Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2017 > 05
Zamów prenumeratę
Ze świata
Przejazd pierwszego pociągu pomiędzy Azerbejdżanem a Iranem;
RZD International zakończyło modernizację linii Belgrad–Pančevo, Serbia;
7 stron

Z Unii Europejskiej
Komisja Europejska przedkłada pakiet dla zrównoważonej mobilności – „Europa w ruchu”;
1 strona

Z kraju
Integracja taryfowa w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;
1 strona

Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Wschodniej
Autor: Małgorzata Kozłowska
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Wschodniej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę. 4 strony

Osoby niepełnosprawne w systemie transportu publicznego
Autor: Ewa Raczyńska-Buława
Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, a w szczególności, mają również prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Podstawą włączania do życia społecznego – szkolnictwa, zatrudnienia, życia prywatnego, powinien być równy dostęp do systemu transportu publicznego. W praktyce jednak zasady dostępności poszczególnych elementów systemu transportu publicznego regulowane są przez rozporządzenia i ustawy o różnym stopniu szczegółowości, nakładające różne inne obowiązki na przewoźników zbiorowego transportu publicznego lub przeciwnie – nienakładające żadnych zobowiązań mających na celu zapewnienie równego dostępu do usług transportowych, będących przecież podstawą życia społecznego. Ograniczenie dostępu do systemu transportu publicznego rodzi największe wykluczenie społeczne, uniemożliwiając dojazd do pracy, do szkoły i normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym. Wykluczenie to ma także wymiar finansowy – będąc zmuszonymi do korzystania z samochodu, osoby niepełnosprawne są równocześnie zmuszone do ponoszenia znacząco wyższych kosztów życia. Szczegółowa analiza tych problemów jest przedmiotem niniejszego artykułu. 11 stron

Integracja lotnisk z kolejami dużych prędkości
Autor: Jacek Wesołowski
Od otwarcia połączenia linią kolei miejskiej lotniska Cleveland ze śródmieściem (1968 r.) – pierwszej „integracji kolejowo-lotniczej” po II wojnie światowej – mija półwiecze. O modelowych rozwiązaniach istniejących na początku naszego wieku pisano już na tych łamach w 2003 r. [24]. Dzisiaj lista takich lotnisk wydłużyła się już do kilkuset pozycji, a dwie ostatnie dekady zanotowały ich szczególnie lawinowy przyrost. W większości są to jednak powiązania z systemami metra, kolei aglomeracyjnych, a niekiedy też tramwajów. Mimo, że powiązania z sieciami kolei dalekobieżnych stanowią niewielką część tych przypadków, warto im się przyjrzeć bliżej – bo są one bardzo znaczące. W ich grupie jeszcze bardziej wyjątkowe są przypadki powiązania z siecią kolei dużych prędkości (KDP), realizowane przez linie dużych prędkości albo przez współpracujące z nimi linie klasyczne, którymi jeżdżą pociągi dużych prędkości. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu. 11 stron
Pobierz (.PDF 1.01 MB)

Komunikacja kolejowa na wschodnim pograniczu (1). Uwarunkowania historyczne
Autor: Marek Graff
Wschodnia granica Polski jest także granicą pomiędzy systemami kolejowymi 1 435 mm i 1 520/1 524 mm. W ostatnim stuleciu ulegała one wielokrotnemu przesunięciu wraz ze zmianą granic państwowych. Linie kolejowe obu systemów tworzyły system wzajemnych powiązań ze stacjami przeładunkowymi, a na obszarze Polski linie te funkcjonowały obok siebie. W węźle łódzkim np. stykały się ze sobą dwie linie systemu 1 524 mm i jedna systemu 1 435 mm. 8 stron

Rola UIC w rozwoju kolei dużych prędkości
Autor: Agata Pomykała
Jednym z najbardziej rozwijających się obecnie segmentów rynku kolejowego są koleje dużych prędkości. Istotną rolę w ich promowaniu oraz propagowaniu najlepszych rozwiązań technicznych i organizacyjnym odgrywa Międzynarodowy Związek Kolei, UIC (fr. Union Internationale des Chemins de fer). W ramach jego struktur działa komitet zajmujący się sprawami kolei dużych prędkości (ang. Intercity & High Speed Committee), organizujący od 1992 r. w cyklach 2–3-letnich kongresy kolei dużych prędkości. Ostatni z nich odbył się w Japonii w lipcu 2015 r., zaś następny zaplanowany jest w Turcji (Ankara) w terminie 8–10 maja 2018 r. 6 stron
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).