Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 09
Zamów prenumeratę
Ze świata
Metrolinx zamawia 125 wagonów piętrowych firmy Bombardier;
Wysłanie pierwszego składu pociągu z Włoch do Peru, dla linii 2 metra w Limie;
Lekka kolej Bybanen w Bergen, Norwegia dojeżdża już do miejscowości Birkelandsskiftet;
9 stron
Pobierz (.PDF 0 MB)

Z Unii Europejskiej
Sektor transport kolejowego i Komisja Europejska podpisują symboliczne porozumienie o współpracy i wymianie informacji w sprawie uruchomienia systemu ERTMS;
Prezes DB Rüdiger Grube wybrany nowym przewodniczącym CER;
1 strona

Z kraju
MPK Kraków zakończyło przebudowę dawnych pojazdów metra wiedeńskiego;
1 strona

Przyszłość należy do kolei dużych prędkości.
Wywiad z Michel Leboeuf Honorowym Przewodniczącym Komitetu UIC Intercity and High Speed;
2 strony
Pobierz (.PDF 0.17 MB)

Seminarium: Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych
13 września 2016 r. w ramach cyklu spotkań naukowych Instytutu Kolejnictwa (IK) odbyło się seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych.
1 strona

Techniczno-ruchowe aspekty wykorzystania linii dużych prędkości do przewozów regionalnych
Autor: Andrzej Żurkowski
Uruchomienie w Polsce w grudniu 2014 r. połączeń międzyaglomeracyjnych pociągami ED250 (Pendolino), osiągającymi prędkość 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi, zgodnie z dyrektywą 2008/57 o interoperacyjności kolei, uruchomienie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP). Jednocześnie po raz pierwszy zastosowano urządzenia ETCS poziomu 1 do prowadzenia ruchu pociągów. Wydarzenia te stanowią przesłankę do podjęcia szeregu prac badawczo-technicznych, które byłyby podstawą do zdobywania krajowych doświadczeń w zakresie przedmiotowym. Przygotowana z inicjatywy Instytutu Kolejnictwa monografia na temat KDP potwierdza [9], że już obecnie wielu polskich specjalistów dysponuje obszerną wiedzą teoretyczną na temat najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Specyfika polskich uwarunkowań wymaga jednocześnie, aby zostały one odpowiednio zaadaptowane.
4 strony

Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w Polsce
Autor: Jan Raczyński, Tomasz Bużałek
W opracowaniu przedstawione zostały koncepcje wykorzystania planowanych do budowy w Polsce linii dużych prędkości, w celu stworzenia sieci szybkich połączeń regionalnych w rejonach największych polskich aglomeracji. Przedstawione propozycje nie wyczerpują możliwości tworzenia nowych lub modyfikacji proponowanych relacji. Przygotowanie koncepcji obsługi regionów wymaga pogłębienia przedstawionych prac badawczych Instytutu Kolejnictwa, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia optimum multimodalności z istniejącymi lub planowanymi systemami transportowymi.
6 stron

Doświadczenia europejskie w zakresie zapewnienia regionom dostępu do systemów kolei dużych prędkości
Autor: Tomasz Bużałek
Koleje dużych prędkości (KDP) tworzone są jako szkieletowy element sieci kolejowej łączący największe miasta i aglomeracje. Budowa linii dużych prędkości (LDP) podyktowana jest z reguły ograniczeniem przepustowości sieci istniejącej i chęcią zaoferowania konkurencyjnego wobec transportu drogowego czasu przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi. Sieć osadnicza dużych miast determinuje więc układ linii dużych prędkości. Nie oznacza to jednak, że sieć szybkich połączeń jest dla mniejszych miejscowości niedostępna czy niepotrzebna. Włączanie w obsługę przez sieć KDP miast średnich i małych jest rutynową praktyką. Wynika ona zarówno z chęci zmniejszenia tzw. „efektu tunelowego”, jak i potrzeby optymalizacji wykorzystania, drogiej przecież, infrastruktury. Podejmowanie działań na rzecz rozszerzenia kręgu użytkowników i beneficjentów linii KDP można zatem postrzegać zarówno jako działanie z dziedziny rozwoju regionalnego, jak i ekonomizacji eksploatacji infrastruktury. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
5 stron

Rozwój sieci TEN-T w Polsce
Autor: Andrzej Massel
Idea sieci transeuropejskiej sięga początków lat 90. ubiegłego wieku. Sieć kolei dużych prędkości oraz sieć transportu kombinowanego, dla których w większości krajów nie istniały plany narodowe, były przedmiotem studiów prowadzonych dla całej Europy na podstawie dostępnych wtedy danych. Stały się one podstawą sieci obejmującej cały kontynent. Jednakże w odniesieniu do infrastruktury drogowej oraz infrastruktury kolei konwencjonalnych praca ekspertów polegała w dużej mierze na kompilowaniu istniejących planów krajowych i uzupełnianiu tych planów o brakujące połączenia [7]. W niniejszym artykule omówiono uwarunkowania rozwoju sieci TEN-T w Polsce.
8 stron

Pociągi Inspiro na drugiej linii metra warszawskiego
Autor: Marek Graff
Pociągi metra Inspiro zostały zaprojektowane przez koncern Siemens z wykorzystaniem ostatnich osiągnięć technicznych, jako propozycja dla systemów kolei podziemnej dla krajów środkowej i wschodniej Europy, obsługujących potoki pasażerskie na poziomie 50 tys. pasażerów na godzinę w każdym kierunku. Jako ostatnie rozwiązania techniczne należy rozumieć oszczędne zużycie energii, niskie koszty utrzymania, a także optymalne wykorzystanie zdolności przewozowej pociągów oraz zapewnienie odpowiedniego komfortu podróży dla pasażerów. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w tym taborze.
6 stron
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).