Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 07-08
Zamów prenumeratę
Ze świata
Rozpoczęcie układania torów na budowie metra w Rijadzie, Arabia Saudyjska;
Otwarcie wydłużenia linii tramwajowej Cherry w Toronto;
Miasto Changsha w Chinach otwiera drugą linię metra;
Stron 14

Z Unii Europejskiej
Kolejowe przewozy towarowe w krajach UE przegrywają z transportem samochodowym;
Parlament Europejski przyjął część techniczną IV Pakietu Kolejowego;
Jedna strona

Z kraju
Zmiana napięcia zasilania w warszawskiej kolei WKD, z napięcia 600 V na 3000 V;
Dofinansowanie modernizacji kolei z UE ma wynieść do 2020 r. 6,7 mld euro;
2 strony

20 lat toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa. Międzynarodowa konferencja naukowa „Kolejowe Okręgi Badawcze”
W dniach 8–9 czerwca 2016 r. w Trzebnicy k.Wrocławia odbyła się zorganizowana przez Instytut Kolejnictwa pod honorowymi patronatami: Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Polskich Kolei Państwowych S.A. i Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) Międzynarodowa konferencja naukowa „Kolejowe Okręgi Badawcze”.
2 strony
Pobierz (.PDF 0.28 MB)

45-lecie pracy zawodowej i naukowej prof. Stanisławy Zamkowskiej
Na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu miało miejsce ważne wydarzenie: otwarte seminarium Zakładu Logistyki i Marketingu, poświęcone jubileuszowi 45-lecia pracy zawodowej i naukowej prof. Stanisławy Zamkowskiej. Podczas seminarium wygłoszone zostały referaty, przygotowane przez współpracownice Jubilatki, a przedstawiające Jej dorobek badawczy i naukowy, osiągnięcia dydaktyczne i aktywność organizacyjną. W seminarium uczestniczyli pracownicy Wydziału Transportu i Elektrotechniki, a także goście z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu.
3 strony

Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza – zarys dziejów
Autor: Ariel Ciechański
Sieci kolei górnictwa rud żelaza w Polsce są interesującym i istotnym zjawiskiem, nierzadko pełniącym w systemie transportowym tradycyjnych okręgów przemysłowych niezwykle ważną rolę. Stanowiły główne ogniwo łączące zakłady wydobywcze i przetwórcze (tzw. prażalnie rud). Na przełom XIX i XX w. przypada pierwsze udokumentowane uruchomienie linii tego typu kolei w Polsce, które nastąpiło w regionie starachowickim. Za końcową datę ich funkcjonowania uznaje się rok 1992 – moment zakończenia eksploatacji ostatnich linii wąskotorowych dawnych kopalń rud żelaza w regionie częstochowskim. W artykule syntetycznie przedstawia się rozwój i regres sieci kolei górnictwa rud wraz z próbą wskazania genezy tych procesów.
5 stron

Budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej, czyli prostowanie linii kolejowej Kraków–Zakopane
Autor: Marek Rabsztyn
W końcu września 2015 r. rozpoczęto prace przy budowie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie–Kraków Krzemionki. W niniejszym artykule przedstawiono założenia techniczne i eksploatacyjne tej inwestycji oraz jej znaczenie w systemie przewozów kolejowych.
2 strony
Pobierz (.PDF 0.22 MB)

Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie komunikacji tramwajowej w Gdańsku
Autor: Michał Beger, Marcin Połom
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz ruchu transportu miejskiego oraz modelowania przemieszczania się ludzi w ruchu pieszym i z wykorzystaniem transportu zbiorowego. Przedstawiono zakres danych niezbędnych do przeprowadzania analiz wraz z wykorzystywanymi narzędziami stworzonymi przy użyciu programu ArcGIS. Analizy przeprowadzono dla gdańskiej komunikacji tramwajowej, a następnie zestawiono i omówiono uzyskane wyniki.
6 stron

Rynek usług utrzymania taboru i urządzeń kolejowych
Autor: Joanna Pastuszka
W dniach 12–13 kwietnia br. w Manchesterze odbyło się spotkanie dla dziennikarzy, przedstawicieli firm kolejowych i pracowników naukowych, zorganizowane przez firmę Alstom. Przedstawiono na nim nowy innowacyjny program HealthHub, dzięki któremu Alstom dostarcza nie tylko sprzęt, ale również dane i rozwiązania informacyjne poprawiające podejmowanie gospodarkę taborem kolejowym. W artykule przedstawiono najistotniejsze założenia tego systemu.
5 stron

Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Cześć 2 – zagadnienia techniczno-eksploatacyjne
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Krzysztof Banaszek, Jan Raczyński
Celem artykułu jest analiza wymagań, jakie muszą być uwzględnione przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów oraz rozpoznanie czynników ryzyka, które powinny być brane pod uwagę w realizacji działań związanych z rozwojem zasobów taborowych oraz sposobem zarządzania zagrożeniami. W drugiej części artykułu, dotyczącej zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przedstawiono uwarunkowania prognozowania rozwoju środków transportu publicznego w przedsiębiorstwach kolejowych. Następnie omówiono uwarunkowania dla planowania zakupu nowych lub modernizacji pojazdów eksploatowanych. Całość tej części opracowania kończy podsumowanie i wnioski oparte o przeprowadzoną analizę SWOT.
9 stron

Dwuwymiarowa funkcja korelacji obrazów wad typu squat w diagnostyce szyn kolejowych metodą skaterometrii laserowej
Autor: Piotr Lesiak, Aleksander Sokołowski, Marek Wlazło
W artykule zastosowano dwuwymiarową funkcję korelacji do oceny podobieństwa obrazów wad szyn kolejowych uzyskanych metodą skaterometrii laserowej. Obrazy te powstają w wyniku rozproszenia wiązki lasera. Jako obiekt badań wybrano wady kontaktowo-naprężeniowe typu squat. Proponowana metoda polega na porównaniu obrazu wady z obrazem jej wzorca. W obliczeniach funkcji korelacji tych obrazów, wykorzystano dwuwymiarową szybką transformację Fouriera. Transformaty obydwu obrazów pomnożono przez siebie. Następnie wyznaczono odwrotną transformatę, w wyniku której uzyskano obraz funkcji korelacji. Charakterystycznym efektem podobieństwa tych obrazów jest obraz z ostrym, wyrazistym pikiem. Wartość liczbowa tej funkcji stanowi miarę podobieństwa obrazów wady i wzorca. Ten oryginalny algorytm wyznacza nowe możliwości w diagnostyce szyn kolejowych.
6 stron
Pobierz (.PDF 0 MB)

Praktyczna aplikacja In Motion Charging w Gdyni: trolejbusy w obsłudze linii autobusowych
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk
Ładowanie nocne (OverNight Charging) oraz szybkie ładowanie (Oportunity Charging) to obecnie 2 najbardziej popularne systemy ładowania autobusów elektrycznych. Pomimo uruchomienia wielu próbnych instalacji żaden z tych 2 systemów nie zyskał jednoznacznej aprobaty użytkowników. Alternatywą jest ładowanie pojazdów w ruchu (tzw. In Motion Charging), które stanowi połączenie zalet komunikacji trolejbusowej oraz autobusu elektrycznego: głównym źródłem zasilania są baterie trakcyjne, ale – co jest kluczowe – ładowanie odbywa się w ruchu bez konieczności zatrzymywania pojazdu.
7 stron
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).