Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2017 > 07-08
Zamów prenumeratę
Ze świata
Firma Stadler, Szwajcaria buduje szybki tramwaj Czyżyk dla St. Petersburga, Rosja;
Tramwaje zasilane od strony ziemi według systemu TramWave, Włochy uruchomiono w Zhuhai, Chiny;
stron 12
Pobierz (.PDF 0.86 MB)

Z Unii Europejskiej
Komisja podaje Grecję, Luksemburg i Rumunię do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu braku transpozycji dyrektywy w sprawie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego;
Jedna strona;

Z kraju
20 lat Alstom KONSTAL;
Jedna strona;

MEDCOM wchodzi do Australii i umacnia się na rynku tramwajowym


Koszty kongestii w Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr, Małgorzata Kozłowska
W marcu br. Komisja Europejska opublikowała raport z badań dotyczących mobilności w miastach w aspekcie dostępności obszarów miejskich. W ramach tych badań oszacowano koszty kongestii w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono najważniejsze wyniki i wnioski z badań. 6 stron.

Perspektywy rozwoju komunikacji tramwajowej w miastach polskich w perspektywie finansowej 2014–2020
Autor: Artur Orzeł, Anna Pająk, Marek Graff
Tramwaje w Polsce są eksploatowane przez sumarycznie 15 miast, wliczając aglomerację Górnego Śląska. Wraz z szeroką dostępnością funduszy pomocowych UE, zwłaszcza POIiŚ (fundusze z budżetu UE 2007–2013), zdecydowana większość miast eksploatujących tramwaje, zmodernizowała zarówno infrastrukturę, jak i pozyskała fabrycznie nowy tabor. Swoją szansę wykorzystała przede wszystkim Pesa, dostarczając niskopodłogowe tramwaje dla większości polskich miast. Producent z Bydgoszczy także zrealizował zamówienia eksportowe, w szczególności dla Europy Wschodniej i Południowej. Inni producenci, tacy jak Bombardier czy Alstom także są wykonawcami zamówień na wyprodukowanie tramwajów dla miast w Polsce, a Solaris, poza produkcją krajową, realizuje zamówienia eksportowe do Niemiec. Obecnie rozstrzygane są kolejne przetargi na dostawy nowego taboru (fundusze z budżetu UE 2014–2020), oraz modernizacji infrastruktury tramwajowej, choć władze poszczególnych miast łączą całość z modernizacją systemów komunikacyjnych rozumianych kompleksowo, nadrabiając w ten sposób wieloletnie zapóźnienia, nierzadko kilkudziesięcioletnie. Podsumowując, wykonanie programów modernizacji systemów komunikacyjnych pokazało, iż dostępność środków finansowych jest tylko jednym z elementów sprawnej realizacji całości, poza stabilnym prawem, szeroką obecnością firm-wykonawców (w tym prywatnych), czy sprawnym systemem bankowym, udzielającym kredytów na korzystnych warunkach. 8 stron
Pobierz (.PDF 0 MB)

Kolej na rower! O przekształceniach placów dworcowych wskutek wprowadzenia architektury rowerowej
Autor: Marta Mroczek
Podczas gdy samo zagadnienie dotyczące integracji transportu rowerowego i szynowego jest dosyć dobrze opracowane, wciąż brak usystematyzowanej wiedzy na temat wpływu obecności roweru na kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym tych w okolicy dworców kolejowych. Wybrane przykłady pokazują, że mariaż roweru z pociągiem lub metrem w ujęciu urbanistyczno- -architektonicznym może stać się czynnikiem popularyzującym transport łączony. Możliwe jest łączenie utylitarnej funkcji transportowej z atrakcyjną przestrzenią placu, a infrastruktura rowerowa często znacząco się do tego przyczynia. 14 stron.

Turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym kolei – czy bariery formalne i finansowe skutecznie blokują jej rozwój?
Autor: Ariel Ciechański, Filip Bebenow
Turystyka kolejowa stanowi w wielu krajach europejskich ważny element lokalnych i regionalnych gospodarek. Obserwujemy jej coraz większy rozwój i coraz lepszy poziom świadczonych usług. Również w Polsce ten rodzaj turystyki zaczął zyskiwać na popularności. Niestety, pomimo podejmowanych w wielu miejscach prób, poziom oferowanych w Polsce usług nadal w większości przypadków odbiega od obserwowanych na zachodzie standardów. Autorzy tego opracowania, będący zarówno teoretykami, jak również posiadający doświadczenie praktyczne w kierowaniu obiektami turystyki kolejowej i kreowaniu ich ofert, jako cele stawiają sobie próbę definicji barier powodujących taki stan rzeczy. Ze względu na odmienną specyfikę przeprowadzają analizę odrębnie dla kolei normalnotorowych i odrębnie dla wąskotorowych. Diagnoza zastanego stanu rzeczy stanowi asumpt do podsumowań i wyprowadzenia wniosków o charakterze rekomendacji, których zastosowanie w ocenie autorów może odwrócić niekorzystne tendencje. 9 stron.

Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Ukrainą
Autor: Marek Graff
W ostatnich latach komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Ukrainą, mimo szeregu trudności (odmienny rozstaw szyn, Ukraina nie jest członkiem UE, itp.), wykazuje znaczną dynamikę wzrostu, zarówno w segmencie przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Dawne rejony przeładunkowe, zbudowane na potrzeby wojska przed 1989 r., zostały albo przystosowane także do celów cywilnych, albo zlikwidowane. Poza tym, gospodarka ukraińska od dwóch lat notuje kilkuprocentowy wzrost gospodarczy, co automatycznie przekłada się na zwiększenie wolumenu przewozów, w tym wymiany handlowej z krajami sąsiednimi, także z Polską. Przyczynia się do tego import z Ukrainy do Polski surowców (rudy żelaza czy stali surowej), a kolej jest idealnym środkiem do ich przewozu. Ponieważ w Polsce przebywa ok. 1,0–1,5 mln obywateli Ukrainy, zatem poprawienie komunikacji pasażerskiej stało się priorytetem zarówno spółek PKP, jak i UZ, a efekty są pozytywnie oceniane przez przewoźników po obu stronach granicy (w tym pociąg IC relacji Kijów–Lwów–Przemyśl). Atutem kolei w komunikacji polsko-ukraińskiej jest znacznie niższy czas przejazdu w porównaniu z samochodem czy autobusem, co wynika z możliwości wdrożenia bardziej sprawnej odprawy granicznej w pociągu w porównaniu z pozostałymi środkami transportu. Nowym projektem, obecnie na etapie dyskusji pomiędzy PKP i UZ, jest włączenie się do programu Nowy Jedwabny Szlak. 17 stron

Koncepcja wielokryterialnej metody oceny systemu prowadzenia pociągów na modernizowanych liniach kolejowych
Autor: Włodzimierz Matusik
Podczas modernizacji linii kolejowych w Polsce należy wziąć pod uwagę rodzaj systemu prowadzenia pociągów, który będzie najbardziej odpowiedni dla danego odcinka linii kolejowej. W artykule zaprezentowano pewną koncepcję oceny różnych wariantów systemów prowadzenia pociągów. Studia wykonalności nie zawsze potrafią odpowiedzieć na pytanie, jaki system najlepiej zastosować. Przedstawiona metoda uwzględnia punkty widzenia zarówno użytkownika transportu kolejowego, jak i zarządcy infrastruktury. Pozwala wybrać system najbardziej dopasowany do oczekiwań każdej strony. 4 strony.

Bezusterkowa praca dla kategorii stacji poprzez optymalizację technologii
Autor: Liudmyla V. Trykoz, Irina V. Bagiyanc

A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).