Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2018 > 01-02
Zamów prenumeratę
Ze świata
Miasto Nanking, Chiny otwiera linię pośpiesznego metra S3;
Otwarcie linii obwodowej metra w mieście Chengdu, Chiny;
9 stron.
Pobierz (.PDF 0 MB)

Z Unii Europejskiej
Pierwsze linie dużej prędkości w Europie Centralnej;
1 strona

Z kraju
Prezentacja pociągu Inspiro do sofijskiego Metra;
PKP Intercity zmodernizuje kolejnych 60 wagonów;
2 strony

Efektywność kolei i potrzeby klienta. Wywiad z Paulem Maynard, Podsekretarzem Stanu ds. kolei w Wielkiej Brytanii


Tabor kolejowy dla obsługi portów lotniczych
Autor: Marek Graff, Agata Pomykała, Jan Raczyński
Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czynnikiem w zakresie działania sprawnego systemu transportowego zapewniającego dogodne dojazdy i odpornego na szczytowe obciążenia komunikacyjne oraz mało podatnego na zakłócenia ruchowe. Dynamiczny wzrost liczby pasażerów korzystających z usług linii lotniczych powoduje, iż szczególna rola w obsłudze połączeń centrów miast z portami lotniczymi w ostatnich latach jest przypisywana transportowi kolejowemu. Udział kolei dalekobieżnej i lokalnej jest zależny od wielkości i charakteru portu lotniczego. Duże porty lotnicze obsługujące rocznie powyżej kilkudziesięciu milionów pasażerów są coraz częściej włączane w sieć obsługi pociągów intercity, a największe lotniska na świecie w sieć kolei dużych prędkości. Obsługa portów lotniczych wykonywana jest również kilkoma równoległymi sposobami np. koleją miejską i kolejami dalekobieżnymi. Do obsługi kolejowej portów lotniczych wykorzystywany jest tabor różnych rodzajów. Przeważnie jest to standardowej konstrukcji tabor konwencjonalny lub kolei dużych prędkości, a jedynie nieliczne lotniska, dla których budowane są specjalne linie kolejowe są obsługiwane taborem o dedykowanych rozwiązaniach technicznych. 12 stron
Pobierz (.PDF 0.84 MB)

Połączenia kolejowe pomiędzy Polską i Obwodem Królewieckim
Autor: Franciszek Maciążek
Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Obwodem Królewieckim funkcjonuje obecnie tylko nieznacznie lepiej niż przed 1989 r. Połączeń pasażerskich brakuje, a szanse na ich uruchomienie są dość mgliste. Jednak całkiem poprawnie rozwija się wymiana handlowa, w tym import surowców energetycznych z Rosji, głównie węgla kamiennego, gazu propan-butan czy nawozów sztucznych. Ze względu na specyfikę transportu towarów masowych, a także dość długą trasę, jaką przemierzają te ładunki do granicy z Polską (węgiel jest wydobywany m.in. w kopalniach położonych we wschodniej Syberii), ich transport koleją wydaje się niezagrożony. Około 79% importu rosyjskiego do Polski odbywało się za pośrednictwem transportu kolejowego (według masy przewożonych ładunków) i tylko 4% z użyciem transportu samochodowego. Natomiast w strukturze eksportu Polski do Rosji podobne wskaźniki są odwrócone – koleją przewożonych jest tylko 21% ładunków i aż 72% transportem samochodowym (GUS, 2003 r.). 13 stron.

Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim górnictwie
Autor: Ariel Ciechański
Normalnotorowe sieci kolei w różnych gałęziach górnictwa w Polsce są interesującym, zróżnicowanym i istotnym zjawiskiem, bardzo często pełniącym w systemie transportowym tradycyjnych okręgów przemysłowych niezwykle ważną rolę. W wielu z nich stanowiły główne ogniwo łączące między sobą zakłady wydobywcze i przetwórcze oraz sieci kolei użytku publicznego. Niestety wciąż brakuje holistycznych opracowań zarówno naukowych, jak również popularno-naukowych im poświęconych. Pierwsze udokumentowane uruchomienie linii tego typu kolei na ziemiach polskich przypada na koniec XIX w. Nastąpiło ono na terenie obecnego Rybnickiego Okręgu Węglowego i dotyczyło kolei górnictwa węgla kamiennego. Kolejnym chronologicznie rodzajem kolei górniczych, które powstały na terytorium dzisiejszej Polski, były koleje piaskowe powstałe w pierwszej dekadzie XX w. w rejonie Pyskowic. Pozostałe omówione w opracowaniu rodzaje kolei górniczych mają swoją genezę dopiero w silnym uprzemysławianiu się PRL w latach 50. i 60. Poza górnictwem rud żelaza oraz siarkowym, większość z rodzajów analizowanych tu sieci kolejowych znajduje się nadal w eksploatacji, przy czym należy pamiętać, że w przypadku górnictwa piasku podsadzkowego już w dość ograniczonej formie. W artykule syntetycznie przedstawia się rozwój i regres normalnotorowych sieci kolei górnictwa i podejmuje się próbę wskazania genezy tych procesów. 8 stron.

Zapewnienie bezpieczeństwa przy przekraczaniu linii kolejowych podczas prowadzenia jazd pojazdów nienormatywnych
Autor: Witold Olpiński
W niniejszym artykule poruszono kwestię braku uregulowań prawnych zawierających zasady, których stosowanie zapewniałoby zachowanie bezpieczeństwa podczas przekraczania linii kolejowych przy przewozie ładunków ponadgabarytowych, wymagających wykorzystywania pojazdów nienormatywnych. Sformułowano ogólne zasady zapewniające bezpieczeństwo w takich przypadkach. Wskazano potrzebę pilnego usunięcia błędnych zapisów w obowiązujących przepisach. Problem zilustrowano opisem wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym przy przewozie ładunku ponadgabarytowego. 6 stron.

Certyfikacja sieci trakcyjnej i pantografów według wymogów Rozporządzenia Komisji UE nr 1301/2014
Autor: Marek Kaniewski
W 2015 r. weszła życie specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu Energia (Rozporządzenie 1301/2014), stosowana w procesie certyfikacji sieci trakcyjnej na poziomie projektowania i badań dynamicznych. W artykule omówione zostały parametry podlegające ocenie tj. napięcie i częstotliwość, wydajność systemu zasilania, obciążalność prądowa systemów DC dla pociągów podczas postoju, geometria sieci trakcyjnej, skrajnia pantografu, średnia siła nacisku, charakterystyka dynamiczna i jakość odbioru prądu, wielkość przestrzeni na uniesienie przewodu jezdnego, wielkość uniesienia przewodu jezdnego pod wpływem kilku pantografów. Omówiono również sposób oceny: hamowania odzyskowego pojazdów trakcyjnych, organizacji koordynacji zabezpieczeń elektrycznych w całym systemie zasilania, materiału przewodu jezdnego, środków ochrony przed porażeniem elektrycznym i zasady utrzymania sieci trakcyjnej. Parametry te są oceniane na dwóch poziomach: przeglądu Projektu Wykonawczego i badań po montaż sieci trakcyjnej. Certyfikaty odnośnie podsystemu „Energia” i składników interoperacyjności pantograf i nakładki ślizgowe wystawiane są na każdy składnik interoperacyjności, jak również certyfikat końcowy na cały podsystem „Energia” Do analizy niezbędne są dane całego systemu zasilania począwszy od GPZ przez uwzględniającego parametry podstacji trakcyjnych, sieci jezdnej i sieci powrotnej. 6 stron.

Technologie i urządzenia do naprawy nawierzchni kolejowej. Żurawie kolejowe
Autor: Jan A. Ploch, Marek Sitarz
Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu osób i rzeczy koleją realizowane jest przez działania, które są związane z budową infrastruktury kolejowej, prowadzonymi procesami diagnozowania, konserwacją, remontami i modernizacją. Innymi pracami związanymi z infrastrukturą kolejową są prace awaryjne związane ze zdarzeniami kolejowymi (poważny wypadek, wypadek), które wymagają specjalistycznego sprzętu i powinny być wykonane jak najszybciej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych pojazdów pomocniczych, niezbędnych do naprawy infrastruktury kolejowej po różnych zdarzeniach kolejowych, jak również elementem pomocniczym przy jej budowie i rozbudowie, jest żuraw kolejowy. W artykule przedstawiono dwuczłonowy kolejowy pojazd specjalny, wyposażony w żuraw o udźwigu 100 t oraz podnośnik montażowo-naprawczy, o roboczym typie DK-RN100. Projekt i badania wstępne prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnie z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi. 3 strony.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).