Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 10
Zamów prenumeratę
Ze świata
Producent samochodów firma BYD, Shenzhen, Chiny zbudowała kolej jednoszynową;
Na linii Qilin w Nanjing, Chiny rozpoczęto jazdy próbne tramwaju napędzanego akumulatorami;
Dalsza poprawa bezpieczeństwa jazdy koleją w Europie;
4 strony

Z Unii Europejskiej
Rekordowa sprzedaż lokomotyw i wagonów;
Azja Pacyficzna, tabor i usługi napędzają wzrost;
1 strona

Z kraju
Zmiany w polsko-białoruskiej komunikacji pasażerskiej w ostatnim kwartale 2016 r.;
Komunikacja polsko-litewska oraz system SUW2000;
System SUW 2000 w komunikacji polsko-ukraińskiej;
1 strona
Pobierz (.PDF 0.43 MB)

Pociągi z unoszeniem magnetycznym
Autor: Marek Graff
Pociągi oparte na zasadzie toczenia się kół po szynach osiągnęły przez prawie 200 lat ich eksploatacji wysoki poziom dojrzałości rozwiązań technicznych, co umożliwiło ich powszechne wykorzystywanie. W komercyjnych zastosowaniach została również opanowana technologia umożliwiająca ich eksploatację z prędkością ponad 300 km/h z perspektywą osiągnięcia 400 km/h. Rekord prędkości dla układu koło-szyna wynosi 575 km/h. Od kilkudziesięciu lat prowadzone są jednak badania nad nowymi rodzajami napędu z magnetycznym unoszeniem i silnikiem liniowym z kilkoma praktycznymi zastosowaniami. Pojawiły się również koncepcje systemu hyperloop, dla którego nie przedstawiono jednak jeszcze żadnych rozwiązań technicznych. W artykule omówiono rozwiązania techniczne i eksploatacyjne systemu opartego na magnetycznym unoszeniu. 12 stron

Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej
Autor: Sławomir Goliszek, Marcin Połom
W artykule podjęto próbę zaprezentowania wpływu środków Unii Europejskiej z perspektywy budżetowej 2014–2020 na zmiany dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. W analizie przyjęto, iż środki z UE będą głównym czynnikiem zmian czasów przejazdu komunikacji zbiorowej w miastach. Badanie przeprowadzono w 2 okresach. W pierwszej części pracy zaprezentowano stan dla roku 2013, przed wprowadzeniem kluczowych inwestycji z perspektywy 2014–2020. W drugiej części analizy ukazano potencjalny stan dla roku 2020, po wykonaniu zaplanowanych inwestycji. Efektem miałaby być poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego. Inwestycje infrastrukturalne, na których oparta jest analiza zmiany dostępności transportem miejskim, przedstawione zostały w 2 ekspertyzach dla miast Polski Wschodniej. Przewodnim celem opracowania jest sprawdzenie, czy środki z perspektywy UE na lata 2014–2020, które przeznaczone zostaną na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, zostały ukierunkowane na odpowiednie inwestycje. Analiza poprawy dostępności transportu zbiorowego w sposób jednowymiarowy przedstawi zmiany powierzchni izochrony, czasu dojazdu, liczby osób oraz gęstości zaludnienia w latach 2013 i 20201. 10 stron

Wybrane zagadnienia projektowe trakcyjnych sieci tramwajowych
Autor: Tadeusz Maciołek
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z modernizacją i budową nowych sieci tramwajowych. Nowe materiały i podzespoły konstrukcyjne pozwalają na poprawę funkcjonowania sieci. Opisane zostały parametry wymiarowe i obciążeniowe podstawowej struktury sieci. Przedstawiono również nowe rozwiązania dotyczące konstrukcji urządzeń naprężających. 5 stron
Pobierz (.PDF 0 MB)

Napędy trakcyjne z zasobnikami energii (typy, konfiguracje, ograniczenia)
Autor: Janusz Biliński
W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój konstrukcji pojazdów z napędem autonomicznym, w szczególności dotyczy to pojazdów komunikacji miejskiej – autobusów elektrycznych, trolejbusów i tramwajów. Wiele miast w Polsce już eksploatuje bądź przygotowuje się do zakupu autobusów elektrycznych, także tramwaje są już wyposażane w zasobniki energii. Zasobniki takie najczęściej wykorzystują baterie akumulatorów i/lub baterie superkondensatorów. 4 strony

Pomiary pól magnetycznych taboru kolejowego w świetle obowiązującej normy kolejowej
Autor: Andrzej Białoń, Łukasz John
W artykule przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do aktualnie obowiązujących wymagań i przepisów prawnych w środowisku kolejowym wraz z dopuszczalnymi poziomami. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do badań, sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz taboru kolejowego. W artykule zilustrowano przykładowe wyniki pomiarów pojazdu kolejowego na przykładzie lokomotywy spalinowej. Jednocześnie zostały przedstawione kryteria dopuszczalnych poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze. 4 strony

Uwarunkowania w planowaniu rozwoju pasażerskich zasobów taborowych kolejowych firm transportowych. Cześć 3 – zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Krzysztof Banaszek, Jan Raczyński
Właściwa eksploatacja pojazdów szynowych ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa na kolei, a błędy popełniane przy prowadzeniu prac związanych z eksploatacją mogą być przyczyną wypadków. Jest jasne, że prace związane z eksploatacją pojazdów prowadzone na kolei, tak samo jak projekty inwestycyjne, wymagają systemowego i systematycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem. Co więcej, nie można jednoznacznie odzielić projektów od eksploatacji, a pewne działania można przypisać do każdego z tych pojęć – w efekcie obydwa podejścia powinny być oparte na wspólnym zestawie podstawowych zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Technicznym. 5 stron

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2016
W dniach 13–15 października 2016 r. w Zakopanem odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa SEMTRAK 2016. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej, Centralne Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwo Techniczno-Naukowe Sem–Trak. Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Honorowego w składzie: Jan Kazior – rektor Politechniki Krakowskiej, Piotr Szymczak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wojciech Orzech – prezes Zarządu PKP Energetyka, Tadeusz Trzmiel – wiceprezydent miasta Krakowa, Andrzej Żurkowski – dyrektor Instytutu Kolejnictwa.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).