Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2017 > 12
Zamów prenumeratę
Ze świata
Miasto Tallinn, Estonia otrzymało pierwszy zmodernizowany tramwaj typu Tatra;
Miasto Luksemburg buduje pierwszą linię tramwajową;
3 strony

Z Unii Europejskiej
UE inwestuje 1 mld euro w rozwój sieci transportowej;
VitalNodes: Nowa unijna sieć wspierająca dostarczanie towarów w węzłach miejskich TEN-T;
1 strona

Z kraju
Konsorcjum Solaris/Stadler przedłuża ważność oferty w Krakowie;
Zmiany w pasażerskiej komunikacji polsko-ukraińskiej;
2 strony

Usługi publiczne w Unii Europejskiej dzisiaj i jutro
Autor: Joanna Raczyńska
W sektorze transportu kolejowego, niemal wszędzie na świecie, rządy współfinansują krajowe kolejowe przewozy pasażerskie. Usługi te zazwyczaj nie są komercyjnie opłacalne, są jednak bardzo istotne ze względów społecznych. Wsparcie finansowe usług użyteczności publicznej jest szczegółowo regulowane w prawodawstwie Unii Europejskiej. Udzielana pomoc nie powinna bowiem prowadzić do zakłócania konkurencji na rynku transportowym. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu. 14 stron
Pobierz (.PDF 0.59 MB)

Przykłady wykorzystania transportu szynowego w obsłudze dostaw nie tylko na dalekie odległości
Autor: Anna Mężyk
Potrzeba większego wykorzystania przyjaznych środowisku gałęzi transportu do zaspokojenia rosnących potrzeb w zakresie przewozów ładunków i organizacji ich dostaw jest niepodważalna. Jednak praktyczna realizacja tego postulatu, zwłaszcza w logistycznej obsłudze miast, napotyka na wiele trudności. W artykule zostały omówione rozwiązania organizacyjne usprawniające transport intermodalny w USA oraz przedstawiono koncepcje i przykłady wykorzystania transportu szynowego do obsługi logistycznej dostaw w miastach. 8 stron.

Transport szynowy w obsłudze logistycznej mieszkańców miast
Autor: Beata Zagożdżon
Dynamiczny rozwój współczesnych miast pociąga za sobą problemy gospodarcze, społeczne, kulturowe i ekologiczne. Typowymi negatywnymi zjawiskami w zakresie środowiska naturalnego i społecznego są emisja zanieczyszczeń, hałas, wypadki komunikacyjne oraz kongestia. Remedium na te zjawiska jest sprawna obsługa logistyczna mieszkańców. Jest to system organizacji przemieszczeń, który ogranicza negatywne zjawiska i jednocześnie zwiększa satysfakcję użytkowników z oferowanej im mobilności. Celem artykułu jest analiza efektywnych rozwiązań obsługi logistycznej mieszkańców miast w zakresie transportu szynowego. Kolej stanowi szkielet systemu komunikacyjnego aglomeracji, a jednocześnie jest gałęzią transportu, którą cechują niskie koszty zewnętrzne. W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania funkcjonowania kolei aglomeracyjnych w Polsce, w tym ich silne i słabe strony, oraz przeanalizowano wykorzystanie lekkiej kolei w obsłudze transportowej mieszkańców wybranych aglomeracji europejskich. 6 stron.

Analiza wpływu zwarć odległych w sieci trakcyjnej systemu prądu stałego o napięciu 3 kV na parametry napięcia systemu trakcyjnego i sieci zasilającej
Autor: Wojciech Dzienis
System trakcji elektrycznej prądu stałego w Polsce zasilany jest głównie z sieci średniego napięcia na następujących poziomach znamionowych: 15, 20 kV oraz 30 kV, które jest sukcesywnie eliminowane. Podstacji trakcyjnych zasilanych z sieci średniego napięcia obecnie w eksploatacji jest 452. Występują również podstacje trakcyjne zasilanie napięciem 110 kV, których obecnie eksploatuje się 28. Sieć trakcyjna, podobnie jak sieci prądu przemiennego, narażona jest na szereg zakłóceń, w tym zwarcia, które występują stosunkowo często. Mogą one być spowodowane nie tylko uszkodzeniem izolacji, wadą mechaniczną przewodów sieci jezdnej, ale również uszkodzeniami w taborze kolejowym. Zagadnienia te są przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. 8 stron.

Ocena wykorzystania zespołów prostownikowych kolejowej podstacji trakcyjnej DC – badania symulacyjne
Autor: Ireneusz Chrabąszcz, Wasyl Hudym, Adam Jagiełło, Janusz Prusak, Konrad Szymczak
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych rzeczywistego obciążenia wybranej kolejowej podstacji trakcyjnej prądu stałego 3 000 V (DC), zasilającej linię kolejową o łagodnym profilu, który dominuje w znacznej części Polski. Dzięki tym badaniom uzyskano wyniki pozwalające na ocenę poprawności doboru zespołów prostownikowych dla rzeczywistego obciążenia analizowanej podstacji trakcyjnej. 5 stron.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).