Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 12
Zamów prenumeratę
Ze świata
Prezydent Kenii rozpoczyna budowę linii kolejowej Nairobi–Naivasha;
Prezentacja nowatorskich rozwiązań w zakresie kolejnictwa opracowanych przez firmę Siemens;
Nowa trasa transportu kontenerów z Indii do Rosji;
4 strony

Z Unii Europejskiej
Parlament Europejski przegłosował drugą część IV Pakietu Kolejowego;
1 strona

Z kraju
Inauguracja połączenia Intercity Przemyśl–Lwów–Kijów;
Reaktywacja połączeń lokalnych na Podlasiu;
Solaris i Stadler tworzą spółkę joint venture;
3 strony
Pobierz (.PDF 0.51 MB)

Przyszłość kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce
Autor: Agata Pomykała
W 2014 r. koleje dużych prędkości obchodziły swoje 50-lecie. Ich rozwój, zapoczątkowany latami dyskusji i powstaniem wielu koncepcji, od wielu lat jest coraz bardziej intensywny i ekspansywny. Plany budowy takich systemów posiadają już nie tylko kraje najbogatsze i o najbardziej zaawansowanej technologii, ale także mniej rozwinięte kraje azjatyckie i afrykańskie. 7 stron
Pobierz (.PDF 0 MB)

Rzeczywiste środowisko elektromagnetyczne pracy urządzeń kolejowych w otoczeniu sieci trakcyjnej DC 3 kV – dobór środków ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi
Autor: Radosław Burak-Romanowski, Mirosław Zielenkiewicz
Rosnący poziom szkód w urządzeniach przytorowych w trakcie nasilających się w ostatnich latach nawałnic burzowych stał się przyczyną rozpoczęcia prac badawczych nad możliwymi sposobami ich istotnego ograniczenia. W efekcie prowadzonych badań wypracowany został system ochrony, który w postaci zasad realizacji ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV w połączeniu z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej zamieszczonymi w opracowaniu [11] jest wprowadzany do stosowania przez PKP PLK S.A. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu. 6 stron

Metodyka wyznaczania strat cieplnych i obciążeń termicznych w falownikach trakcyjnych
Autor: Janusz Biliński, Michał Łagosz
W artykule przedstawiono zasady określania strat ciepła w przetwornicach trakcyjnych metodą TLV i symulację prób zmian temperatury w przetwornicy trakcyjnej podczas teoretycznego przejazdu pociągu. Przejazd teoretyczny składał się z cyklu rozruchu, jazdy, hamowania i zatrzymywania. Wyniki przedstawiono na wykresach dla różnych parametrów modelu cieplnego. Przeprowadzone modelowanie potwierdziło poprawność zastosowanej metody ustalenia strat cieplnych i obciążeń termicznych przekształtnika trakcyjnego. Przedstawione wyniki wskazują, jak ważna jest znajomość zjawisk towarzyszących. Pozwala ona dobrać prędkość, przy której napęd osiąga optymalną efektywność. Nowoczesne metody symulacji pozwalają na uzyskiwanie efektów w relatywnie krótkim czasie. 4 strony

Sterowanie ruchem na skrzyżowaniu dróg w strefie oddziaływania przejazdu kolejowego
Autor: Witold Olpiński
W artykule przedstawiono oraz zilustrowano przykładami taką wzajemną lokalizację przejazdu kolejowego i pobliskiego skrzyżowania drogi biegnącej przez ten przejazd, że ruch na skrzyżowaniu ma wpływ na bezpieczeństwo na przejeździe. Omówiono obowiązujące regulacje prawne i na tym tle zaproponowano szczególne zasady nadawania pierwszeństwa na tak zlokalizowanych skrzyżowaniach. Stosowanie tych zasad pozwoliłoby wyeliminować zagrożenie związane z utrudnieniem sprawnego opuszczania kolizyjnej strefy przejazdu kolejowego przez pojazdy, blokowanego ruchem na skrzyżowaniu. Wskazano na możliwość wykorzystania sygnalizacji świetlnej do odpowiedniej organizacji ruchu na takich skrzyżowaniach, pod warunkiem powiązania jej działania z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wykrywającymi zbliżanie się pojazdu szynowego do przejazdu. Przedstawiono propozycje wymagań dotyczących takiego powiązania oraz przeanalizowano uwarunkowania wpływające na możliwość opracowania i wdrożenia systemu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań zlokalizowanych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych. 11 stron

Analiza możliwości objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej – Część I: Wymagania
Autor: Wojciech Gamon, Rafał Wachnik
W artykule przedstawiono analizę wymagań prawnych dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) pod kątem ich adekwatności w zastosowaniu dla bocznic kolejowych. Przeanalizowano istniejące wymagania prawne i organizacyjne oraz dokonano analizy konieczności i zakresu rozszerzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w celu spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do bocznic kolejowych. 3 strony

Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej
Autor: Arkadiusz Kampczyk
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z prawem Unii Europejskiej odnoszącym się do transportu kolejowego. Omówiono 3 poziomy prawa – poziom prawa pierwotnego, wtórnego oraz pomocniczego. W pracy ujęto elementy mające znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości i przepustowości sieci transportu kolejowego, zwracając uwagę na różnicę pomiędzy „oczekiwaniami” klienta, a jego „potrzebami”. Wykazując też, że efektywna struktura, która zwiększa rolę zarządców infrastruktury, wymaga prowadzenia w diagnostyce, geodezji i kartografii wysokiej jakości produktu. Odniesiono się również do tematyki rozbieżności znaczeniowej między wersjami językowymi unijnych aktów prawnych dla wykładni prawa Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. 7 stron


A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).