstacjami zależnie od odległości między nimi i położenia pojazdu trakcyjnego. Do modelu zastępczego układu zasilania linii kolejowej DC przyjęto typowe parametry elektryczne podstacji trakcyjnej oraz sieci jezdnej i powrotnej. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono przy wprowadzeniu przedstawionych we wstępnej części artykułu uproszczeń. Do badań wykorzystano nowoczesne narzędzie komputerowe – program Mathcad 15. Stron 3
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).