Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 06
Zamów prenumeratę
Ze świata
Kolej c2c w Wielkiej Brytanii wprowadziła automatyczny zwrot pieniędzy za opóźnienie pociągu;
Pierwszy odcinek przebudowany na sygnalizację CBTC na linii podmiejskiej w Kopenhadze;
Zespół trakcyjny serii 950, produkcji CAF dla metra w Bilbao;
Stron 8
Pobierz (.PDF 0.49 MB)

Z Unii Europejskiej
Deklaracja sektora kolejowego odnośnie propagowania międzynarodowego transportu kolejowego;
Kolej jako klucz do dekarbonizacji transportu;
Jedna strona

Z kraju
MPK w Krakowie zakończyło projekt modernizacji wagonów EU8N z elementem niskiej podłogi;
Pierwszy zespół 730ML, produkcji PESA Bydgoszcz na linię Wilno– Kłajpeda, Litwa;
Jedna strona

Spalinowe wagony i zespoły trakcyjne w obsłudze ruchu regionalnego w Polsce
Autor: Marek Graff
Dostawy spalinowych pojazdów trakcyjnych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce pozwoliły nie tylko na utrzymanie, ale także na rozszerzenie oferty przewozów pasażerskich na niezelektryfikowanych liniach kolejowych. Kluczową rolę odegrała tu postawa samorządów regionalnych, które dokonały znaczących zakupów taboru, udostępniając go następnie spółce Przewozy Regionalne i nowo powstałym przewoźnikom samorządowym. Po zrealizowanych do końca 2015 r. dostawach pojazdów z napędem spalinowym można uznać, iż rynek osiągnął stan względnego nasycenia. W niniejszym artykule scharakteryzowano dostawy taboru w poszczególnych regionach oraz parametry techniczne i eksploatacyjne nowego taboru. Stron 12

Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego
Autor: Tadeusz Dyr, Andrzej Abramowicz
Wzrost elektromobilności jest istotnym czynnikiem realizacji celów europejskiej polityki transportowej w zakresie rozwoju niskoemisyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Przyjęty w czerwcu br. projekt eBus przyczynić się ma do rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono założenia tego projektu i jego potencjalne efekty. 4 strony.

Utrzymanie zestawów kołowych współpracujących z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi typu K
Autor: Grzegorz Strzelecki
W nowo budowanych wagonach towarowych dominującym typem hamulca jest nadal hamulec klockowy. Używane dotychczas wstawki hamulcowe z żeliwa szarego zostały zastąpione wstawkami kompozytowymi typu K. Działanie te wpisuje się w dążenia Unii Europejskiej do redukcji hałasu emitowanego przez wagony towarowe podczas ruchu (przejazdu) [10]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki eksploatacyjne użytkowania wstawek kompozytowych typu K. 5 stron.
Pobierz (.PDF 0.62 MB)

Wyznaczenie parametrów optymalnych pojazdu trakcyjnego dla zmiennego zapełnienia składu wagonów
Autor: Mirosław Wnuk
Przewozy kolejowe charakteryzują się zmiennym zapełnieniem składu wagonów, co znacznie utrudnia wyznaczenie parametrów optymalnych pojazdu trakcyjnego dla takich przewozów. Można jednak wyznaczyć parametry optymalne pojazdu trakcyjnego dla zmiennego zapełnienia składu wagonów wówczas, jeżeli do zadania jazdy dołączymy probabilistyczny model mas wagonów w analizowanym przedziale czasu. 5 stron.

Wpływ rodzaju substancji zanieczyszczającej podsypkę tłuczniową na rezystancję elektryczną obwodów torowych
Autor: Liudmyla Trykoz, Irina Bagiyanc


Projekt nowych zasad dostępu do infrastruktury kolejowej
Autor: Andrzej Abramowicz, Karolina Ziółkowska
Celem artykułu jest przybliżenie najnowszych decyzji KE uwzględniających dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. o utworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a w szczególności artykuł 42(8), określający procedury i kryteria dotyczące umów ramowych o przyznanie większej zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej na obszarze UE. Ten przepis wychodzi na przeciw nowym inwestorom, którzy zamierzają wejść na europejski kolejowy rynek wspólnotowy. W artykule omówiono obowiązki zarządcy infrastruktury kolejowej oraz powinności, jakie nałożono tym rozporządzeniem na wnioskodawców i potencjalnych inwestorów. Ponadto, w syntetycznym ujęciu przedstawiono procedury i kryteria dotyczące umów ramowych o przyznanie większej zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej na obszarze UE. 3 strony

Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Cześć 1 – uwarunkowania prawne
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Krzysztof Banaszek, Jan Raczyński
Artykuł jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń w zakresie badań teoretycznych i praktycznych oraz wdrożeń ekspertyz obejmujących aspekty prawne, eksploatacyjne oraz finansowe, odnoszące się do alternatywnych opcji rozwoju zasobów taborowych (modernizacja vs. zakup nowych jednostek) w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich. Celem pracy było w szczególności przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań, jakie muszą być uwzględnione przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów oraz rozpoznania czynników ryzyka, które powinny być brane pod uwagę w realizacji działań, związanych z rozwojem zasobów taborowych oraz sposobu zarządzania zagrożeniami. 5 stron.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).