Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2018 > 04
Zamów prenumeratę
Ze świata
Otwarcie nowego odcinka linii kolejowej Ateny–Thessaloniki, z tunelem długości 9,038 km;
Otwarcie połączenia kolejowego do terminalu 2 na lotnisku Incheon w Seulu, Korea Płd.;
9 stron.
Pobierz (.PDF 0 MB)

Z Unii Europejskiej
Wiedeń, Igoumenitsa i Turda otrzymują europejskie nagrody za zrównoważoną mobilność;
1 strona

Z kraju
Bank EIB, Luksemburg udziela pożyczki spółce PKP LHS, Zamość;
Pierwsze Griffiny dla PKP IC;
1 strona

Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej
Autor: Małgorzata Kozłowska, Grzegorz Cygan
W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych kolejami dużych prędkości na podstawie rocznych statystyk opublikowanych przez Eurostat. W badanym okresie, tj. w latach 2000–2015, w Unii Europejskiej praca przewozowa pociągami dużych prędkości wzrosła ponad dwukrotnie. W 2015 r. praca ta wyniosła 113,67 mld paskm. Stanowiło to 25,72% pracy przewozowej realizowanej transportem kolejowym na obszarze UE-28. Prawidłowa ocena poziomu popytu na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu usług transportowych, dostosowanych do potrzeb i preferencji podróżnych. 6 stron

Nowe połączenie Berlin–Monachium. Charakterystyka eksploatacyjna
Autor: Andrzej Massel
Zakończenie realizacji projektu VDE 8 i pełne uruchomienie nowej linii dużych prędkości wiąże się z dużą zmianą oferty przewozowej DB Fernverkehr na całym ciągu przewozowym z Monachium do Berlina i liniach z tym ciągiem powiązanych. W artykule przedstawiono cechy oferty w ruchu dalekobieżnym, w tym relacje pociągów, ich liczbę, układy postojów, czasy przejazdu. Omówiono tabor wykorzystywany do obsługi tych połączeń. Scharakteryzowano także integrację kolei dużych prędkości z innymi usługami przewozowymi, zarówno na poziomie regionalnym, jak i miejskim. 6 stron.
Pobierz (.PDF 0.75 MB)

Koleje Ukraińskie w 2017 r.
Autor: Siergiej Badionkin, Marek Graff, Michaił Kulgejko
Koleje Ukraińskie to należący do państwa przewoźnik, monopolista w dziedzinie trakcji i infrastruktury kolejowej na Ukrainie. Sieć kolejowa UZ jest zelektryfikowana zarówno napięciem 25 kV 50 Hz, jak i 3 kV DC. W zakresie wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, UZ zajmują odpowiednio 6. i 7. miejsce na świecie. UZ jest podzielona na 6 dyrekcji, które odpowiadają dawnemu podziałowi SŻD. UZ w pierwszej połowie 2017 r. przewiozły 103,2 mln pasażerów oraz 166,1 mln t ładunków. Głównymi ładunkami przewożonymi koleją to: węgiel kamienny, zboże, ruda żelaza, produkty metalowe oraz żywność. Praktycznie od czasów uzyskania pzez Ukrainę niepodległości, UZ nie poddano znaczącej restrukturyzacji, a złe zarządzanie czy wszechobecna korupcja to czynniki znacząco zmniejszające efektywność działania UZ. Zakłady naprawcze taboru (lokomotyw i wagonów) dotychczas nie zostały wydzielone ze struktury UZ. Problemem pozostaje znaczny stopień wyeksploatowania taboru, a całkowite wstrzymanie przewozów w niektórych regionach jest realne. Centralne władze Ukrainy zdecydowały się na reformy UZ jako warunku otrzymania kredytu od banków zachodnich oraz powołano nowy międzynarodowy zarząd firmy. Uruchomiono nowe dzienne pociągi pasażerskie, m.in. do Polski z wykorzystaniem taboru zakupionego na Euro 2012. Sukcesywnie jest elektryfikowana sieć UZ. 12 stron.

Rozjazdy dużych prędkości Track Tec z napędami Alstom SmartDrive
Autor: Andrzej Cholewa, Łukasz Chudyba, Stefano Bittoni
W 2018 r., po ponad półtorarocznym vacatio legis, wchodzą w życie nowe standardy techniczne PKP PLK. Powodem dla wdrożenia nowych standardów jest zamiar podniesienia maksymalnej prędkości dla pociągów Pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) do 250 km/h. Obecnie pociągi kursują tam z prędkością maksymalną 200 km/h. Zwiększenie prędkości wymaga starannych badań wszystkich elementów systemu, a w szczególności współpracy taboru z infrastrukturą, w tym z nawierzchnią kolejową. W niniejszym rozdziale przedstawiono parametry techniczne i eksploatacyjne rozjazdów Track Tec z napędami Alstom SmartDrive umożliwiającymi jazdę na wprost z prędkością maksymalną. 3 strony.

Kolej jednoszynowa w Tokio
Autor: Marek Graff, Akihiro Nakamura
Kolej jednoszynowa w Tokio (jap. Tōkyō Monorēru, ang. Tokyo Monorail) jest systemem transportowym zapewniającym komunikację pomiędzy dzielnicą stolicy Japonii Minato, stacją Hamamatsuchō oraz lotniskiem cywilnym Haneda – największym portem lotniczym kraju, przyjmującym rocznie 75 mln pasażerów. Linia kolei jednoszynowej przebiega głównie na estakadach i ma 17,8 km długości i 11 stacji. Linia kolei jednoszynowej została przekazana do eksploatacji w 1964 r. przed letnią olimpiadą sportową. Tabor został wyprodukowany przez Hitachi, a koncepcję zaczerpnięto od niemieckiej firmy ALWEG. Tokijska kolej jednoszynowa przewozi 127 tys. osób dziennie i jest najbardziej obciążoną przewozami koleją jednoszynową na świecie. Obsługę trakcyjną zapewniają obecnie pociągi trzech serii: 1000, 2000 i 10000. 4 strony.

Miejski transport zbiorowy i kolej regionalna w obsłudze małych miast na przykładzie Lęborka
Autor: Tomasz Adamkiewicz
W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego oraz kolei regionalnej w obsłudze małych miast. Tematykę tę omówiono na przykładzie Lęborka, który ze względu na swoją lokalizację w środkowej części województwa pomorskiego jest silnie powiązany z najważniejszymi ośrodkami miejskimi na jego obszarze: Trójmiastem oraz w mniejszym stopniu ze Słupskiem. Funkcjonowanie transportu zbiorowego w małych miastach zazwyczaj opiera się na transporcie autobusowym z wykorzystaniem pojazdów ściśle dostosowanych do występującego popytu. Relatywnie niewielkie rozmiary rynku powodują, że w mniejszych ośrodkach miejskich operator transportu zbiorowego pełni jednocześnie funkcję jego organizatora. System transportu zbiorowego w Lęborku składa się z 3 głównych linii podstawowych, obejmujących swoim zasięgiem najważniejsze relacje wewnątrzmiejskie oraz podmiejskie. Dodatkowo funkcjonują 3 linie o charakterze uzupełniającym oraz 2, które ze względu na swoją specyfikę, obsługują potrzeby określonych grup pasażerów. Cechą niemal wszystkich linii jest bardzo szeroki zakres wariantowania przebiegu tras. Cztery z ośmiu linii, poza Lęborkiem, obejmują swoim zasięgiem także obszar sąsiedniej gminy Nowa Wieś Lęborska, co powoduje relatywnie duży udział podróży podmiejskich w ogóle podróży realizowanych miejskim transportem zbiorowym. Ważną rolę w obsłudze Lęborka odgrywa kolej regionalna, funkcjonująca również częściowo w układzie aglomeracyjnym. Zapewnia ona wysoką dostępność do głównych ośrodków miejskich województwa, w tym przede wszystkim Trójmiasta i zlokalizowanych na jego obszarze miejsc pracy i nauki. 5 stron.

Recenzja
Tadeusz Dyr , Karolina Ziółkowska, Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).