Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 05
Zamów prenumeratę
Ze świata
Pociągi szerokotorowe dojeżdżają już do Agartala w stanie Tripura, Indie;
Uruchomienie pociągów maglev do lotniska Incheon w Korei Płd.;
6 stron
Pobierz (.PDF 0.44 MB)

Z Unii Europejskiej
CER publikuje strategię w zakresie ograniczania hałasu;
Jedna strona

Z kraju
90 lat tradycji polskiej fabryki Bombardier Transportation (ZWUS)
Jedna strona

Nowe tramwaje w Polsce w 2015 r.
Autor: Marek Graff
Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby tramwajów dostarczonych dla polskich miast. Wynikało to ze zbliżania się terminu zakończenia poprzedniej unijnej perspektywy finansowej i możliwości zagospodarowania niewykorzystanych jeszcze środków finansowych. Część tych dostaw została opóźniona w stosunku do umów na dostawę i nowe tramwaje weszły do eksploatacji dopiero w I kwartale 2016 r. Na uwagę zasługuje też wysoka aktywność polskich producentów na rynkach zagranicznych, gdzie zrealizowali oni kilka kontraktów. 6 stron.

Rola kolei w rozwoju obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej i łódzkiej (2). Plany rozwojowe sieci kolejowej
Autor: Jan Raczyński, Tomasz Bużałek, Agata Pomykała
Mimo, że obszar funkcjonalny warszawsko-łódzki skupia ponad 4 mln mieszkańców (ponad 10% potencjału ludnościowego Polski) oraz posiada liczne powiązania społeczno-gospodarcze ze wszystkimi regionami kraju to system powiązań transportowych zarówno wewnętrznych w ramach tego obszaru, jak i system jego powiązań zewnętrznych są wysoce niewystarczające przede wszystkim pod względem jakości infrastruktury. O ile system autostrad i dróg szybkiego ruchu został w znaczącym stopniu rozbudowany w ostatnich latach i jest obecnie domykany przez inwestycje w obwodnice Warszawy i Łodzi to system połączeń kolejowych opiera się na liniach kolejowych z XIX wieku o niskich parametrach technicznych. Porażką okazały się inwestycje w linie kolejowe nr 1 z Warszawy do Katowic i nr 17 z Koluszek do Łodzi, które miały w założeniach radykalnie poprawić jakość połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Efekty skrócenia czasu okazały się niewielkie, a dla niektórych połączeń nawet prawie żadne ze względu na brak inwestycji w nowy tabor kolejowy. Co gorsza konkurencyjność kolei pogorszyła się w wyniku budowy autostrady A2 wraz z obwodnicami obu miast, co spowoduje jeszcze w 2016 r. poprawę konkurencyjności transportu drogowego. 11 stron.
Pobierz (.PDF 0.77 MB)

Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (9). Elitarna turystyka w Ameryce Południowej i Środkowej
Autor: Joanna Hawlena
Kolejna edycja prezentowanego cyklu, dotyczącego elitarnej komunikacji kolejowej, odnosi się do, rejonu Ameryki Środkowej i Południowej. W publikacji przedstawiono historię i uwarunkowania rozwoju szlaków oraz charakterystykę poruszających się po nich bardziej znaczących pociągów. Analizą objęto zarówno aspekty techniczne, jak i jakość świadczonych usług oraz szeroki zakres związanych z podróżą doznań turystycznych. W przeprowadzonych rozważaniach wykazano specyfikę i odrębność cech, związanych z transportem kolejowym wybranych państw. Wskazano na przyczyny i skutki sprawiające, że w tym regionie świata zanotowano najgłębszy regres w świadczeniu usług kolejowych, a jego pasażerska komunikacja ustępuje transportowi kołowemu i lotniczemu. Nawiązując do myśli przewodniej całego cyklu zaprezentowano najciekawsze pociągi, wyróżniające się wyższym poziomem komfortu, obsługi pasażera, wykazujące równocześnie, że także w państwach mniej zamożnych istnieje zapotrzebowanie na elitarne usługi kolejowe. 10 stron.

Koncepcja i badania nad bezciężarowym urządzeniem naprężającym trakcji kolejowej
Autor: Tadeusz Knych, Paweł Kwaśniewski, Grzegorz Kiesiewicz, Andrzej Nowak, Wojciech Ściężor, Radosław Kowal, Szymon Kordaszewski, Kry
W artykule zaproponowano koncepcję zastąpienia klasycznych grawitacyjnych urządzeń naprężających sieć trakcyjną nowoczesnymi, kompaktowymi urządzeniami bezciężarowymi. Przedstawiono ewolucję sprężynowych urządzeń naprężających do zastosowań w sieciach trakcji kolejowej oraz metodologię i wyniki badań niezbędnych do opracowania działającego prototypu. W toku przedstawionych badań skonstruowano i wdrożono prototyp bezciężarowego urządzenia naprężającego sieć trakcyjną. Zbudowane urządzenie pozwala na regulowanie siły naciągu sieci w zakresie do 30 kN oraz na kompensację jej wydłużenia w zakresie powyżej 800 mm. 6 stron

Informatyzacja procesów opisowych eksploatacji i utrzymania urządzeń automatyki i telekomunikacji na posterunkach ruchu
Autor: Andrzej Cetera
Pomimo kilku lat intensywnej modernizacji infrastruktury kolejowej do dzisiaj nie udało się dopracować obowiązującego modelu stanowiska dyżurnego ruchu. Wydawało się, że uruchomienie projektu budowy symulatora (trenażera) wywoła konieczność wyspecyfikowania wymagań dla stanowiska dyżurnego ruchu, zarówno w aspekcie ergonomii, jak i rozwiązań technicznych porządkujących konfigurację interfejsu: dyżurny ruchu – urządzenia obsługiwane. Niestety tak się nie stało. Jak to wygląda dzisiaj? 5 stron

Dr hab. inż. Ryszard Maria Suwalski. Konstruktor SUW 2000 i SUW 2000/V
Autor: Wspomnienie
Dr hab. inż. Ryszard Maria Suwalski – konstruktor, którego wybitne osiągnięcia rozwinęły tabor szynowy do poziomu międzynarodowego.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).